Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Gran ‘Repens’

Picea abies ‘Repens’

Synonyme navn er krypgran og rødgran ‘Repens’. Slektsnavnet Picea er det gamle latinske navnet på slekta, som er avledet av pix, som betyr bek. Vi finner det igjen i ordet harpiks. Artsnavnet abies er det gamle latinske navnet på europaedelgran (Abies alba). Sortsnavnet ’Repens’ betyr krypende (voksemåten). På svensk heter treet gran, mens det engelske navnet er weeping Norway Spruce.

Hjemsted/Opphav Gran ‘Repens’ er en klon med lav vekst og god herdighet.

Lavt, alltidgrønt nåletre med utoverliggende, krypende greiner og friskt grønne, spisse nåler. Nøysom plante for fjellhagen. Klimasone: H6.

Plantebeskrivelse

0,3-0,5 m høyt, alltidgrønt nåletre med utoverliggende, krypende greiner, tynne oransjebrune kvister og friskt grønne, stikkende nåler ut til to sider.

Vekstkrav og klimasone

Gran ‘Repens’ er et nøysomt tre som trives på jevnt fuktig jord, men treet har grunn flatrot og jorda trenger ikke å være dyp. Trives godt i full sol, men tåler noe skygge. Små krav til næring.

Sorten tilrås plantet til klimasone H6.

Bruksområder

Gran ‘Repens’ er en god fjellhageplante og markdekker. Den passer godt forkant av grupper med andre alltidgrønne planter. Planteavstand: 1-1,5 m. I Norge blir sorten plantet både i Sør- og Nord-Norge.

Allergifare

Picea er en allergivennlig slekt for pollenallergikere i Norge. Svært få astmatikere og personer med allergisk snue, oppgir å få særlige plager av gran innendørs.  Hudproblemer på grunn av oljeholdige stoffer i baret forekommer sjelden. Opplysningene er hentet fra boka «Vennlige og uvennlige planter i vårt nærmiljø», av Sven-Olov Strandhede.

Beskjæring

Gran ‘Repens’ trenger ingen annen beskjæring enn at den må tilpasses vokseplassen.

Formering

Sorten formeres vegetativt med skuddstiklinger (grønnstiklinger).