Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Bjørnekam

Blechnum spicant

Slektsnavnet Blechnum er av gresk bleccknon, bregne. Spicant av spica, aks. I Sverige heter planten stor ormrot og i England er et vanlig navn hard fern.

Hjemsted/Opphav Bjørnekam har sin opprinnelse på den nordlige halvkule. Viltvoksende også i Norge.

Flerårig, alltidgrønn bregne med jordstengel, og finnete blad. Ingen blomster. Plante for en fuktig og skyggefull plass. Klimasone: H6.

  • Bjørnekam (Blechnum spicant) Foto: Rolv Hjelmstad

Plantebeskrivelse

30-50 cm høy, flerårig, alltidgrønn, tuedannende bregne med en kort jordstengel og to typer blad – sterile og sporebærende. Bladene er finnete, med sporehopene samlet i to parallelle rekker på hver side av midtnerven i finnene og dekt med et hinneaktig slør. De sterile bladene, som står i ytterkanten av tuen, er alltidgrønne, mørkegrønne, blanke, læraktige, kortskaftede, 30 cm lange og 3-4 cm brede, horisontale eller nedliggende. De få fruktbare, sporebærende bladene, som står i midten av tuen, er smalere, langskaftede og 50 cm lange. De ligner fiskebein, og visner ned når sporene har spredt seg.

Vekstkrav og klimasone

Bjørnekam er lett å dyrke i skygge eller halvskygge på jevnt fuktig, kalkfattig (pH mellom 5 og 7) og næringsrik jord. Planten må skjermes mot sol og vind, og den trenger beskyttelse mot uttørkende sol vinter og vår.

Bregnen tilrås plantet til klimasone: H6.

Bruksområder

Bjørnekam egner seg godt til planting på fuktige og skyggefulle steder under busker og trær, i humusrik jord.

Allergi- og giftfare

Rapporter om helseproblemer forårsaket av bjørnekam ved dyrking, er ikke kjent.

Formering

Bjørnekam formeres med deling eller sporer.