Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Falkskjoldbregne

Polystichum aculeatum

Synonyme navn er falkbregne og Polystichum lobatum. Slektsnavnet Polystichum er av gresk polys, mange og stichos, rad. Sikter til sporegjemmene. Artsnavnet aculeatum, piggete. Sikter til bladformen. I Sverige heter planten uddbräken og i England er et vanlig navn prickly shield fern.

Hjemsted/Opphav Falkeskjoldbregne finnes i fjelltrakter over hele verden, bortsett fra i Nord-Amerika.

Alltidgrønn, flerårig bregne med en grov jordstengel og dobbelt delte blad, som danner en stor, flat trakt ved basis. Ingen blomster. God plante ved vann og i skyggefulle rabatter. Klimasone: H6.

  • Falkskjoldbregne (Polystichum aculeatum) Foto: Rolv Hjelmstad,

Plantebeskrivelse

40-80 cm høy, flerårig bregne med en tykk, grov jordstengel og blad som danner en stor, flat trakt ved basis. Alltidgrønne, dobbelt delte, blanke, litt læraktige og noe overhengende blad. Nervene på undersida av bladene, bladskaftene og jordstengelen er helt dekt med rødbrune skjell.

Vekstkrav og klimasone

Falkskjoldbregne trives best i moldrik, fuktig jord i skygge eller halvskygge, på en lun, vindskjermet plass. Siden planten er alltidgrønn, bør den dekkes mot tidlig vårsol så lenge det er tele i jorda. Planten kan stå lenge på samme plass uten omplanting.

Bregnen tilrås plantet til klimasone: H6.

Bruksområder

Falkskjoldbregne egner seg ved vann og i skyggefulle rabatter med andre stauder.

Allergi- og giftfare

Rapporter om helseproblemer forårsaket av falkskjoldbregne ved dyrking, er ikke kjent.

Formering

Falkskjoldbregne formeres med sporer som samles inn på sensommeren.