Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Hagerørkvein

Calamagrostis x acutiflora ‘Karl Foerster’

Et synonymt navn er tuerørkvein. Slektsnavnet Calamagrostis er av latin kalamus, strå, rør og agrostis, et gammelgresk grasnavn. Planten ligner Agrostis, med har og rørformet rot. Artsnavnet acutiflora, spissblomstret, av acutus, spiss, kvass. I Sverige heter planten tuvrör og i England brukes navnet feather reed-grass ‘Karl Foerster’.

Hjemsted/Opphav Planten vokser vilt i Europa og Asia. Planten er en hybrid (krysning) mellom snerprørkvein (C. arundinaceae) og bergrørkvein (C. epigejos).

Høyt, flerårig, tuedannende, prydgras med overhengende vekst og brunrøde opprette topper med gul høstfarge. Klmasone:H5-6.

  • Calamagrostis x acutiflora ‘Karl Foerster’ (Hagerørkvein)

Plantebeskrivelse

100-150 cm høyt (med blomsterstenglene), tuedannende, flerårig gras med overhengende vekst. Grønnes tidlig om våren. Brunrøde, opprette topper med gul høstfarge. Kraftig gras med en blomst i hvert småaks og lange, hvite hår ved basis av inneragn og forblad.

Vekstkrav og klimasone

Hagerørkvein er lett å dyrke og den vokser godt i nesten all slags jord i sol og halvskygge. Trives best i jord med en pH mellom 5,5 og 7. En nedskjæring bør skje om våren. Planten kan stå lenge på samme plass uten omplanting.

Graset tilrås plantet til klimasone H5-6.

Bruksområder

Hagerørkvein plantes i forskjellige rabatter. Tørkede blomstertopper er dekorative i tørre oppsatser.

Allergi- og giftfare

Hagerørkvein avgir graspollen og kan forårsake pollenallergi hos allergikere.

Formering

Hagerørkvein formeres med deling.