Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Strutseving

Matteuccia struthiopteris

Synonymt navn er vanlig strutsevingbregne. Slektsnavnet Matteuccia er til ære for C. Matteuucia (1800-1868), en italiensk fysiker. Artsnavnet struthiopteris, er av gresk strutheios, «av en struts» og pteris, bregne. I Sverige heter planten strutbräcken og i England er et vanlig navn ostrich feather fern.

Hjemsted/Opphav Strutesvinge er viltvoksende i Europa til Asia. Også i Norge.

Høy, staselig, flerårig bregne med utløpere og to typer blad som danner et høyt «kremmerhus», som også er dekorativt om vinteren. Ingen blomster. Plante for en fuktig og skyggefull plass. Klimasone: H7-8.

  • Vanlig strutsevingebregne (Matteuccia struthiopteris) Foto: Rolv Hjelmstad

Plantebeskrivelse

100-150 cm høy, flerårig, staselig bregne som sprer seg med underjordiske utløpere. Opp fra disse vokser det opp store, praktfulle, lysegrønne, kremmerhusformede bladrosetter om våren. Bregnen har to slags blad, grønne, høye, sterile blad, som danner kremmerhusets ytre kant, og mørkegrønne, fertile, sporebærende blad, som sitter i midten. Disse blir raskt brune, men de blir stående som dekorativ vinterpryd. På steder hvor planten trives, danner den tette bestand.

Vekstkrav og klimasone

Strutseving er lett å dyrke og den vokser best i humusrik, næringsrik og jevnt fuktig jord, pH 5,5-7, på skyggefulle steder. Men den vokser også godt i sol. Planten bør få stå i ro på vokseplassen uten omplanting. På værharde steder bør vokseplassen skjermes noe mot vind. Fjern gamle blad om våren, før planten begynner å vokse.

Bregnen tilrås plantet til klimasone: H7-8.

Bruksområder

Strutseving egner seg godt til planting ved vann eller andre fuktige steder, enten alene eller sammen med andre planter med samme krav.

Allergi- og giftfare

Rapporter om helseproblemer forårsaket av strutsevinge ved dyrking, er ikke kjent.

Formering

Strutseving formeres om våren med deling eller med fradeling av utløpere.