Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Om planteportalen

Alt om planter på ett sted

I planteportalen finnes over 1000 grøntanleggsplanter med botanisk beskrivelse, vekstkrav, bruksområder og allergifare, m.m. Vår intensjon med planteportalen er å gjøre denne informasjonen lettest tilgjengelig.

Truls Eriksen (f. 1949)

Jeg er ansvarlig redaktør for nettsiden, og har skrevet alle tekster på nettsiden, og står ansvarlig for all programmering.

Jeg er født og oppvokst i Ervika i Bjugn, nå Ørland kommune. Jeg er gift med Gunhild, og vi har 3 voksne barn, som er bosatt på Østlandet. Vi bor i dag på Leinstrand i Trondheim kommune.

Min utdanning er fra Norges landbrukshøgskole (nå Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet, (NMBU), fra 1972-76. Jeg gikk på studieretningen «Plantedyrking i jord- og hagebruk» med hovedvekt på hagebrukets produksjonsfag. Mine hovedfag er «Dendrologi med frilandsblomster» og «Planteskoledrift». Pedagogisk utdanning tok jeg ved universitetet i Trondheim i 1991.

Jeg har arbeidet 30 år som lektor i videregående skole, fordelt på 2 år ved Staup gartnerskole (1976-78), 3 år ved Jordbruksskolen for kystbygdene i Sør-Trøndelag (1978-81) og 25 år ved Skjetlein videregående skole (1991-2016), i Trondheim, fram til jeg gikk av med pensjon i 2016.

Jeg har drevet eget hagesenter, planteskole og blomsterbutikk fra 1981-91, i Ervika i Ørland kommune, sammen med min kone. Firmaet vårt var produsent og importør av treaktige planteskolevarer, og leverte planter til flere hagesentre i Midt- og Nord-Norge, foruten til eget hagesenter.

Jeg har skrevet to lærebøker for anleggsgartnere i den videregående skole, nemlig «Planter til hager og grøntanlegg» og «Økologi og plantelære», og vært delaktig i en tredje bok, «Bruk og stell av planter i grøntanlegg». Bøkene gis ut på Fagbokforlaget.

I 1981 var jeg med å lage den første «Sortsliste for Trøndelag», sammen med fire andre. Den inneholdt beskrivelser av treaktige prydplanter, stauder, frukttrær og bærvekster, som er egnet for vår landsdel.

Gunhild Moe Eriksen (f. 1953)

Hun er nettsidens fotograf og har vært viktig i arbeidet med å velge ut og beskrive stauder og sommerblomster som skal være med på nettsiden.

Min kone er oppvokst på Arnøya i Nærøy, nå Nærøysund kommune.

Hennes gartnerutdannelse er:praktikantkurs og grunnkurs ved Statens gartnerskole Staup på Levanger og gartnerkurs ved Gjennestad gartnerskole, Stokke i Vestfold.

Senere har hun vært ansatt som gartner (verksbetjent) ved Trondheim fengsel avd. Leira, Kriminalomsorgen Region Nord, fra 1997-2019 da hun gikk av med pensjon.

 

Savner du en plante?

Kontakt oss