Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Fremmedartlista fra 2018 (tidl. Svartelista)

Opprettelse og hensikt

     Fremmedartslista gir en oversikt over alger, planter og dyr som opptrer utenfor sitt naturlige utbredelsesområde, og som dermed regnes som fremmede arter i Norge. De har kommet til Norge ved bevisst eller ubevisste hjelp av mennesker. Tidligere ble lista kalt Norsk svarteliste, men dette navnet brukes ikke lenger. I fremmedartlista 2018, blir alle arter som har etablert seg her i landet fra før 1800, regnet som stedegne, selv om de er innført av mennesker.

Fremmedartlista er utarbeidet av Artsdatabanken, som ble opprettet 2005 av norske myndigheter. Artsdatabanken, som har tilholdssted i Trondheim, skal være en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold. Hovedoppgaven er å formidle oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om arter og naturtyper til publikum ved innhenting, systematisering og formidling av kunnskap.

Kriterier for risikovurderingen av arter.

Artsdatabanken risikovurderer artene, og risikokategorien bestemmes av en kombinasjon av artens økologiske effekt, og hvilket potensial den har til spredning og etablering i norsk natur.

Både planter og dyr deles i følgende fem risikokategorier, etter en «objektiv vurdering av artenes økologiske risiko for norsk naturmangfold, basert på en standardisert kvantitativ metode»:

SE = svært høy risiko. Eks. Hagelupin (Lupinus polyphyllus).

HI = høy risiko. Eks. Hageskrinneblomst (Arabis caucasica)

PH = potensielt høy risiko. Eks. Sibirvalmue (Papaver croceum)

LO = lav risiko. Eks. Douglas (Pseudotsuga menziesii)

NK = ingen kjent risiko

 

I omtalen av planter i planteportalen er det for planter med svært høy risiko (SE), tatt med en kort omtale av spredningsfaren fra Artsdatabanken, under avsnittet om bruksområde.

 

Den som ønsker en vurdering av en bestemt plante, kan gå inn på Artsdatabanken under følgende link: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

 

Les også

Savner du en plante?

Kontakt oss