Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Hagejordbær ‘Saga’

Fragaria x ananassa 'Saga'

Slektsnavnet Fragaria tror vi stammer fra verbet fragro, som refererer til fruktens aroma. Romerne kalte ikke jordbær Fragraria men Fragrum (av fragrans som betyr velluktende) på grunn av den velluktende bæra, og dette er så siden blitt til Fragraria. Artsnavnet ananassa tror man også har sammenheng med jordbærets gode lukt. Mer sjelden ble vårt dyrkede jordbær kalt ananasjordbær. På latin heter ananas ((Ananas comosus). I Sverige kalles planten jordgubbe, og det engelske navnet er Strawberry.

Hjemsted/Opphav Hagejordbær Fragaria x ananassa er opprinnelig en hybrid mellom to amerikanske arter (virginiajordbær og chilejordbær), som oppstod i Frankrige på 1700-tallet, og som trolig kom til Norge tidlig på 1800-tallet. ‘Saga’ er en ny norsk sort for norske forhold fra Graminor på Hamar (Ridabu). Sorten ble foredlet fram i 1991 ("Oonishiki" x "Toyonoka").

Ny, norsk jorbærsort utviklet for norske forhold. Opprett vekst, 3-kopla blad, hvite blomster og svært store, røde bær med en svært god smak og holdbarhet. Konsum- og konservesbær. God herdighet gjør den aktuell også i Nord-Norge og i kalde innlandsstrøk. Klimasone H7.

  • Fragaria x ananassa 'Saga' (Hagejordbær 'Saga') Foto: Graminor.no

Beskrivelse av jordbærplanten

Jordbærplanten har en kortleddet, loddrettstående rotstokk, som hvert år danner nye røtter over de gamle. De fleste røttene ligger derfor svært grunt i jorda, og planten tåler lite tørke. Stengelen er svært kort, og bladene sitter tett sammen som i en rosett

Bladene er 3-koplet og har en stiv, korthåret stilk. Fra knopper ved bladfestet vokser det fram utløpere (tæger), og fra disse gror det fram nye planter. Blomsterknoppene dannes året før bærene utvikles, og blomsterstanden er en kvast. Blomsten hos våre dyrkede kultivarer (sorter) er 2-kjønnet, det vil si at hver blomst har både pollenbærere og fruktknute, slik at det ikke trengs noen pollensort for å gi avling.

Selve jordbæret er en såkalt falsk frukt, som dannes ved at blomsterbotnet svulmer opp, og de egentlige fruktene, som er små nøttefrukter (drupletter), ligger nedsenket i bærets overflate. Disse nøttefruktene utskiller et plantehormon, som regulerer vekst og utvikling hos bærene.

Sortsbeskrivelse

Sorten ‘Saga’ er en helt ny sort utviklet for norske forhold, hvor snak, holdbarhet og overvintring er viktige egenskaper. Sorten har en opprett, kraftig vekst og store, brede, koniske, skarlagensfargete bær med en god gjennomfarging, men med en litt lysere bærkjerne. Bæra har høyt sukkerinnhold og lavt syreinnhold, noe som gir en svært god smak. Dessuten har holdbarheten vist seg å være høy og den har god transportbarhet. Sorten gir en stor avling, som er vel så stor som ‘Korona’. Modningstida er middels tidlig, som for ‘Korona’, det vil si fra månedsskiftet juni-juli.

Vekstkrav og klimasone

Hagejordbær kan dyrkes på nesten all slags jord bare den er godt drenert, men planten trives best på en moldrik, litt sandholdig jord som kan holde på fuktigheten. Vokseplassen bør helst ligge lunt til, og helst slik at snøen ikke blåser bort om vinteren. Et godt og jevnt snølag verner mot kulde. Flerårig ugras, som kveke bør fjernes før planting. Sorten gjødsles og vannes for å gi en god bærstørrelse.

Hagejordbær ‘Saga’ tilrås plantet til klimasone H7.

Bruk

Sorten ‘Saga’ er en svært herdig sort som er viktig nordover i landet vårt og i innlandet i Sør-Norge som har kalde vintre. Bæret er et godt spisebær og som også gir et godt syltetøy. Brukes både i og i konservesindustrien.

Allergifare

Jordbærplanten i seg selv skaper ingen helseproblemer, men overfølsomme personer kan få hudproblemer ved kontakt med frukta. Urticaria etter jordbærspising, som kan skape kløe eller vabler på huden, er ikke uvanlig, særlig blant barn. Opplysningene er hentet fra boka «Vennlige og uvennlige planter i vårt nærmiljø», av Sven-Olov Strandhede.

Formering

Hagejordbær formeres vegetativt ved utløpere, som kan deles fra og som raskt blir til nye planter.

Sykdommer

Sorten ‘Saga’ er moderat resistent mot mjøldogg, og sterk mot rotstokkråte.


Warning: Undefined array key 0 in /srv/web2/planteportalen/planteportalen.no/wp-content/themes/planteportalen-live/single.php on line 341

Warning: Attempt to read property "slug" on null in /srv/web2/planteportalen/planteportalen.no/wp-content/themes/planteportalen-live/single.php on line 341

Våre nyeste artikler

Savner du en plante?

Kontakt oss