Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Planter for skyggefulle vokseplasser

Særtrekk hos noen skyggeplanter

Hos typiske skyggeplanter er ofte bladene tynnere og mindre faste i formen enn hos lysblad. Videre vil ofte bladene stille seg slik på skuddet eller greina at de utnytter sollyset best mulig ved at lyset faller mest mulig loddrett på bladene og at bladene skygger minst mulig for hverandre. Et eksempel er hos edelgran (Abies), hvor nålene i skudd i skygge ofte er mer utbredt i horisontalplanet, mens nåler på skudd i godt lys står tettere og er mer børsteformet. Hos skyggeplanter er i noen tilfelle også barken tynnere enn hos planter som vokser på en lysåpen plass.

Et typisk trekk hos skyggetålende trær, det vil si hos trær som kan vokse i dyp skygge, er at de vokser relativt sterk i bredden og de har ofte korte toppskudd. De får en slags paraplyform. En plante som blir ensidig belyst over lengre tid, får lett en usymmetrisk form, da greinene vil strekke seg etter lyset.

Vokseplassen har stor innvirkning på kravet til lys. I næringsrik jord med tilstrekkelig fuktighet, kan plantene greie seg med noe mindre lys. Nok regelmessig næring – særlig nitrogen (N), fører til at det dannes mer klorofyll i bladene og dermed økt fotosyntese.

Planter som vokser i skygge vil nesten alltid danne mindre blomster og frukter, enn på en lysåpen plass. Høstfarger vil også ofte bli mindre intense i skygge enn i sol.

Planter som er utsatt for solsviing på ettervinteren og tidlig vår, som for eksempel kjeglegran (Picea glauca ‘Conica’) og sypress (Chamaecyparis), vil sette pris på en sen vår. Opptiningen av jorda vil skje senere på en skyggefull plass, og plantene vil som regel bryte senere når lufttemperaturen er blitt høyere. Dessuten er luftfuktighetsforholdene bedre på en skyggefull plass, noe som er spesielt viktig for alltidgrønne planter.

Busker

Amelanchier alnifolia ‘Alvdal’ E (Heggsøtmispel ‘Alvdal’ E) – Vindsterk, nøysom busk som tåler mye skygge. H8.

Amelanchier spicata (Junisøtmispel) – Vindsterk, nøysom busk som tåler mye skygge. H7.

Aronia melanocarpa (Svartsurbær) – Nøysom og vindsterk busk som tåler mye skygge. H6-7.

Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’ (Blodberberis) – Busken tåler mye skygge. H5i+H6k.

Buxus sempervirens (Europabuksbom) – Alltidgrønn busk som tåler mye skygge. H4.

Corylus avellana (Villhassel) – Nøysom busk som vokser bra både i sol og skygge. H6.

Cotoneaster dammeri (Teppemispel) – Markdekkende plante som vokser godt både i sol og skygge. H4i+H6k.

Cotoneaster lucidus (Blankmispel) – Nøysom, vindsterk busk som tåler svært mye skygge. Egner seg også til underplanting under trær. H8.

Cotoneaster x suecicus (Vintermispel) – Bunndekkeplante som vokser som tåler mye skygge. H4i+H6k.

Crataegus intricata (Amerikahagtorn) – Nøysom, vindsterk busk med torner, som trives best på solrik plass, men som vokser godt også i skygge. H7i+H6.

Crataegus monogyna (Hegnhagtorn) – Nøysom busk som tåler mye skygge. H5.

Dasiphora fruticosa (Buskmure) – Blomsterrik, nøysom og vindsterk busk som vokser godt i sol og skygge. H5-7, etter sort.

Euonymus europaeus (Spolebusk/Beinved) – Nøysom busk som trives på en skyggefull vokseplass. H6.

Euonymus planipes (Sakhalinbeinved) – Nøysom busk som trives på en skyggefull vokseplass. H5i+H6k.

Hydrangea arborescens ‘Annabelle’ (Vierhortensia ‘Annabelle’) – Surjordsbusk som tåler bra med skygge. H5.

Hydrangea paniculata ‘Grandiflora’ (Syrinhortensia ‘Grandiflora’) – Surjordsplante som tåler bra med skygge. H5.

Ilex aquifolium (Kystkristtorn) – Nøysom, alltidgrønn busk som trives best på en skyggefull plass. H4-5, etter sort.

Ilex meserveae (Hybridkristtorn) – Alltidgrønn busk som trives best på en skyggefull plass. H2-3, etter sort.

Ligustrum vulgare ‘Maslø’ (Europaliguster ‘Maslø’) – Nøysom uten spesielle jordkrav i sol og skygge. H4.

Lonicera caerulea ‘Kirke’ E (Blåleddved ‘Kirke’ E) – Vindsterk og nøysom busk som tåler mye skygge. H8.

Lonicera involucrata ‘Kera’ (Skjermleddved ‘Kera’) – Nøysom busk som trives godt i skygge. H7.

Lonicera involucrata ‘Marit’ E (Skjermleddved ‘Marit’ E) – Nøysom busk som trives godt i skygge. H7.

Lonicera tatarica (Tatarleddved) – Vindsterk og nøysom busk som tåler mye skygge. H8i+H7k.

Mahonia aquifolium (Mahonia) – Alltidgrønn, skyggetålende busk som kan vokse inn under busker. H5i+H6k.

Physocarpus opulifolius (Blærespirea) – Nøysom, vindsterk busk som tåler mye skygge. 7i+H6k.

Prunus laurocerasus (Laurbærhegg) – Alltidgrønn busk for en skyggefull plass. God langs nordsiden av hus. H3i+H4k.

Pyracantha coccinea (Ildtorn) – Alltidgrønn, blomsterrik busk som vokser i sol og skygge. H2-4, etter sort.

Rhododendron ‘Baden Baden’ (Rododendron ‘Baden Baden’) – Alltidgrønn, surjordsplante som trives både i sol, halvskygge og skygge. H4i+H6k.

Rhododendron catawbiense ‘Grandiflorum’ (Parkrododendron ‘Grandiflorum’) – Alltidgrønn, surjordsplante som trives best på skyggefulle vokseplasser. H5.

Rhododendron ‘Cunninghams White’ (Rododendron ‘Cunninghams White’) – Alltidgrønn, surjordsplante som trives best på skyggefulle vokseplasser. H5-6.

Rhododendron ‘Nova Zembla’ (Rododendron ‘Nova Zembla’) – Alltidgrønn, surjordsplante som trives best på skyggefulle vokseplasser. H4-5.

Rhododendron ‘Roseum Eleganz’ (Rododendron ‘Roseum Eleganz’) – Alltidgrønn, surjordsplante som trives best på skyggefulle vokseplasser. H4-5.

Rhododendron ‘Scarlet Wonder’ (Rododendron ‘Scarlet Wonder’) – Alltidgrønn, surjordsplante som trives best på skyggefulle vokseplasser. H5i+H6k.

Ribes alpinum (Alperips) – Svært nøysom, vindsterk busk som tåler mye skygge. H7.

Ribes aureum (Gullrips) – Nøysom busk som tåler sol, vind og skygge. H7.

Rubus odoratus (Duftbjørnebær) – Nøysom busk for solrike og skyggefulle omgivelser. H7.

Salix alaxensis ‘Kenai’ (Alaskavier) – Den vindsterke, hurtigvoksende busken tåler dyp skygge. H8.

Salix ‘Brekkavier’ (Brekkavier) – Nøysom, vindsterk busk som tåler mye skygge. H6i+H7k.

Salix purpurea ‘Nana’ (Dvergrødpil) – Nøysom, vindsterk busk som vokser i sol og skygge. H4.

Sambucus pubens ‘Isla’ (Amerikahyll ‘Isla’) – Nøysom, vindsterk og salttolerant busk som vokser tilfredsstillende både i sol og skygge. H7.

Sambucus racemosa (Rødhyll) – Nøysom busk som trives på en skyggefull vokseplass. H6i+H5k.

Sambucus nigra (Svarthyll) – Vindsterk busk som trives på en skyggefull vokseplass. H4i+H5k.

Sorbaria sorbifolia ‘Pia’ E (Sibirrognspirea ‘Pia’ E) – Nøysom busk som trives godt på skyggefull vokseplass. H8.

Sorbaria grandiflora ‘Maia’ E (Storblomstret rognspirea ‘Maia’ E) – – Vindsterk busk som trives godt på skyggefull vokseplass. H8i+H7k.

Spiraea betulifolia ‘Tor’ E (Bjørkebladspirea ‘Tor’ E) – Nøysom busk som trives på en lys vokseplass, men som tåler en god del skygge. H8.

Spiraea x billardii ‘Triumphans’ (Billardspirea ‘Triumphans’) – Blomsterrik, nøysom, vindsterk busk som vokser i sol og skygge. H8.

Spiraea chamaedryfolia (Bjarkøyspirea) – Svært nøysom busk som tåler mye skygge. H7i+H8.

Spiraea japonica (Japanspirea) – Nøysom busk som vokser både på solrike og skyggefulle plasser. H5-7, etter sort.

Spiraea salicifolia (Hekkspirea/Skrinnespirea) – Nøysom, vindsterk busk som tåler skygge. H8.

Stephanandra incisa ‘Crispa’ (Flikkranstopp ‘Crispa’) – Flikkranstopp er en nøysom, vindsterk og skyggetolerant busk. H5-6.

Symphoricarpos x doorenbosii (Hagesnøbær) – Nøysom busk med små krav som tåler dyp skygge. H5.

Syringa josikaea (Ungarsk syrin) – Nøysom, vindsterk og salttolerant busk som tåler bra med skygge. H7-8.

Syringa komarowii ssp. reflexa (Nikkesyrin) – Nøysom, vindsterk og salttolerant busk som tåler bra med skygge. H7i+H6k.

Syringa villosa ‘Baldishol’ (Lodnesyrin ‘Baldishol’) – Nøysom, vindsterk og salttolerant busk som tåler bra med skygge. H7i+H6k.

Syringa vulgaris (Syrin) – Vindsterk, nøysom busk som tåler bra med skygge. H7i+H5k.

Swida sericea (Alaskakornell) – Vindsterk busk med fargende greiner som tåler å stå på skyggefull plass. H7i+H8k.

Viburnum lantana (Filtkrossved) – Nøysom busk uten spesielle jordkrav som trives i sol og skygge. H5i+H6k.

Viburnum opulus (Villkrossved) – Nøysom busk uten spesielle jordkrav som trives i sol og skygge. H7i+H6k.

Klatreplanter

Actinidia kolomikta (Rødkattebusk) – Nøysom og villig plante som tåler mye skygge. H6i+H7k.

Aristolochia durior (Pipeholurt) – Klatreplante som stortrives i skygge. H5.

Celastrus scandens (Slyngfrøbusk) – Nøysom klatreplante som tåler mye skygge. H5-6.

Clematis alpina (Alpeklematis) – Nøysom, villig klatreplante som vokser under alle lysforhold. H6i+H7k.

Clematis hybrida (Storblomstret klematis) – Klatreplante som vokser bra både i sol og skygge. H3-6.

Clematis tangutica (Gullklematis) – Klatreplante som vokser bra både i sol og skygge. H7.

Clematis vitalba (Tysk klematis) – Klatreplante som vokser bra både i sol og skygge. H5.

Euonymus fortunei (Klatrebeinved) – Klatreplante som vokser tilfredsstillende både i sol og skygge. H3-5, etter sort.

Hedera helix (Bergeføy) – Klatreplante som utvikler seg godt både i sol og skygge. H3-4i+H5k, etter sort.

Humulus lupulus (Humle) – Lite kravfull klatrende staude som vokser godt i skygge. H8.

Hydrangea anomala ssp. petiolaris (Klatrehortensia) – Surjordsplante som tåler mye skygge. H5i+H6k.

Lonicera caprifolium (Kaprifol) – Klatreplante som vokser bra både i sol og skygge. H5i+H6k.

Lonicera x brownii ‘Dropmore Scarlet’ (Ildkaprifol ‘Dropmore Scarlet’) – Klatreplante som vokser bra både i sol og skygge. H7.

Lonicera x heckrottii ‘Goldflame’ (Heckrottkaprifol ‘Goldflame’) – Klatreplante som vokser bra både i sol og skygge. H6i+H7.

Lonicera periclymenum (Villkaprifol) – Klatreplante som vokser bra både i sol og skygge. H5i+H6k.

Parthenocissus inserta (Klengevillvin) – Nøysom klatreplante som tåler mye skygge. Kan også plantes på nordsiden av et hus. H6.

Parthenocissus quinquefolia ‘Engelmannii’ (Klatrevillvin ‘Engelmannii’) – Nøysom klatreplante som tåler mye skygge. Kan også plantes på nordsiden av et hus. H4.

Parthenocissus tricuspidata (Rådhusvillvin) – Nøysom klatreplante som tåler mye skygge. Kan også plantes på nordsiden av et hus. H3.

Løvtrær

Acer campestre (Naverlønn) – Tre som tåler bra med skygge. H4-5.

Acer pseudoplatanus (Platanlønn) – Svært vindsterkt tre som tåler mye skygge. H5i+H7k.

Aesculus hippocastanum (Parkhestekastanje) – Stort tre som tåler bra med skygge. H5i+H6k.

Alnus incana (Gråor) – Svært nøysomt tre som trives på fuktige steder og på skyggefulle vokseplasser. H8.

Carpinus betulus (Agnbøk) – Tre som tåler en skyggefull vokseplass. H4.

Crataegus sanguinea (Sibirhagtorn) – Nøysomt tre som tåler mye skygge. H8i+H7k.

Betula pubescens (Dunbjørk) – Vindsterkt tre som vokser godt både i sol og skygge. H8.

Betula pubescens ‘Rubra’ (Rødbjørk) – Vindsterkt tre som vokser godt både i sol og skygge. H7.

Betula pubescens ssp. tortuosa (Fjellbjørk) – Tre som vokser både i sol og skygge. H8.

Fagus sylvatica (Skogbøk) – Vindsterkt tre som tåler dyp skygge. H5i+H6k.

Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ (Blodbøk) – Vindsterkt tre som tåler dyp skygge. H5i+H6k.

Fagus sylvatica ‘Pendula’ (Hengebøk ‘Pendula’) – Tre som liker kalkrik jord og som trives godt i skygge. H4.

Fagus sylvatica ‘Purpurea Pendula’ (Hengeblodbøk *Purpurea Pendula’) – Tre som liker kalkrik jord og som trives godt i skygge. H4.

Populus tremula (Osp) – Svært nøysomt tre som vokser godt i skygge. H8.

Populus tremula ‘Erecta’ (Søyleosp) – Svært nøysomt tre som tåler mye skygge. H7.

Prunus padus (Villhegg) – Vindsterkt tre som tåler skygge. H8.

Salix caprea (Selje) – Svært nøysomt tre uten spesielle krav til jord og lysforhold. H8.

Sorbus aucuparia (Villrogn) – Nøysomt tre uten spesielle jordkrav, og som vokser godt på en skyggefull vokseplass. H8.

Sorbus intermedia (Svenskeasal) – Nøysomt og svært vindsterkt tre som vokser godt i skygge. H7.

Ulmus glabra (Skogalm) – Nøysomt, vindstekt tre som tåler skygge. H6.

Ulmus glabra ‘Pendula’ (Hengealm) – Nøysomt tre som tåler skygge. H5.

 

Nåletrær (Bartrær)

Abies alba (Edelgran) – Skogstre som tåler bra med skygge. H5i+H6k.

Abies koreana (Koreaedelgran) – Nøysom edelgran med små jordkrav og som vokser i sol og skygge. H5i+H6k.

Abies nordmanniana (Nordmannsedelgran) – Parktre som tåler å stå i noe skygge. H4-5.

Abies sibirica (Sibiredelgran) – Parktre som tåler å stå i noe skygge. H7.

Araucaria araucana (Apeskrekktre) – Eksotisk tre som trives godt på en skyggefull plass. H2-3.

Chamaecyparis lawsoniana ‘Columnaris’ (Lawsonsypress ‘Columnaris’) – Sypress som trives godt og som overvintrer best på vokseplass med noe skygge. H4i+H5k.

Chamaecyparis nootkatensis ‘Glauca’ (Nutkasypress ‘Glauca’) – Nåletre som vokser godt i skygge. H5i+H6k.

Chamaecyparis nootkatensis ‘Pendula’ (Hengenutkasypress ‘Pendula’) – Nåletre som vokser godt i skygge. H5i+H6k.

Chamaecyparis obtusa ‘Nana Gracilis’ (Solsypress ‘Nana Gracilis’) – Sypress som bør skjermes mest mulig for sol og vind om vinteren, og som trives godt i skygge. H3.

Juniperus sabina (Sabinaeiner) – Einer med særegen lukt som vokser i både sol og skygge. H5.

Juniperus squamata (Himalayaeiner) – Blågrønn einer som tåler en god del skygge. H4-6, etter sort.

Larix kaempferi (Japanlerk) – Vindsterkt tre som trives i både sol og skygge. H8.

Microbiota decussata (Småbiota) – Nøysomt nåletre som vokser godt på skyggefull vokseplass. H7.

Picea abies (Rødgran)

Picea abies ‘Nidiformis’ (Såtegran) – Nøysomt dvergtre som vokser godt i skygge. H7.

Picea glauca (Hvitgran) – Nøysomt nåletre som trives godt i sol og skygge. H7.

Picea glauca ‘Conica’ (Kjeglegran) – Kjegleformet lavt nåletre som trives bra i skygge. H6.

Picea omrica (Serbergran) – Nøysomt nåletre som vokser godt både i sol og skygge. H6.

Picea omorica ‘Nana’ (Dvergserbergran ‘Nana’) – Nøysomt nåletre som trives i både sol og skygge. H6.

Picea omorika ‘Pendula’ (Hengeserbergran ‘Pendula’) – Nøysomt nåletre som trives i både sol og skygge. H6.

Picea sitchensis (Sitkagran) – Nøysom gran som vokser godt både i sol og skygge. H5i+H7k.

Pinus cembra (Sembrafuru) – Nøysomt, høyt nåletre som tåler mye skygge. H5.

Pinus mugo (Buskfuru) – Nøysomt, vindsterkt tre som tåler skygge. H8.

Pinus mugo uncinata (Bergfuru) – Nøysomt, vindsterkt tre som tåler bra med skygge. H6.

Pinus sibirica (Sibirfuru) – Nøysomt, høyt nåletre som tåler mye skygge. H8.

Pseudotsuga menziesii (Douglasgran) – Nøysomt skogstre som tåler å stå i skygge. H5-6.

Taxus baccata (Europabarlind) – Nøysomt nåletre som vokser i sol og dyp skygge. H5i+H6k.

Taxus cuepidata ‘ Nana’ (Japanbarlind ‘Nana’) – – Nåletre som vokser godt både i sol og skygge. H5.

Taxus x media (Hybridbarlind) – Nåletre som vokser godt både i sol og skygge. H4-6, etter sort.

Thuja occidentalis (Tuja) – Nøysomt nåletre som tåler noe skygge. H4-6 etter sort.

Thuja plicata (Kjempetuja) – Nøysomt nåletre som tåler mye skygge. H4i+H5k.

Thujopsis dolabrata (Vokstuja) – Nåletre som vokser godt på skyggefull vokseplass. H4i+H6k.

Tsuga canadensis (Kanadahemlokk) – Nøysomt nåletre som trives godt i skygge. H4-5.

Tsuga heterophylla (Vestamerikansk hemlokk) – Nøysomt nåletre som trives best i noe skygge. H5i+H6k.

Tsuga mertensiana (Fjellhemlokk) – Nøysomt nåletre som tåler bra med skygge. H5i+H6k.

Løk- og knollvekster

Allium ursinum (Ramsløk) – Løkvekst som rives godt på næringsrik jord i skygge. H6.

Colchicum autumnale (Høsttidløs) – Nøysom knollvekst som tåler bra med skygge. H3.

Corydalis solida ‘George Baker’ (Hagelerkespore ‘George Baker’) – Knollvekst som trives godt på skyggefull plass. H5.

Crocus vernus (Vårkrokus) – Knollvekst som tåler bra med skygge. H7.

Galanthus nivalis (Snøklokke) – Løkvekst med små jordkrav som vokser godt i skygge. H7.

Leucojum vernum (Marsklosterklokke) – Løkvekst som trives godt på fuktig jord i skygge. H5.

Lilium lancifolium (Tigerlilje) – Løkvekst som kan plantes i skygge av busker og trær. H6.

Lilium martagon (Martagonlilje) – Løkvekst som tåler mye skygge. H7.

Lilium regale (Kongelilje) – Løkvekst som tåler bra med skygge. H5.

Muscari armeniacum (Krukkeperleblomst) – Løkvekst med små jordkrav som tåler bra med skygge. H7.

Narcissus pseudonarcissus (Påskelilje) – Løkvekst som tåler bra med skygge. H6.

Narcissus poeticus (Pinselilje) – Løkvekst som tåler bra med skygge. H6.

Scilla forbesii (Snøstjerne) – Nøysom løkvekst som tåler bra med skygge. H6.

Scilla sibirica (Sibirblåstjerne) – Nøysom løkvekst som tåler bra med skygge. H7.

Tulipa gesneriana (Hagetulipan) – Løkvekst uten spesielle jordkrav som tåler bra med skygge. H7.

Sommerblomster

Begonia x benariensis (Benary-begonia) – Begonia som tåler å vokse på relativt skyggefull plass.

Begonia x multiflora ‘Flamboyant’ (Småblomstret begonia ‘Flamboyant’) – Sommerblomst som vokser bra både i sol og skygge.

Begonia x semperflorens cultorum (Isbegonia) – Sommerblomst som trives i sol og noe skygge.

Begonia x tuberhybrida (Knollbegonia) – Robust sommerblomst som tåler bra med skygge.

Begonia x tuberhybrida Pendula-gruppen (Hengebegonia) – Robust sommerblomst som tåler bra med skygge.

Bidens ferulifolia (Bidens) – Bunndekkesommerblomst som tåler mye skygge.

Dahlia x hortensis (Sommergeorgine) – Sommerblomst med små jordkrav som tåler bra med skygge.

Fuchsia x hybrida (Edeltåre) – Værbestandig sommerblomst som tåler mye skygge.

Helichrysum petiolare (Stråblomst) – Bladplante som trives både i sol og skygge.

Impatiens balsamina (Flittig Lise) – Blomsterrik sommerblomst som vokser både i sol og skygge.

Lavatera trimestris (Hagepoppelrose) – Sommerblomst som tåler bra med skygge.

Lobelia erinus Compacta-gruppen (Kantlobelia) – Sommerblomst som vokser bra både i sol og skygge.

Lobelia erinus Pendula-gruppen (Hengelobelia) – Sommerblomst som vokser bra både i sol og skygge.

Muehlenbeckia complexa (Muehlenbeckia / Pletter I luften) – Bladplante som trives på en skyggefull vokseplass.

Pelargonium peltatum (Hengepelargonium) – Sommerblomst som vokser bra både i sol og skygge.

Petunia x hybrida (Hengepetunia / Superpetunia) – Sommerblomst som vokser bra både i sol og skygge.

Senecio cineraria (Sølvkrans) – Bladplante som trives både i sol og skygge.

Solenostemon scutllarioides (Praktspragle) – Mest en bladplante som vokser bra både i sol og skygge.

Scaevola aemula (Femtunge) – Hengeplante som kan vokse både i sol og skygge.

Sutera cordata (Baccopa/Sutera) – Ampelplante som vokser bra både i sol og skygge.

Bregner

Adiantum pedatum (Frilandsadiantum) – Surjordsbregne for en skyggefull plass. H6.

Asplenium scolopendrium (Hjortetunge) – Bregne som trives på fuktige, skyggefulle steder. H5.

Asplenium trichomanes (Svartburkne) – Breggne som vokser på nesten all slags jors i halvskygge og skygge. H5.

Athyrium filix-femina (Skogburkne) – Bregne for skyggefulle rabatter og i kratt. H6-7.

Blechnum spicant (Bjørnekam) – Skyggeplante på et fuktig sted. H6.

Matteuccia struthiopteris (Strutseving) – – Bregne som trives i fuktige, skyggefulle rabatter og ved vann. H7-8.

Onoclea sensibilis (Perlebregne) – Bregne som trives i skyggefulle rabatter og ved vann. H5.

Osmunda regalis (Kongsbregne) – Bregne for godt fuktig, skyggefull plass. H6.

Dryopteris filix-mas (Ormetelg) – Bregne for skyggefulle rabatter og i kratt. H7.

Polystichum aculeatum (Falkeskjoldbregne) – Alltidgrønn skyggeplante. H6.

Stauder

Aconogonan x fennicum (Værøyslirekne) – Solitærstaude som trives både i sol og skygge. H5.

Actaea simplex (Høstormedrue) – Solitær bladstaude som vokser i skygge. H6.

Actaea racemosa (Klaseormedrue) – Solitærstyaude som trives i skygge. H5.

Aconitum x stoekianum ‘Bicolor’ (Prakthjelm) – Rabattstaude som vokser både i sol og skygge. H8.

Alchemilla mollis (Praktmarikåpe) – Mest en bladstaude som vokser både i sol og skygge. H6.

Anemone sylvestris (Skogsymre) – Rabattstaude som vokser godt i skygge. H7.

Aquilegia Cultorum-gruppen (Praktakeleie) – Rabattstaude som vokser både i sol og skygge. H8.

Aruncus dioicus (Skogskjegg) – Solitærstaude som vokser godt både i sol og skygge. H8.

Asarum europaeum (Europahasselurt) – Alltidgrønn bunndekkestaude som trives på skyggefull vokseplass. H5.

Astilba Arendsii-gruppen (Sildrespir Arendsii-hybrider) – Rabattstaude som trives godt  i fuktig moldjord på plass med noe skygge. H6-7.

Astilbe Japonica-gruppen (Japanspir-hybrider) – Rabattstaude som trives godt i fuktig jord på plass med noe skygge. H6.

Astilbe Chinensis-gruppen (Kinaspir-hybrider) – Rabattstaude som trivesgodt  i moldjord på plass med noe skygge. H6.

Astilbe Simplicifolia-gruppen (Makinospir-hybrider) – Rabattstaude som trives i fuktig moldjord på plass med noe skygge. H6.

Astilbe thunbergii ‘Straussenfeder’ (Thunbergsspir ‘Straussenfeder’) – Rabattstaude som trives i fuktig moldjord på plass med noe skygge. H6.

Astilboides tabularis (Parasollblad) – Bladstaude som trives i fuktig jord på skyggefull plass. God plante langs boligens nordvegg. H5.

Bergenia cordifolia (Hjertebergblom) – Alltidgrønn bladstaude som trives både i sol og skygge. H7.

Bergenia Hybrida-gruppen (Bergblom-hybrider) – Alltidgrønne bladstauder som trives både i sol og skygge. H4-7, etter sort..

Brunnera macrophylla (Forglemmegeisøster) – Rabattstaude som tåler bra med skygge. H8.

Caltha palustris ‘Flore Pleno’ (Fylt bekkeblom) – Staude som tåler bra med skygge. H7.

Campanula latifolia (Storklokke) – Rabattstaude som trives både i sol og skygge. H6.

Carex morrowii ‘Variegata’ (Japanstarr ‘Variegata’) – Gras som vokser godt i sol og skygge. H4.

Carex muskingumensis (Skråningstarr) – Gras som vokser godt i sol og skygge. H5.

Centaurea macrocephala (Kjempeknoppurt) – Rabattplante som trives i sol og skygge. H6.

Dicentra Formosa ‘Luxuriant’ (Småhjerte ‘Luxuriant’) – Bunndekkeplante som vokser både i sol og skygge. H7.

Epimedium x rubrum (Rød bispelue) – Bunndekkeplante som vokser godt i skygge. H6.

Festuca Glauca-gruppen (Blåsvingel-hybrider) – Gras som tåler bra med skygge. H6.

Festuca gaultieri (Bjørnesvingel) – Gras som tåler bra med skygge. H5.

Geranium macrorrhizum (Rosestorkenebb) – Bunndekkestaude som vokser godt både i sol og skygge. H7.

Heuchera sanguinea (Purpuralunrot) – Rabattplante som vokser i sol og skygge. H6.

Hosta fortunei (Breihosta) – Bladstaude som trives på en fuktig, skyggefull plass. H7.

Hosta lancifolia (Smalhosta) – Bladstaude som trives på en fuktig, skyggefull plass. H7.

Hosta sieboldiana (Dogghosta) – Bladstaude som trives på en fuktig, skyggefull plass. H7.

Hosta x undulata (Bølgehosta) – Bladstaude som trives på en fuktig, skyggefull plass. H6.

Lamiastrum galeobdolon galeobdolon (Parkgulltvetann) – Bunndekkestaude som trives godt i skygge. H6-7.

Lamprocapnos spectabilis (Løytnantshjerte) – Nøysom staude som tåler å stå på en skyggefull plass. God plante langs huset nordside. H8.

Ligularia dentata (Stor nøkketunge) – Rabattstaude som tåler bra med skygge. H7.

Lupinus polyphyllus (Hagelupin) – Rabattplante som tåler en god del skygge. H7.

Lysimachia nummularia (Krypfredløs) – Bunndekkestaude som vokser både i sol og skygge. H6.

Lysimachia punctata (Fagerfredløs) – Rabattstaude som vokser både i sol og skygge. H8.

Molinia caerulea (Blåtopp) – Gras som trives både i sol og skygge. H7-8.

Pachysandra terminalis (Vinterglans) – Alltidgrønn staude som liker sur jord og skyggefull vokseplass. H6.

Phalaris ‘Picta’ (Broketbladet strandrør) – Rabattplante som trives både i sol og skygge. H6.

Polygonatum x multiflorum (Storkonvall) – Rabattstaude som vokser godt på skyggefull plass. H6.

Primula capitata (Himalayaprimula) – God rabattstaude på en skyggefull plass. H6-7.

Primula florindae (Augustprimula) – Trives I skyggefulle rabatter ved vann. H6.

Primula veris (Marianøkleblom) – Første vårtegn bade I sol og skygge. H7-8.

Pseudofumaria lutea (Gul lerkespore) – Nøysom staude som vokser i sol og skygge. H6.

Pulmonaria saccharata (Perlelungeurt) – Bunndekkestaude som vokser godt i skygge. H7.

Ranunculus aconitifolius ‘Pleniflorus’ (Duppesoleie) – Nøysom staude som vokser godt på skyggefull vokseplass. God plante langs nordveggen på boliger. H8.

Rodgersia aesculifolia (Kastanjebronseblad) – Bladstaude som trives i fuktig jord på skyggefull plass. God plante langs boligens nordvegg. H7.

Rodgersia pinnata (Flikbronseblad) – Bladstaude som trives i fuktig jord på skyggefull plass. H5.

Rodgersia podophylla (Koreabronseblad) – Bladstaude som trives i fuktig jord på skyggefull plass. God plante langs boligens nordvegg. H7.

Rodgersia sambucifolia (Hyllbronseblad) – Bladstaude som trives i fuktig jord på skyggefull plass. God plante langs boligens nordvegg. H7.

Saxifraga umbrosa (Skyggesildre) – Nøysom bunndekkestaude som vokser godt i skygge. H7.

Stachys macrantha (Prydsvinerot) – Rabattstaude som vokser godt på skyggefull plass. H7.

Trollius chinensis ‘Golden Queen’ (Smalballblom) – Rabattstaude som tåler bra med skygge. H7.

Vinca minor (Liten gravmyrt) – Nøysom staude som vokser godt i skygge. H6-7.

 

Les også

Savner du en plante?

Kontakt oss