Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Planter som trives i sure jordarter

I Norge finnes mye surt jordsmonn (det øverste jordlaget), som en følge av vårt forholdsvis fuktige og kjølige klima. I tillegg består mye berggrunn i Norge av sure bergarter, som for eksempel gneis, granitt og kvartsitter. På Sørlandet har i tillegg sur nedbør forsuret jordsmonnet.

     Råhumus (mye skogsjord), myrjord og sandjordsarter, som har vært utsatt for utvasking over lang tid, er spesielt sure jordarter i Norge. Sterkt sure jordarter er ofte næringsfattige.

     pH er et mål som angir hvor sur en væske er, det vil si at i vår sammenheng angir pH surheten i jorda som planterøttene skal vokse i. Surheten bestemmes av mengden av H+-ioner (ladde atomer) i jorda. Nøytralpunket midt på skalaen er pH = 7.

En måte å angi hvor sur jorda er, er å bruke følgende gruppering:

Meget eller sterkt sur reaksjon      pH 3-4

Sterkt sur reaksjon                              pH 4-5

Middels sterkt sur reaksjon             pH 5-6

Svakt sur reaksjon                               pH 6-7

Nøytral reaksjon                                   pH = 7 

Basisk (kalkrik) jord                            pH mellom 7 og 14

Sur jord skaper problemer for en stor del av plantene, da det fører til en skjev næringsbalanse hos plantene. Det blir ofte et overskudd av jern (Fe) og grunnstoffer som mangan (Mn), bor (B), kopper (Cu) og sink (Zn) blir lettere tilgjengelig. Men for store mengder av f.eks. mangan, kan også virke som plantegift. På den andre siden kan stoffer som fosfor (P), kalium (K), magnesium (Mg), nitrogen (N), molybden (Mo) og svovel (S), komme i underskudd.

Sur jord kan gjøres mindre sur med å tilføre jorda kalk. Tilføres jorda kalk vil pH heves, gjødsla i jorda blir mer tilgjengelig for plantene, jorda får bedre struktur og bakterielivet stimuleres på bekostning av soppfloraen. I de fleste tilfelle gir dette bedre plantevekst. De mest brukte kalkingsmidler er: kalksteinsmjøl (knust kalkfjell), dolomittkalk, brent kalk og skjellsand.

Mens de fleste jordbruksvekster trives best om pH er mellom 5 og 6,5 i jorda, vil kravet til pH hos grøntanleggsplanter variere langt mer. Men de fleste treaktige planter trives best med pH 5,5-7, og det er bare typiske surjordsplanter som trives ved svært lav pH, for eksempel rododendron og røsslyng.

Dersom du ønsker å få greie på hvordan surhet og næringstilstand er i din hagejord, kan du taa en jordprøve som du sender inn for å få den analysert. Hvordan dette gjøres får du vite ved å ta kontakt med landbrukskontoret i din kommune eller ved å kontakte «Norsk landbruksrådgivning» (nlr@nlr.no). På nettet finner du også en del andre firma som utfører slike analyser.     

Nedenfor er opplistet noen planter som vokser tilfredsstillende i sure jordarter (pH mellom 5 og 7). Alle de nevnte planter er nærmere omtalt i planteportalen. Trykk på linken til den enkelte plante, og plantens nettside blir tilgjengelig.

Busker

Amelanchier alnifolia ‘Alvdal’ E (Bærsøtmispel ‘Alvdal’ E) – Busk som trives godt i en middels sur til svakt sur jord (pH 5,5-7).

Amelanchier spicata (Junisøtmispel) – Nøysom, vindsterk busk som trives godt i en middels sur til svakt sur jord (pH 5,5-7).

Aronia melanocarpa (Svartsurbær) – Nøysom, vindsterk busk som trives best i svakt sur jord (pH 5,5-7).

Berberis thunbergii (Høstberberis) – Nøysom busk som trives både i nøytral, kalkholdig og svakt sur jord (pH 5-8).

Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’ (Blodberberis) – Nøysom busk som trives både i nøytral, kalkholdig og svakt sur jord (pH 5-8).

Buxus sempervirens (Europabuksbom) – Alltidgrønn busk som trives både i kalkjord og i sur jord (pH 5-7,5).

Calluna vulgaris (Røsslyng) – Nøysom, viltvoksende busk som trives best i humusrik, sur jord (pH 4-6).

Caragana arborescens (Sibirertebusk) – Nøysom, vindsterk busk som trives godt i jord med en pH mellom 5,5 og 8. – Busk som vokser godt i svakt sur jord (pH 6-7).

Chaenomeles japonica (Småildkvede) – Busk som vokser godt i svakt sur jord (pH 6-7).

Chaenomeles speciosa (Storildkvede) – Busk som vokser godt i svakt sur jord (pH 6-7).

Corylus avellana (Villhassel) – Viltvoksende busk som trives i en jord med pH mellom 5 og 7.

Cotoneaster dammeri (Teppemispel) – Busk med små jordkrav, som vokser godt i en jord med pH mellom 5 og 7.

Cotoneaster divaricatus (Sprikemispel) – Busk med små jordkrav, som vokser godt i en jord med pH mellom 5,5 og 7.

Cotoneaster horizontalis (Krypmispel) – Busk med små jordkrav, som vokser godt i en jord med pH mellom 5,5 og 7.

Cotoneaster nanshan (Hengemispel) – Busk med små jordkrav, som vokser godt i en jord med pH mellom 5,5 og 7.

Cotoneaster x suecicus (Vintermispel) – Busk med små jordkrav, som vokser godt i en jord med pH mellom 5 og 7.

Cytisus x praecox ‘Allgold’ (Vårgyvel ‘Allgold’) – Busk som vokser i en jord med en pH mellom 6 og 7.

Dasiphora fruticosa (Buskmure) – Nøysom busk som vokser godt både i en nøytral, kalkholdig eller svakt sur jord (pH 5 til 8).

Deutzia x hybrida ‘Mont Rose’ (Hybridstjernetopp ‘Mont Rose’) – Blomsterrik busk som vokser godt i middels sur til svakt sur jord (pH 5,5-7),

Elaeagnus commutata (Sølvbusk) – Svært nøysom busk som trives godt i svakt sur jord (pH 5,5-7).

Erica carnea (Vårlyng) – Busk som trives i en jord med pH mellom 5 og 7.

Euonymus europaeus (Spolebusk/beinved) – Nøysom busk uten spesielle jordkrav som trives godt i en jord med pH mellom 5,5 og 7.

Euonymus planipes (Sakhalinbeinved) – Nøysom plante som trives i jord med en pH mellom 5,5 og 7.

Exochorda x macrantha ‘The Bride’ (Hageperlebusk ‘The Bride’) – Busk som liker kalkfattig jord (pH 5-6).

Forsythia x intermedia (Praktgullbusk) – Busk som trives i svakt sur jord (pH 6-7).

Forsythia ovata (Marsgullbusk) – Busk som trives i svakt sur jord (pH 6-7).

Genista tinctoria (Fargeginst) – Busk som trives både i basisk og sur jord (pH 5-7,5).

Hamamelis japonica (Japantrollhassel) – Busk som vokser godt i middels sur til svakt sur jord (pH 5,5-7).

Hydrangea arborescens ‘Annabelle’ (Vierhortensia ‘Annabelle’) – Trives best I sur jord (pH 5-6).

Hydrangea macrophylla (Hortensia/Hagehortensia) – Trives best I sur jord (pH 5-6). NB! Se bilde øverst på siden.

Hydrangea paniculata ‘Grandiflora’ (Syrinhortensia ‘Grandiflora’) – Trives best I sur jord (pH 5-6).

Ilex aquifolium (Kystkristtorn) – Alltidgrønn busk som trives i middels sur til svakt sur jord (pH 5,5-7).

Ilex x meserveae (Hybridkristtorn) – Betegnes som en surjordsplante, det vil si den trives i jord med pH 5-6.

Kolkwitzia amabilis (Fagerbusk) – Busk som trives i både nøytral og svakt sur jord (pH 5,5-7).

Ligustrum vulgare ‘Maslø’ (Europaliguster ‘Maslø’) – Nøysom busk som trives i både nøytral og svakt sur jord (pH 5-7).

Lonicera caerulea (Blåleddved) – Nøysom busk som trives i både nøytral, kalkholdig og svakt sur jord (pH 5-8).

Lonicera involucrata (Skjermleddved) – Busken har små krav til jorda, og den trives i jord med en pH mellom 5 og 7.

Lonicera morrowii ‘Nor’ E (Stautleddved ‘Nor’ E) – Nøysom busk som trives I en jord med pH mellom 5,5 og 7.

Lonicera tataarica (Tatarleddved) – Nøysom busk som trives I en jord med pH mellom 5,5 og 7.

Mahonia aquifolium (Mahonia) – Alltidgrønn busk som vokser godt i jord med pH mellom 5,5 og 7.

Philadelphus coronarius (Duftskjærsmin) – Busk som trives godt i en middels sur til svakt sur jord (pH 5,5-7).

Philadelphus ‘Lemoinei’ (Lemoineiskjærsmin) – Busk med duftende blomster som trives godt i en middels sur til svakt sur jord (pH 5,5-7).

Philadelphus lewisii ‘Waterton’ (Lewisskjærsmin ‘Waterton’) – Busk som trives godt i en middels sur til svakt sur jord (pH 5,5-7).

Philadelphus schrenkii (Sibirskjærsmin) – Busk som trives godt i en middels sur til svakt sur jord (pH 5,5-7).

Philsdalphus ‘Virginal’ (Møyskjærsmin) – Busk som trives godt i en middels sur til svakt sur jord (pH 5,5-7).

Physocarpus opulifolius (Blærespirea) – Nøysom busk som trives best i en lett sur jord (pH 5-).

Prunus laurocerasus (Laurbærhegg) – Alltidgrønn busk som trive best i jevnt fuktig sur jord (pH 4-6).

Pyracantha coccinea (Ildtorn) – Alltidgrønn busk som vokser godt i middels sur til evakt sur jord (pH 5,5-7).

Rhododendron ‘Baden Baden’ (Rododendron ‘Baden Baden’) – Trives best i humusrik, sur jord (pH 4-6).

Rhododendron catawbiense ‘Grandiflorum’ (Parkrododendron ‘Grandiflorum’) – Trives best i humusrik, sur jord (pH 4-6).

Rhododendron ‘Cunningham’s White’ (Rododendron ‘Cunningham’s White’) – Trives best i humusrik, sur jord (pH 4-6).

Rhododendron ‘Curlew’ (Rododendron ‘Curlew’) – Trives best i humusrik, sur jord (pH 4-6).

Rhododendron ‘Dora Amateis’ (Rododendron ‘Dora Amateis’) – Trives best i humusrik, sur jord (pH 4-6).

Rhododendron ‘Gibraltar’ (Rododendron ‘Gibraltar’) – Trives best i humusrik, lett sur jord (pH 5-6).

Rhododendron ‘Nova Zembla’ (Rododendron ‘Nova Zembla’) – Trives best i humusrik, sur jord (pH 4-6).

Rhododendron ‘Persil’ (Roddodendron ‘Persil’) – Trives best i humusrik, sur jord (pH 5-6).

Rhododendron ‘P. J. Mezitt’ (Rododendron ‘P. J. Mezitt’) – Trives best i humusrik, sur jord (pH 4-6).

Rhododendron ‘Ramapo’ (Rododendron ‘Ramapo’) – Trives best i humusrik, sur jord (pH 4-6).

Rhododendron ‘Roseum Elegans’ (Rododendron ‘Roseum Elegans’) – Trives best i humusrik, sur jord (pH 4-6).

Rhododendron ‘Scarlet Wonder’ (Rododendron ‘Scarlet Wonder’) – Trives best i humusrik, sur jord (pH 4-6).

Rhododendron yakusimanum (Yakushimarododendron) – Trives best i humusrik, sur jord (pH 4-6).

Ribes alpinum (Alperips) – Svært høysom busk med små jordkrav, men som trives både i kalkholdig, nøytral og  svakt sur jord med en pH mellom 5,5 og 8.

Salix alaxensis ‘Kenai’ (Alaskavier) – Nøysom, vindsterk busk som vokser godt i svakt sur jord med en pH mellom 5,5 og 7.

Salix ‘Brekkavier’ (Brekkavier) – Vindsterk, nøysom buske som vokser godt i svakt sur jord med en pH mellom 5,5 og 7.

Sambucus racemosa (Rødhyll) – Nøysom fusk for all slags fuktig jord, som vokser godt i jord med en pH mellom 5 og 8.

Sorbaria grandiflora ‘Maia’ E (Storblomstret rognspirea ‘Maia’ E) – Villig busk som trives godt i jord med en pH mellom 5,5 og 7.

Sorbaria sorbifolia ‘Pia’ E (Sibirrognspirea ‘Pia’ E) – Villig busk som trives godt i jord med en pH mellom 5,5 og 7.

Sorbus koehneana (Hvitrogn) – Vindsterk, nøysom busk som trives godt i en nøytral til svakt sur jord (pH 5,5-7).

Spiraea betulifolia ‘Tor’ E (Bjørkebladspirea ‘Tor’ E) – Nøysom busk som trives både i kalkholdig, nøytral og svakt sur jord (pH 5,5-8).

Spiraea x billardii ‘Triumphans’ (Billardspirea ‘Triumphans’)  – Nøysom, vindsterk busk som trives både i kalkholdig, nøytral og svakt sur jord med en pH mellom 5 og 8.

Spiraea chamaedryfolia (Bjarkøyspirea) – Nøysom busk som trives best i en nøytral til svakt sur jord med en pH mellom 5,5 og 7.

Spiraea x cinerea ‘Grefsheim’ (Brudespirea ‘Grefsheim’) – Blomsterrik busk som trives både i en kalkholdig, nøytral eller svakt sur jord (pH 5.5-8).

Spiraea densiflora (Rubinspirea) – Nøysom busk som vokser godt i jord med en pH meelom 5,5 og 7.

Spiraea japonica (Japanspirea) – Blomsterrike busker som vokser godt i middels sur til svakt sur jord (pH 5,5-7).

Spiraea trilobata (Sibirspirea) – Busk som vokser godt i jord med en pH mellom 5,5 og 7.

Stephanandra incisa ‘Crispa’ (Flikkranstopp ‘Crispa’) – Nøysom, vindsterk busk som vokser godt med en pH mellom 5 og 7.

Swida alba ‘Sibirica’ (Sibirkornell) – Nøysom busk som trives godt i jord med en pH mellom 5,5 og 7.

Swida sericea (Alaskakornell) – Trives i nesten all slags jord, men best i svakt sur jord med en pH mellom 5,5 og 7.

Syringa josikaea (Ungarsk syrin) – Svært vindsterk, nøysom busk som trives både i en godt kalkholdig og svakt sur jord (pH 5,5-8).

Syringa komarowii ssp. reflexa (Nikkesyrin) – Nøysom, robust busk som trives i en svakt sur og kalkholdig jord (pH 6-8).  

Syringa villosa ‘Baldishol’ (Lodnesyrin ‘Baldishol’) – Robust busk som trives både i middel sur og kalkrik jord (pH 5,5-8).

Syringa vulgaris (Duftsyrin) – Villig busk som trives godt både i en svakt sur og en godt kalkholdig jord (pH 6-8).

Syringa wolfii ‘San’ E (Fjellsyrin ‘San’E) – Nøysom busk som trives godt med en pH i jorda mellom 5 og 7.

Syringa x pestoniae (Prestonsyrin) . Nøysom, robust busk som trives best i kalkholdig jord med en pH mellom 6 og 8.

Viburnum carlesii (Koreakrossved) – Villig busk som trives i kalkholdig til svakt sur jord (pH 5,5-8).

Viburnum opulus (Villkrossved) – Nøysom busk med små krav til jorda, og som trives godt med en pH i jorda mellom 5 og 7.

Weigela florida (Klokkebusk) – Nøysom busk som trives i jord med pH mellom 5,5 og 7.

 

Klatreplanter

Actinidia arguta (Grønnkattebusk) – Klatreplante som trives godt i kalkfattig jord (pH 5-7).

Actinidia kolomikta (Rødkattebusk) – Nøysom klatreplante som trives godt i kalkfattig jord (pH 5-7).

Akebia quinata (Fembladakebie) – Klatreplante som trives godt i jord med en pH mellom 5,5 og 7.

Clematis alpina (Alpeklematis) – Klatreplante som trives godt i jord med en pH mellom 5,5 og 8.

Clematis tangutica (Gullklematis) – Klatreplante som trives godt i jord med en pH mellom 5,5 og 8.

Fallopia baldschanica (Arkitektslirekne) – Rasktvoksende klatreplante som trives i jord med en pH mellom 5,5 og 7.

Hydrangea anomala ssp. petiolaris (Klatrehortensia) – Klatreplante som trives godt i kalkfattig jord (pH 5-7).

Lonicera caprifolium (Kaprifol) – Klatreplante som trives i en jord med pH mellom 5,5 og 7.

Lonicera periclymenum (Villkaprifol) – Klatreplante som trives i en jord med pH mellom 5,5 og 7.

Lonicera tellmanniana (Tellmannskaprifol) – Klatreplante som trives i en jord med pH mellom 5,5 og 7.

Parthenocissus quinquefola ‘Engelmannii’ (Klatrevillvin ‘Engelmannii’) – Rasktvoksende klatreplante som trives i jord med en pH mellom 5,5 og 7.

Parthenocissus inserta (Klengevillvin) – Rasktvoksende klatreplante som trives i jord med en pH mellom 5,5 og 7.

Wisteria floribunda f. macrobotrys (Japanblåregn) – Klatreplante som trives godt i jord med en pH mellom 5,5 og 7.

 

Løvtrær

Acer palmatum ‘Atropurpureum’ (Japanblodlønn) – Treet vokser bra i en jord med pH mellom 5,5 og 7.

Acer saccharinum (Sølvlønn) – Tre som trives bra i jord med en pH mellom 5,5 og 8.

Betula pendula (Hengebjørk) – Tre som vokser godt i en jord med en pH mellom 5,5 og 7.

Betula pendula ‘Dalecarlica’ E (Ornäsbjørk E) – Tre som vokser godt i en jord med en pH mellom 5,5 og 7.

Betula pubescens (Dunbjørk) – Treet trives best I noe sur jord (pH 5-7).

Betula pubescens ‘Rubra’ (Rødbjørk) – Treet trives best I noe sur jord (pH 5-7).

Betula pubescens ssp. tortuosa (Fjellbjørk) – Viltvoksende tre som vokser godt i jord med pH mellom 5 og 7.

Magnolia kobus var. borealis (Snømagnolia) – Treet trives best i kalkfattig jord med en pH mellom 5 og 6).

Populus tremula (Osp) – Tre som liker sur jord (pH 5-7).

Salix caprea (Selje) – Nøysomt tre uten spesielle jordkrav og som vokser godt i jord med en pH mellom 5 og 8.

Salix fragilis ‘Bullata’ (Skjørpil) – Tre uten spesielle jordkrav og som vokser godt i jord med en pH mellom 5 og 8.

Sorbus aucuparia (Villrogn) – Nøysomt tre som vokser godt i jord med en pH mellom 5,5 og 7.

 

Nåletrær (Bartrær)

Abies koreana (Koreaedelgran) – Nøysom edelgran som trives i svakt sur jord (pH 5,5-7).

Abies procera (Nobeledelgran) – Edelgran som trives i svakt sur jord (pH 5-7).

Abies veitchii (Veitchedelgran) – Edelgran som trives i svakt sur jord (pH 5-7).

Araucaria araucana (Apeskrekktre) – Trives best I en kalkfri jord (pH 5-6).

Cedrus libani ‘Glauca’ (Atlasseder ‘Glauca’) – Vokser I både sure og kalkrike jordarter (pH 5-9).

Chamaecyparis lawsoniana (Lawsonsypress) – – Bartre som trives i svakt sur jord (pH 5-6).

Chamaecyparis nootkatensis ‘Glauca’ (Nutkasypress ‘Glauca’) – Bartre som trives i svakt sur jord (pH 5-6).

Chamaecyparis nootkatensis ‘Pendula’ (Hengenutkasypress ‘Pendula’) – – Bartre som trives i svakt sur jord (pH 5-6).

Chamaaecyparis obtuse ‘Nana Gracilis’ (Solsypress ‘Nana Gracilis’) – – Bartre som trives i svakt sur jord (pH 5-6).

Picea glauca (Hvitgran) – Gran som trives i svakt sur jord (pH 5,5-7).

Picea mariana ‘Nana’ (Dvergsvartgran) – Dverggran som trives i svakt sur jord (pH 5,5-7).

Picea sitchensis (Sitkagran) – Gran som er tolerant med tanke på jordreaksjonen (pH 5-8).

Pinus cembra (Sembrafuru) – Bartre som trives i noe sur jord (pH 5.7).

Pinus mugo (Buskfuru) – Furu som er tolerant med tanke på jordreaksjonen (pH 5-8).

Pinus mugo uncinata (Bergfuru) – Lite kravfull furu som trives best I noe sur jord (pH 5-7).

Pinus sibirica (Sibirfuru) – Bartre som trives i noe sur jord (pH 5.7).

Pinus sylvestris (Skogfuru) – Lite kravfull furu som trives i både sur og kalkrik jord (pH 5-8).

Sciadopitys verticellata (Skjermbladtre) – Bartre som trives i noe sur jord (pH 5-6).

Tsuga canadensis (Kanadahemlokk) – Bartre som trives i noe sur jord (pH 5-6).

Tsuga mertensiana (Fjellhemlokk) – Bartre som trives i noe sur jord (pH 5-6).

 

Bregner

Adiantum pedatum (Frilandaadiantum) – Bregne som trives best i humusrik, kalkfattig jord (pH 5-7).

Asplenium scolopendrium (Hjortetunge) – Bregne som vokser godt i humusrik, kalkholdig jord (pH 5-8).

Asplenium trichomanes (Svartburkne) – Bregne som vokser godt i nesten all slags jord med en pH mellom 5 og 7.

Athyrium filix-femina (Skogburkne) – Bregne som trives i humusrik, fuktig jord med en pH mellom 5 og 7.

Blechnum spicant (Bjørnekam) – Bregne som liker kalkfattig jord (pH 5 og 7).

Mateuccia struthiopteris (Strutseving) – Bregne som trives best i en humusrik, næringsrik jord med pH mellom 5,5 og 7.

Osmunda regalis (Kongsbregne) – Bregne som trives i jord med pH mellom 5 og 7.

 

Stauder

Achillea filipendulina (Praktryllik) – Staude som trives best I tørr jord med en pH mellom 5,5 og 7.

Aconitum x cammarum ‘Bicolor’ (Prakthjelm) – Staude med små jordkrav som trives best ved en pH mellom 5,5 og 7.

Aconogonon x fennicum (Værøyslirekne) – Staude med små jordkrav som trives best ved en pH mellom 5,5 og 7.

Actaea racemose (Klaseormedrue) – Staude som trives best i moldjord med en pH mellom 5,5 og 7.

Actaea simplex (Høstormedrue) – Staude som trives best i moldjord med en pH mellom 5,5 og 7.

Alchemilla mollis (Praktmarikåpe) – Staude som trives både i sur og nøytral jord (pH 5-7).

Aquilegia Cultorum-gruppen (Praktakeleie) – Staude som trives best i en sandholdig jord med en pH mellom 5,5 og 7.

Aruncus aethusifolius (Koreaskjegg) – Staude som trives best i moldjord med en pH mellom 5,5 og 7.

Aruncus dioicus (Skogskjegg) – Staude som trives best i moldjord med en pH mellom 5,5 og 7.

Astilbe chinensis (Kinaspir) – Staude som trives godt i svakt sur jord (pH5-7).

Astilbe japonica (Japanspir) – Staude som trives godt i svakt sur jord (pH5-7).

Astilbe simplicifolia (Makinospir) – Staude som trives godt i svakt sur jord (pH5,5-7).  

Astilbe x arendsii (Sildrespir/Arendsspir) – Staude som trives godt i svakt sur jord (pH5,5-7).

Bellis perennis (Tusenfryd) – Staude som trives best i moldjord med en pH mellom 5,5 og 7.

Bergenia cordifolia (Hjertebergblom) – Staude som er tolerant på jordreaksjon, men som trives godt i jord med en pH mellom 5 og 7.

Bergenia Hybrida-gruppen (Bergblom-hybrider) – Staude som er tolerant på jordreaksjon, men som trives godt i jord med en pH mellom 5 og 7.

Brunnera macrophylla (Forglemegeisøster)Trives best med en pH i jorda mellom 5,5 og 7.

Calamagrostis x acutiflora ‘Karl Foerster’ (Hagerørkvein ‘Karl Foerster’) – Gras som trives best i jord med en pH mellom 5,5 og 7.

Campanula latifolia (Storklokke) – Staude som vokser godt i svakt sur jord (pH 5-7).

Campanula persicifolia (Fagerklokke) – Staude med små jordkrav som vokser godt i en noe sur jord (pH 5-7).

Carex grayi (Morgenstjernestarr) – Trives best i jord med en pH mellom 5 og 7.

Carex morrowii ‘Variegata’ (Japanstarr ‘Variegata’) – Trives best i jord med en pH mellom 5 og 7.

Carex x buchananii (Brunbladstarr) – Trives best i jord med en pH mellom 5 og 7.

Carex muskingumensis (Skråningstarr) – Trives best i jord med en pH mellom 5 og 7.

Chelone obliqua (Duehode) – Trives best i jord med en pH mellom 5 og 7.

Delphinium Belladonna-gruppen (Praktridderspore Beladonna-hybrider) Vokser godt i en jord med en pH mellom 5,5 og 7.

Delphinium Elatum-gruppen (Praktridderspore Elatum-hybrider) Vokser godt i en jord med en pH mellom 5,5 og 7.

Delphinium Pasific Giant-gruppen (Praktridderspore Pasific Giant-hybrider) Vokser godt i en jord med en pH mellom 5,5 og 7.

Echinops bannaticus (Blå kuletistel) – Trives best I kalkrik jord med en pH mellom 6 og 8.

Echinacea purpurea (Purpursolhatt) – Trives best I en jord med pH mellom 5 og 7.

Euphorbia cyparissias (Sypressvortemelk) – Trives best I en jord med pH mellom 5 og 7.

Filipendula purpurea (Purpurmjødurt) Trives best I en jord med pH mellom 5 og 7.

Gentiana acaulis (Alpesøte) – Vokser godt I en sur jord (pH 5-7).

Gentiana septemfida (Frynsesøte) – Vokser godt I en sur jord (pH 5-7).

Gentiana sino-ornata (kinasøte) – Vokser godt I en sur jord (pH 5-7).

Geranium macrorrhizum (Rosestorkenebb) – Vokser godt I en sur jord (pH 5-7).

Geranium x magnificum (Prydstorkenebb) – Vokser godt I en sur jord (pH 5-7).

Geum coccineum (Prakthumleblomst) – Vokser godt I en sur jord (pH 5,5-7).

Heuchera sanguinea (Purpuralunrot) – Vokser godt I en sur jord (pH 5,5-7).

Hylotelephium telephium ‘Herbstfreude’ (Hagesmørbukk) – Nøysom staude som trives i en jord med en pH mellom 5,5 og 7.

Lamiastrum galeobdolon galeobdolon (Parkgulltvetann) – Staude som vokser i nesten all slags jord med en pH mellom 5,5 og 7.

Lamium maculatum (Flekktvetann) Nøysom staude som har små krav til jorda, og som vokser godt i en jord med en pH mellom 5,5 og 7.

Lamprocapnos spectabilis (Løytnantshjerte) – Nøysom staude som vokser i nesten all slags jord med en pH mellom 5,5 og 7.

Lewisia Cotyledon-gruppen (Kalifornialewisia-hybrider) – Staude som vokser best i en kalkfri jord (pH 5-7).

Lupinus polyphyllus (Hagelupin) – Staude som vokser best i en kalkfattig jord (pH 5-7).

Lysimachia punctata (Fagerfredløs) – Nøysom staude som vokser i nesten all slags jord med en pH mellom 5 og 7.

Lythrum salicaria (Strandkattehale) – Villig staude som vokser godt i en jord med en pH mellom 5,5 og 7.

Malva alcea (Rosekattost) – Stauden vokser godt i en jord med en pH mellom 5,5 og 7.

Malva moschata (Moskuskattost) – Stauden vokser godt i en jord med en pH mellom 5,5 og 7.

Molinia caerulea (Blåtopp) – Gras som vokser godt I en sur jord (pH 5-7).

Monarda Media-gruppen (Hestemynte-hybrider) – Staude som vokser godt I en sur jord (pH 5,5-7).

Oenothera fruticosa (Fyrnattlys) – Stauden vokser godt i en jord med en pH mellom 5,5 og 7.

Pachysandra terminalis (Vinterglans) – Staude som vokser best i en kalkfattig jord (pH 5-7).

Phalaris arundinacea ‘Picta’ (Båndgras) – Gras som vokser godt I en sur jord (pH 5,5-7).

Phlox stolonifera (Krypfloks) – Staude som vokser godt I en sur jord (pH 5-7).

Physalis alkekengi (Japanlykt) – Staude som vokser godt i en jord med en pH mellom 5,5 og 8.

Primula florindae (Augustnøkleblom) – Staude som vokser godt i en jord med en pH mellom 5,5 og 7.

Primula Pruhoniciana-gruppe (Edelnøkleblom-hybrider) – Staude som vokser godt i en jord med en pH mellom 5,5 og 7.

Primula vialii (Orkidenøkleblom) – Staude som vokser godt i en jord med en pH mellom 5,5 og 7.

Primula vulgaris (Kusymrenøkleblom) – Staude som vokser godt i en jord med en pH mellom 5,5 og 7.

Saxifraga x arendsii (Hagesildre) – Staude som vokser godt i en jord med en pH mellom 5,5 og 7.

Saxifraga x geum (Pyreneersildre) – Staude som vokser godt i en jord med en pH mellom 5,5 og 7.

Sedum rupestre (Broddbergknapp) – Staude som vokser godt i en jord med en pH mellom 5,5 og 7.

Sempervivum arachnoideum (Kingeltakløk) – Nøysom staude som vokser godt i en jord med en pH mellom 5,5 og 7.

Sempervivum tectorum (Takløk) – Nøysom staude som vokser godt i en jord med en pH mellom 5,5 og 7.

Sidalcea-hybrid (Hagetvikattost) – Nøysom staude som vokser godt i en jord med en pH mellom 5,5 og 7.

Silene schafta (Teppesmelle) Nøysom staude som vokser godt i en jord med en pH mellom 5,5 og 7.

Solidago canadensis (Kanadagullris) – Staude som vokser godt i en jord med en pH mellom 5,5 og 7.

Spartina pectinata (Kansasspartina) – Staude som vokser godt i en jord med en pH mellom 5,5 og 7.

Thymus serpyllum (Kryptimian) – Nøysom plante som vokser godt i en jord med en pH mellom 5,5 og 7.

Trifolium repens ‘Purpurascens’ (Rødbladet prydkløver) – Plante som trives i kalkfattig jord (pH 5-7).

Verbascum nigrum (Mørk kongslys) – Staude som vokser godt i en jord med en pH mellom 5,5 og 7.

Veronica spicata ssp. incana (Sølvveronika) – Plante som trives i kalkfattig jord (pH 5-7).

Vinca minor (Liten gravmyrt) – Alltidgrønn plante som vokser godt i en jord med en pH mellom 5,5 og 7.

 

 

 

Les også

Savner du en plante?

Kontakt oss