Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Dunbjørk ‘Rubra’ (Rødbjørk)

Betula pubescens ‘Rubra'

Synonyme navn er dunbjørk ‘Rubra’ og finsk rødbjørk. Slektsnavnet Betula er det gamle latinske navnet på bjørk. Artsnavnet pubescens betyr dunhåret, og viser til at unge skudd er helt dekt med dunhår. Det norske navnet bjørk, viser kanskje til det norrøne ordet bjart, som betyr skinnende blank på grunn av bjørkens lyse stammebark. På svensk heter treet glasbjörk, mens engelske navn er Red Birch og Betula pubescens f. rubra.

Hjemsted/Opphav Rødbjørk er en klon som ble funnet i et område øst for Oulo i Nord-Finland.

5-10 m høyt, løvfellende, opprett tre med slank krone og purpurrøde blad. Nøysomt, hardført parktre, som er en god kontrastplante. Klimasone: H7.

  • Rødbjørk 'Rubra' (Betula pubescens 'Rubra')

  • Rødbjørk 'Rubra' (Betula pubescens 'Rubra')

  • Rødbjørk 'Rubra' (Betula pubescens 'Rubra')

Plantebeskrivelse

5-10 m høyt, løvfellende tre med opprett vekst og slank krone. Skudd med skruestilte, sittende knopper. Unge skudd er dunhåret. Hvit stammebark etter hvert som treet vokser til. Levealder 80-100 år.

Under løvsprett er bladanleggene grønne, men i løpet av en uke eller to blir bladranden rød, og etter ytterligere noen uker blir hele bladplata purpurrød. Litt uregelmessige, eggformete (ovale), sagtannete, kort tilspissete blad med hår på begge sider. Røde høstfarger. Dunbjørk blomstrer ved løvsprett, med enkjønna blomster, hvor både hann- og hunnblomster finnes på samme tre (sambu). De lange hannraklene dannes om høsten og overvintrer nakne. Hunnraklene overvintrer inne i knoppene og kommer til syne om våren som korte, opprette rakler, men de blir hengende etter befruktning. Fruktene hos bjørk er små nøtter med smale vinger.

Vekstkrav og klimasone

Rødbjørk trives best i litt sur jord (pH 5-7), som er rik på fuktighet og humus (myrjord). Den trives best i sol, men vokser den godt på skyggefulle steder. Bjørk er et nøysomt tre som er vannkrevende og som tåler høyt grunnvann. Men bjørka er grådig, og den er en dårlig nabo for andre planter. Den liker ikke oppfylling av masse rundt stammen. Treet er vindsterkt og tilpasser seg vokseplassen over tid (stedegent tre). Den tåler noe salt i jorda, men liker ikke direkte saltsprut.

Rødbjørk bør helst |plantes om våren, og som tre helst med gjennomrotet klump- eller karplante. Ved flytting av en etablert plante, bør opptak og planting skje tidlig om våren når bjørka er i ferd med å få ”musører” og sevja skal til å gå i treet. Dermed unngås tørre kvister i treet.

Rødbjørk tilrås plantet til klimasone H7.

Bruksområder

Rødbjørk egner seg godt som et frittstående tre i parker og hager. Planteavstand i gruppe: 2-10 m. Treet er en god kontrastplante blant grønne trær og busker.

Treet trives godt og anbefales i høytliggende områder på Østlandet, samt områdene fra Trøndelag og nordover.

Allergifare

Betula er allergifiendtlig slekt for pollenallergikere. Bjørk produserer store mengder pollen, som spres med vind. Bjørkepollen er den viktigste årsaken til pollenallergier (vårallergier). Opplysningene er hentet fra boka «Vennlige og uvennlige planter i vårt nærmiljø», av Sven-Olov Strandhede.

Beskjæring

Betula tåler beskjæring, og siden bjørk er en bløder bør den helst beskjæres i siste halvdel av august/begynnelsen av september. Unngå beskjæring av bjørk om våren. Sevja går tidlig i treet, og vårbeskjæring gir sterke blødninger fra sårene. Finnene fraråder beskjæring av treet.

Formering

Kan formeres med skuddstiklinger og mikroformering.

Lignende planter

Våre nyeste artikler

Savner du en plante?

Kontakt oss