Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Fjellbjørk

Betula pubescens ssp. tortuosa

Et synonymt navn er Betula pubescens ssp. czerepanovii. Slektsnavnet Betula er det gamle latinske navnet på bjørk. Artsnavnet pubescens betyr dunhåret, og viser til at unge skudd er helt dekt med dunhår. Navnet tortuosa betyr vridd (stammen), mens czerepanovii stammer fra den russiske botanikeren Sergej Kirillovitsj Czerepanov. Det norske navnet bjørk, viser kanskje til det norrøne ordet bjart, som betyr skinnende blank på grunn av bjørkens lyse stammebark. Det engelske navn er Downy birch.

Hjemsted/Opphav Fjellbjørk regnes som en underart av dunbjørk, og som er blitt til ved en mutasjon av dunbjørk.

2-5 m høy, viltvoksende bjørk som danner skoggrensa i Norge, med krokete og forvridde stammer og forholdsvis tykke blad. Treet er en mutasjon av dunbjørk.

  • Fjellbjørk (Betula pubescens ssp. tortuosa) Foto: Rolv Hjelmstad

  • Fjellbjørk (Betula pubescens ssp. tortuosa) Foto: Rolv Hjelmstad

Utbredelse.

Treet er viltvoksende i nordområdene i Skandinavia, i nordlige deler av Skottland, på Island og på Grønland. I Norge finnes den i fjellskogen, i nord og på Finnmarksvidda. Den danner skoggrensa i fjellet.

Plantebeskrivelse

Fjellbjørk som blir inntil 8 meter høy, er motstandsdyktig mot frost og vind i fjellet, hvor den former seg etter terrenget. Utseendet av treet varierer ellers sterkt alt etter voksested. På utsatte, nordvendte skråninger blir den sjelden høyere enn 2-4 m og ofte med flere stammer. På grunn av vind og snøpåvirkning kan stammene være krokete og forvridd, og hele kronen kan ha form av enten tre eller busk, til dels nesten krypende. På lunere og mer beskyttede vokseplasser, blir fjellbjørka høyere og mer rettstammet. Bladene er tjukke, og om høsten får de en gulrød høstfarge. Selv om fjellbjørka dominerer sterkt i bjørkebeltet, finnes det også trær som selje, osp, rogn og hegg i skogen.

Vekstkrav og klimasone

Fjellbjørk vokser i noe sur jord (pH mellom 5 og 7), som er rik på fuktighet og humus (myrjord). Den trives best i sol, men vokser vokser også godt på skyggefulle steder. Treet er vindsterkt og tilpasser seg vokseplassen over tid (stedegent tre).

Treet er svært vinterherdig og tilrås plantet til klimasone H8.

Allergifare

Betula er allergifiendtlig slekt for pollenallergikere. Bjørk produserer store mengder pollen, som spres med vind. Bjørkepollen er den viktigste årsaken til pollenallergier (vårallergier). Opplysningene er hentet fra boka «Vennlige og uvennlige planter i vårt nærmiljø», av Sven-Olov Strandhede.

 

Lignende planter

Våre nyeste artikler

Savner du en plante?

Kontakt oss