Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Planter som vokser på næringsfattig og nylig blottlagt jord

Næringsfattig og nylig blottlagt jord blir ofte betegnet som steril jord, da slik jord mangler næringsstoffer som planter kan gjøre seg nytte av. Det viktigste næringsstoffet som mangler her er fosfor (P). Videre mangler slik jord mikroorganismer som kan bryte ned organisk materiale til næringsstoffer som plantene kan bruke.

Næringsfattig og nylig blottlagt jord er jord som har ligget lengre nede i grunnen, og som kommer opp i dagen ved planeringer og utgravinger. Ved opparbeiding av nye boligområder vil alltid næringsfattig undergrunnsjord komme opp i dagen.

Før planting i slik jord bør jorda tilføres kompost eller lignende stoffer. Dermed tilføres jorda liv i form av mikroorganismer som må til i frigjøringa av næringsstoffer. Gjødslinga bør skje med fullgjødsel som inneholder alle de viktigste næringsstoffene som plantene trenger.

Løvtrær

Acer campestre (Naverlønn) – Nøysomt tre som liker kalkrik jord. H4

Alnus glutinosa (Svartor) – Pionertre med nitrogenfikserende bakterier på røttene. Tåler periodiske oversvømmelser. H4i+H6k. Se bilde over.

Alnus incana (Gråor) – Pionertre med nitrogenfikserende bakterier på røttene. Tåler periodiske oversvømmelser. H8.

Betula pubescens (Dunbjørk) – Nøysomt tre som trives best på fuktig, humuholdig jord. Tåler høyt grunnvann. NB! Oppfylling av jord rundt stammen dreper treet. H8

Betula pendula (Hengebjørk) – Trives best på næringsfattig, fuktig moldjord. NB! Oppfylling av jord rundt stammen dreper treet. H7.

Populus tremula Osp) – Små jordkrav. Men vokser både på tørr sandjord og stiv leirjord. Ikke kalkrik jord. H8.

Prunus avium (Søtkirsebær) – Nøysomt tre som trives best i sandblandet, kalkholdig, næringsrik jord, men som vokser i næringsfattig jord. H5.

Prunus padus (Villhegg) – Trives best i dyp, godt drenert, næringsrik jord med jevn fuktighet, men vokser også bra i næringsfattig, sandrik jord. H8.

Quercus robur (Sommereik) – Nøysomt tre som trives best i dyp, godt drenert, næringsrik jord, men vokser også på næringsfattig sandjord. H5i og H6k.

Quercus rubra (Rødeik) – Nøysomt tre som trives best i dyp, godt drenert, næringsrik jord, men vokser også på næringsfattig sandjord. H5.

Salix caprea (Selje) – Svært nøysomt tre uten spesielle krav til jord og lysforhold, men den trives vokser bra i næringsfattig jord. H8.

Sorbus aria (Sølvasal) – Treet trives best godt kalkrik, drenert jord i full sol eller halvskygge. Men den vokser også bra i leirjord. H6.

Sorbus aucuparia (Villrogn) – Nøysomt tre som ikke stiller særlige krav til vokseplassen. Treet tåler også tørr jord og tung leirjord om ikke leira er for våt. H8.

Sorbus hybrida (Rognasal) – nøysomt og vindsterkt tre uten spesielle jordkrav, men som trives best på noe tørr og godt drenert jord. H7.

Sorbus intermedia (Svenskeasal) – Nøysomt og vindsterkt tre som har ingen spesielle jordkrav, men som trives best på noe fuktig og godt kalkholdig jord. Tåler både tørr sandjord og tung leirjord. H7.

Busker

Caragana arborescens ISibirertebusk) – Nøysom og vindsterk busk, som trives best på sandrik, noe tørr, mager, jord i full sol.  Den liker ikke tett og fuktig jord. På røttene sitter nitrogenfikserende knollbakterier som tar opp nitrogen fra lufta, og som omdannes til plantenæring (nitrat). H8.

Hippophaë rhamnoides (Tindved) – Svært nøysom pionerplante som trives best på lett, sandrik, godt kalkholdig jord på en solrik plass. Tåler skrinn, næringsfattig jord og kan også vokse på noe fuktig jord. Den tåler høy pH i jorda. Planten er jordforbedrende da den har nitrogenfikserende knollbakterier på røttene. H8i og H7k.

Rhus typhina (Hjortesumak) – Busken trives best på en lun, varm solrik plass i en noe tørr, sandholdig, godt drenert jord. H4.

Ribes alpinum (Alperips) – En svært nøysom busk som klarer seg på nesten all slags jord, i sol, vind og dyp skygge. Men den trives best på moldholdig, næringsrik, noe fuktig, litt sur jord. Liker ikke tørr jord og den vokser også godt i leirjord. H7.

Sambucus racemosa (Rødhyll) – Rødhyll er en nøysom busk som trives på all slags jord, gjerne på fuktige vokseplasser. Den tåler noe sur jord og vokser godt i leirjord. H6i og H5k.

Spiraea x billardii ‘Triumphans’ (Billardspirea’Triumphans’) – Billardpirea er en vindsterk, nøysom busk som vokser på all slags jord i sol og skygge. H8.

Spiraea chamaedryfolia (Bjarkøyspirea) – Bjarkøyspirea er en svært nøysom busk, som stiller små krav til jord. Den tåler mye skygge, tørke og næringsfattig jord. H7i og H8k.

Spiraea salicifolia (Hekkspirea/Skrinnespirea) – Skrinnespirea er en vindsterk, svært nøysom busk, vokser i nesten all slags jord, og som tåler skygge og sjøsprøyt. H8.

Roser

Rosa eglanteria ‘Magnifica’ (Eplerose ‘Magnifica’) – Eplerose er en svært nøysom busk som ikke stiller strenge krav til jorda. H6-7.

Rosa rugosa (Rynkerose) – Rynkerose, med sorter er salttolerante planter som vokser på både mager og tørr jord. H8.

Nåletrær (Bartrær)

Larix kaempferi (Japanlerk)– Japanlerk er et nøysomt tre som trives best på dyp, næringsrik jord, men som tåler næringsfattig jord og en god del tørke. H8.

Picea mariana (Svartgran) – Svartgran stille små krav til jorda, og den trives best på litt sur, jevnt fuktig jord, men godt drenert jord på en solrik plass. H7.

Picea sitchensis (Sitkagran) – Sitkagran er en nøysom plante som stiller små krav til jorda, men som trives best på sandholdig og jevnt fuktig jord i sol og skygge. H5i + H7k.

Pinus mugo (Buskfuru) – Buskfuru er en nøysom, vindsterk plante som trives best på drenert, sandholdig jord i sol. Pionerplante som kan vokse både på tørr sandjord og i torvholdig jord. Tørkesterk. H8.

Pinus mugo uncinata (Bergfuru) – – Bergfuru er en nøysom, vindsterk plante som trives best på drenert, sandholdig jord i sol. Vokser både på tørr sandjord og i torvholdig jord. Tørkesterk. H6.

Pinus silvestris (Skogfuru) – Skogfuru er en svært nøysom plante som vokser godt på mager, tørr sandholdig jord, næringsfattig torv og kalkrik grunn. H8.

 

Les også

Savner du en plante?

Kontakt oss