Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Rognasal fk Nordfjord E

Hedlundia hybrida (Sorbus hybrida) fk Nordfjord E

I 2017 publiserte botanikerne Alexander N. Sennikov og Arto Kurtto, et nytt forslag til inndeling og navnsetting av asalartene i slekta Sorbus, basert på historiske publikasjoner, herbarier og slektskapsforhold. Her blir asal inndelt i flere nye slekter og rogn er den eneste arten som beholder slektsnavnet Sorbus. Lid og Lids norske flora (2022), har alt tatt I bruk de nye slektsnavnene. Synonyme navn Sorbus hybrida og Sorbus fennica. Slektsnavnet Sorbus er et gammelt latinsk navn på rogn / asal hos Cato (d.149 f.Kr.). Artsnavnet hybrida betyr hybrid (krysning). I Sverige heter treet finnoxel og engelske navn er Oakleaf mountain ash, Swedish service-tree og Finnish Whitebeam.

Hjemsted/Opphav Rognasal. finnes viltvoksende i de nordvestlige delene av Europa. Treet har trolig opphav i sølvasal (Sorbus aria) og villrogn (Sorbus aucuparia), og er en såkalt tetraploid apomikt, som har to kromosomsett fra hver art. En apomikt plante er dannet ved ukjønnet formering, f.eks. med frødannelse uten kjønnet befruktning. Sorten rognasal fk Nordfjord er en norsk eliteplante (E-plante).

4-12 m høyt, løvfellende, ofte flerstammet tre med bred krone, hvite, duftende blomster og røde frukter. Allergivennlig, vindstekt og nøysomt tre. Klimasone: H7.

  • Sorbus hybrida fk Stord E Rognasal frøkilde fk Stord E Foto: Eliteplanter.no

  • Sorbus hybrida fk Stord E Rognasal frøkilde fk Stord E Foto: Eliteplanter.no

  • Sorbus hybrida fk Nordfjord E Foto: Eliteplanter.no

  • Sorbus hybrida fk Nordfjord E. Foto: Eliteplanter.no

Plantebeskrivelse

4-12 m høyt, løvfellende, ofte flerstammet tre, med etter hvert en bred krone.  Rødbrune kvister med små korkporer (lenticeller). Vinterknoppene er rødbrune og ofte langhårete. Unge skudd og bladskaft er filthåret. Ørebladene (2 små blad ved bladbasis) på unge skudd, faller tidlig av.

Eggformete, 7-10 cm lange blad og 2-4 frie småblad med gråhvit, filthåret underside. Bladene har en bred avrundet spiss, en lappet øvre del og en grovtannet bladrand. Hvite, duftende blomster i 6-10 cm brede, dunhårete halvskjermer i mai-juni, og runde, røde bærepler i august-september.

Vekstkrav og klimasone

Rognasal er et nøysomt og vindsterkt tre uten spesielle jordkrav, men som trives best på noe tørr og godt drenert jord i full sol eller skygge.

Rognasal tilrås plantet til klimasone H7.

Bruksområder

Treet brukes mye som frittstående i hager og parker. Planten egner seg dessuten utmerket til lé og hekk, på grunn av dens evne til å tåle vind, sjøsprøyt og sterk beskjæring. Den tåler også byklima svært godt. Planteavstand i gruppe: 5-10 m og til lé og hekk: 0,4-1 m. Her i landet finner vi den på Østlandet nord til Brandbu, opp til 600 m o. h. og langs kysten til Bodø og ytre deler av Lofoten.

Allergifare

Sorbus er en allergivennlig slekt for pollenallergikere, og anbefales brukt blant annet ved skoler og lekeplasser. Men blomsterduften hos rogn kan forårsake mindre ubehag hos duftoverfølsomme personer.

Beskjæring

Rognasal tåler sterk beskjæring. Eventuell skjæring gjøres seint på vinteren. Tre bør beskjæres jevnlig om en gjennomgående stamme er ønskelig. En hekk krever årlig skjæring.

Formering

Rognasal formeres med frø, som trolig er apomiktisk, det vi si at frøet er dannet uten kjønnet formering. Det anbefales å velge egnede frøkilder som er i handelen. Sorbus hybrida fk. Harstad, Sorbus hybrida fk. Nordfjord og Sorbus hybrida fk. Stord, er gode frøkilder. De 2 sistnevnte er norske E-planter (eliteplanter).

 

 

Lignende planter

Våre nyeste artikler

Savner du en plante?

Kontakt oss