Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Busker og trær som tåler mye vind (Lèplanter)

Hos oss er det størst behov for leplanting i kyst- og fjordstrøk. Hensikten med en leplanting er oftest å beskytte mot vind, men andre ganger plantes le for å beskytte mot snødrev, jordflukt og for å hindre innsyn fra naboer.

En mer omfattende beskrivelse av plantene som er listet opp nedenfor, finner du ved å gå inn på nettsiden – Planteportalen.no, ved å trykke på linken (navnet) til den enkelte plante.

Løvtrær

Acer pseudoplatanus (Platanlønn) – Svært vindsterk. Tåler sjøsprøyt. H5i og H7k.

Alnus incana (Gråor) – Nøysom. Vindsterk. Tåler sjøsprøyt og fuktig mark. Ammetre. H8

Alnus glutinosa (Svartor) – Vindsterk. Tåler sjøsprøyt. Ammetre. H4i og H6k.

Betula pubescens (Dunbjørk) – Tåler høyt grunnvann. Vindsterk. H8.

Betula pubescens ‘Rubra’ (Rødbjørk ‘Rubra’) – Nøysomt, vindsterkt tre som tåler høyt grunnvann. H7.

Betula pendula (Hengebjørk) – Vindsterk. Tåler, tørr, mager jord. H6i og H5k.

Betula pendula ‘Dalecarlica’ E (Ornäsbjørk E) Middels vindstekt tre som trives i fuktig jord. H7i+H6k.

Crataegus sanguinea (Sibirhagtorn) – Nøysom. Vindsterk. Tåler sjøsprøyt. H8i + H7k

Fagus sylvatica (Skogbøk) – Parktre. Vindsterk. H4i og H5k.

Fraxinus excelsior (Kongeask) – Svært vindsterk. Tåler sjøsprøyt. H6i og H7k.

Populus x canescens (Gråpoppel) – Vindsterk. Tåler sjøsprøyt. H5i og H6k.

Populus trichocarpa (Kjempepoppel) – Vindsterkt parktre. H7-8.

Populus tremula (Osp) – Svært nøysom. Svært vindsterk. Tåler sjøsprøyt. H8.

Prunus padus (Villhegg) – Svært vindsterkt tre. H8.

Quercus robur (Sommereik) – Vindsterkt parktre. H5i og H6k

Salix caprea (Selje) – Nøysom. Vindsterk. Tåler sjøsprøyt. H8. – Se bilde over.

Sorbus aucuparia (Villrogn) – Nøysom. Vindsterk. Tåler sjøsprøyt. H7-8.

Sorbus intermedia (Svenskeasal) – Svært vindsterk. Tåler sjøsprøyt. H7.

Ulmus glabra (Skogalm) – Nøysom. Vindsterk. Tåler sjøsprøyt. H6.

Busker

Amelanchier spicata (Junisøtmispel) – Nøysom. Vindsterk. Tåler sjøsprøyt. H7

Aronia melanocarpa (Svartsurbær) – Nøysom. Vindsterk. Tåler sjøsprøyt. H6-7

Caragana arborescens (Sibirertebusk) – Nøysom. Vindsterk. Tåler sjøsprøyt. H8

Cotoneaster lucidus (Blankmispel) – Nøysom. Vindsterk. Tåler sjøsprøyt. H8

Crataegus intricata (Amerikahagtorn) – Nøysom. Vindsterk. H7i og H6k

Hippophaë rhamnoides (Tindved) – Nøysom pionerplante. Tåler sjøsprøyt. H8i og H7k

Lonicera caerulea ‘Kirke’ E (Blåleddved) – Nøysom. Vindsterk. Tåler sjøsprøyt. H8

Lonicera korolkowii ‘Kera’ (Skjermleddved) – Nøysom. Vindsterk. Tåler sjøsprøyt. H7

Lonicera morrowii ‘Nor’ E (Stautleddved) – Nøysom. Vindsterk. Tåler sjøsprøyt. H7

Lonicera tatarica (Tatarleddved) – Nøysom. Vindsterk. Tåler sjøsprøyt. H8i og H7k

Malus tor. var. sargentii (Sargenteple) – Nøysom. Vindsterk. Tåler sjøsprøyt. H6

Physocarpus opulifolius (Blærespirea)– Nøysom. Vindsterk. Tåler sjøsprøyt. H7i +H6k

Ribes alpinum (Alperips) – Nøysom hekkeplante. Vindsterk. Tåler sjøsprøyt. H7

Rosa rugosa (Rynkerose) – Svært nøysom. Vindsterk. Tåler sjøsprøyt. H8

Salix alaxensis ‘Kenai’ (Alaskavier) – Nøysom. Vindsterk. Tåler sjøsprøyt. H8

Salix ‘Brekkavier’ (Brekkavier) – Nøysom. Vindsterk. Tåler sjøsprøyt. H6i og H7k

Sambucus nigra (Svarthyll) – Nøysom, Vindsterk. Tåler sjøsprøyt. H4i og H5k.

Sambucus racemosa (Rødhyll) – Nøysom. Vindsterk. Tåler sjøsprøyt. H6i og H5k.

Sorbaria sorb. ‘Pia’ E (Sibirrognspirea) – Nøysom. Vindsterk. Tåler sjøsprøyt. H8

Spiraea x billardii ‘Triumphans’ (Billardspirea)   – Nøysom. Vindsterk. Tåler sjøsprøyt. H8

Spiraea chamaedryfolia (Bjarkøysp.) – Nøysom. Vindsterk. Tåler sjøsprøyt. H7i + H8k

Spiraea salicifolia (Hekkespirea) – Svært nøysom. Vindsterk. Tåler sjøsprøyt. H8

Syringa josikaea (Ungarsk syrin) – Nøysom. Vindsterk. Tåler sjøsprøyt. H7-8

Syringa k. ssp. reflexa (Nikkesyrin) – Nøysom. Vindsterk. Tåler sjøsprøyt. H6i + H7k

Syringa vulgaris (Syrin) – Nøysom. Vindsterk. Tåler noe sjøsprøyt. H7i + H5k

Nåletrær (Bartrær)

Juniperus communis (Fjelleiner) – Vindsterk. Tåler sjøsprøyt. H8 (arten, ikke sorter).

Larix kaempferi (Japanlerk) – Kysttre. Vindsterk. Tåler sjøsprøyt. H8.

Larix sibirica (Sibirlerk) – Innlandstre. Vindsterk. H8.

Picea abies (Rødgran) – Tåler bra med vind og sjøsprøyt. H8.

Picea glauca (Hvitgran) – Nøysom. Vindsterk. Tåler sjøsprøyt. H8.

Picea omorica (Serbergran) – Nøysom. Vindsterk. Tåler sjøsprøyt. H6.

Picea pungens (Blågran) – Nøysom. Vindsterk. Tåler sjøsprøyt. H7.

Picea sitchensis (Sitkagran) – Nøysom. Vindsterk. Tåler sjøsprøyt. H5i + H7k

Pinus cembra (Sembrafuru) – Nøysom. Vindsterk. Tåler luftforurensning. H5.

Pinus mugo (Buskfuru) – Nøysom. Vindsterk. Tåler sjøsprøyt. H8.

Pinus mugo uncinata (Bergfuru) – Nøysom. Vindsterk. Tåler sjøsprøyt. H6.

Pinus sibirica (Sibirfuru) – Nøysom. Vindsterk. Tåler sjøsprøyt. H8.

Taxus baccata (Europabarlind) – Nøysom. Bra vindsterk. Tåler sjøsprøyt. H5i+H6k

Taxus cuspidata (Japanbarlind) – Nøysom. Vindsterk. Tåler sjøsprøyt. H5.

Taxus x media (Hybridbarlind) – Nøysom. Bra vindsterk. Tåler noe sjøsprøyt. H4i+H6k

Thuja occidentalis (Tuja) – Nøysom. Tåler noe vind. Tåler sjøsprøyt. H4i+H6k.

 

Les også

Savner du en plante?

Kontakt oss