Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Hybridbarlind

Taxus x media

Slektsnavnet Taxus er det gamle latinske navnet på planten. Navnet kan komme av det gresk taxon eller toxon, som betyr bue (veden brukes til buer), eller ordet toxin som betyr gift (planten er giftig). Mellomnavnet x media viser til at planten er en mellomting, det vil si en krysning mellom to arter. Det norske navnet barlind kan vise til basten som ligger innenfor barken hos barlind, som er seig og langfibret, og som brukes til fletting og veving på samme måte som lindebast. I Sverige heter planten hybrididegran, mens den i England blir benevnt med sorten det gjelder (arten er ikke i salg).

Hjemsted/Opphav Hybridbarlind (Taxus x media) omfatter en samling av krysninger (hybrider) mellom europabarlind (Taxus baccata) og japanbarlind (Taxus cuspidata). De første hybridene oppstod i begynnelsen av 1900-tallet i Hunnewll-arboretet i Massachusetts i USA og i Hicks planteskole på Long Island i New York. De beste av hybridene selges i dag som egne navnesorter. Hybridene regnes i dag som mer herdige enn europabarlind.

Eviggrønt hybridnåletre hvor arten ikke dyrkes, men en rekke viktige sorter som er mellom 1 og 5 m høye, med opprett, tett, ofte utbredt, noe bred vekst. Mørkegrønne nåler med brunlig vinterfarge. Villige og gode kystplanter som tåler skygge godt. Klimasone: H4-6, alt etter sort.

  • Taxus x media 'Hillii' Hybridbarlind 'Hillii'

  • Taxus x media 'Hillii' Hybridbarlind 'Hillii'

  • Taxus x media 'Hillii' Hybridbarlind 'Hillii'

  • Taxus x media 'Hillii' Hybridbarlind

  • Hybridbarlind (Taxus x media 'Green Mountain')

Kort omtale av Taxus x media

Siden nåletreet er en hybrid (krysning) mellom japanbarlind (Taxus cuspidata) og barlind (Taxus baccata), står planten midt mellom de to foreldrene i flere egenskaper. I dag er det kun sorter av hybridbarlind som dyrkes og er i handelen. Derfor er det viktigst å se på beskrivelsene til de enkelte sorter.
Generelt kan det sies at hybridbarlind er en kraftigvoksende busk med sorter som er mellom 0,8 og 5 m, med en bred vekst og spredte greiner. Eldre greiner oftest olivengrønne, ofte med en rødlig nyanse i nålenes overside, etter foreldrearten japanbarlind. Som oftest mørkegrønne nåler med lysere underside, og brunlig vinterfarge. Planten setter ingen kongler.

Vekstkrav og klimasone

Taxus trives best i moldrik, godt drenert, svakt sur til kalkrik jord, både i sol, halvskygge og skygge. Men i dyp skygge blir den mer glissen.

Hybridbarlind tilrås plantet til klimasone H4-6, alt etter sort og om voksestedet er i innlandet eller ved kysten.

Bruksområder

Hybridbarlind passer godt sammen med andre eviggrønne i grupper. Dessuten benyttes sortene noe som lav hekk og som høyere bunndekke. Planteavstand i gruppe: 1-2 m og til hekk: 0,3-0,5 m. Sortene anbefales også brukt i veganlegg i en avstand av minst 4-8 m fra vegbanen. De tåler noe salt i jorda, men misliker direkte saltsprut. Plantene tåler mye vind.

Allergi- og giftfare

Taxus forårsaker ingen allergier. Men barnåler og frø er giftige (giften taxin), og kan ved inntak av større mengder (ca. 50-75 g), forårsake alvorlige forgiftninger hos mennesker og dyr. Selv fersk ved kan gi forgiftning (brukes ikke til grillpinner!). Barlind er dødelig i små mengder for hester. Men alvorlige forgiftninger hos mennesker er meget sjeldne. Opplysningene er hentet fra boka «Vennlige og uvennlige planter i vårt nærmiljø», av Sven-Olov Strandhede.

Beskjæring

Taxus tåler sterk beskjæring. Hekker må klippes jevnlig for å bli tette og få riktig form og høyde. Klippes endeskuddene årlig, blir busken tettere i veksten. Beskjæring kan gjøres før eller etter vekstsesongen.

Formering

Barlind formeres vegetativt med skuddstiklinger (grønnstiklinger).

Sorter

Hybridbarlind ‘Adams’ E    Foto: Eliteplanter.no

Hybridbarlind ‘Adams’ E (Taxus x media ‘Adams’ E)

1,5-2 m høy, opprett barlind, som oftest med flere toppskudd og vannrette sidegreiner. Hele planten av barlind er giftig, mens den røde frøkappen er spiselig. Giften, taxin, er spesielt giftig for hester (drøvtyggere), mens f. eks. rådyr spiser barlind. Men rådyr ser ut til å unngå Adams. Fuglene spiser de røde bærene, mens selve frøet går igjennom magen uten å skade. Det er ikke registrert alvorlige forgiftninger på mennesker. Frøene går gjennom magen, mens det er ingen som orker å tygge baret i slike mengder at det er farlig.

Dens raske veksten gjør planten godt egnet til hekk. Barlind tåler sterk beskjæring, og kan fornyes helt fra bunnen av.

Klimasone H5-6.

 

Hybridbarlind ‘Brownii’ (Taxus x media ‘Brownii’)

2-3 m høyt, eviggrønt nåletre med bred, avrundet vekst. Barken er rødbrun. Korte skudd med myke, mørkegrønne nåler. Planten setter ingen kongler. Brukes i grupper av eviggrønne og til lav hekk. Planteavstand 1-2 m. Sorten tilrås plantet til klimasone H4.

Hybridbarlind ‘Densiformis’

Hybridbarlind ‘Densiformis’ (Taxus x media ‘Densiformis’) – Hybrid mellom barlind (Taxus baccata) og japanbarlind (Taxus cuspidata).

1-1,5 m høyt, eviggrønt nåletre med opprett, tett, svært bred vekst. Barken er rødbrun. Mørkegrønne nåler med lysere underside, og brunlig vinterfarge. Planten setter ingen kongler. Brukes i grupper av eviggrønne og til lav hekk. Sorten tilrås plantet til klimasone H4 i innlandet og H6 ved kysten.

Taxus x media ‘Farmen’

Hybridbarlind ‘Farmen’ (Taxus x media ‘Farmen’) – Sorten ‘Farmen’ er en dansk hybrid.

1-2 m høyt, eviggrønt nåletre med kraftig, bred, regelmessig vekst og buete greiner. Barken er rødbrun. Mørkegrønne nåler med lysere underside. Planten setter ingen kongler.  Brukes i grupper av eviggrønne og til lav hekk. Sorten tilrås plantet til klimasone H5 i innlandet og H6 ved kysten.

Taxus x media ‘Green Mountain’

Hybridbarlind ‘Green Mountain’ (Taxus x media ‘Green Mountain’)

0,8-1 m høyt, eviggrønt nåletre med tett, bred, men noe åpen vekst og lange, utoverliggende, flate greiner. Barken er rødbrun. Lange, lysegrønne nåler med enda lysere underside. Planten setter ingen kongler. Brukes i grupper av eviggrønne og til lav hekk. Sorten tilrås plantet til klimasone H4 i innlandet og H5 ved kysten.

Taxus x media ‘Hicksii’     Foto: Vestlandshekk.no

Hybridbarlind ‘Hicksii’ (Taxus x media ‘Hicksii’– Sorten ‘Hicksii’ kommer fra Hicks Nurseries, Westbury i USA omkring 1900.

1-1,5 m høyt, eviggrønt nåletre med opprett, bred, åpen søyleform og med både korte og lange sideskudd. Barken er rødbrun. Glinsende, mørkt grønne, 2,5-3 cm lange, nåler med en lysere underside. Den setter rikelig med bærfrukter, når planten ikke blir beskåret. Frøene omsluttes av en saftig, rød frøkappe, som ikke er giftig. Brukes i grupper av eviggrønne og til hekk. Sorten tilrås plantet til klimasone H5 i innlandet og H6 ved kysten.

Taxus x media ‘Hillii’

Hybridbarlind ‘Hillii’ (Taxus x media ‘Hillii’) – Sorten ‘Hillii’ er markedsført fra firmaet D. Hill & Co. I USA, i 1914.

1,5-2 m høyt, alltidgrønt nåletre med opprett, bred, tett, kjegle- til søyleform. Korte, stive sidegreiner, ikke åpen i toppen og minst like bred i toppen som nede, Glinsende, mørkt grønne, 2-2,5 cm lange, nåler med en lysere underside. Sorten setter få eller ingen bærkongler. Hver bærkongle omsluttes av en saftig, rød frøkappe, som ikke er giftig. Brukes i grupper av alltidgrønne og til hekk. Sorten tilrås plantet til klimasone H5 i innlandet og H6 ved kysten.

 

 

 

 

 

 

 

Lignende planter

Våre nyeste artikler

Savner du en plante?

Kontakt oss