Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Hybridbarlind ‘Adams’ E

Taxus x media ‘Adams’ E

Slektsnavnet Taxus er det gamle latinske navnet på planten. Navnet kan komme av det gresk taxon eller toxon, som betyr bue (veden brukes til buer), eller ordet toxin som betyr gift (planten er giftig). Mellomnavnet x media viser til at planten er en mellomting, det vil si en krysning mellom to arter. Det norske navnet barlind kan vise til basten som ligger innenfor barken hos barlind, som er seig og langfibret, og som brukes til fletting og veving på samme måte som lindebast. I Sverige heter planten hybrididegran, mens den i England kalles Adams Yew.

Hjemsted/Opphav Hybridbarlind (Taxus x media) omfatter en samling av krysninger (hybrider) mellom europabarlind (Taxus baccata) og japanbarlind (Taxus cuspidata). Sorten ‘Adams’, som er en norsk eliteplante, ble introdusert i Japan, Korea og Mandchuria i 1853.

2-3 m høyt, eviggrønt, opprett, rasktvoksende nåletre med tett, bred vekst, vannrette sidegreiner og grønne, myke nåler. Svært god hekkeplante. Klimasone: H5-6.

  • Taxus x media 'Adams' E (Hybridbarlind 'Adams' E)

Plantebeskrivelse

2-3 m høyt, eviggrønt, rasktvoksende, opprett, flerstamma nåletre med rødlige skudd, vannrette sidegreiner og en tett, bred vekst. Blanke, grønne, myke, 2-2,5 cm lange, nåler.  med en lysere underside. Sorten skal danne bærkongler om høsten, men det skjer sjelden hos oss. Hele planten er giftig, men den røde kappen som omgir bærkonglene er spiselig og uten gift. Derimot er barlind svært farlig for hester.

Vekstkrav og klimasone

Taxus ‘Adams’ trives best i en jevnt fuktig, kalkrik, næringsrik, godt drenert, sandblandet moldjord i sol og skygge. Planten tåler en god del leire i jorda.

Sorten tilrås plantet til klimasone H5-6.

Bruksområder

Hybridbarlind ‘Adams’ er svært godt egnet hekkeplante, både til klipte og frittvoksende hekker. I tillegg plantes den ofte i grupper med andre eviggrønne planter. Planteavstand i gruppe: 1,5-2 m og til hekk: 0,6 m. Planten tåler godt med vind og en god del salt i lufta. Planten er lite utsatt for sykdommer, men snutebiller kan skade planten.

Allergi- og giftfare

Taxus forårsaker ingen allergier. Men barnåler og frø er giftige (giften taxin), og kan ved inntak av større mengder (ca. 50-75 g), forårsake alvorlige forgiftninger hos mennesker og dyr. Selv fersk ved kan gi forgiftning (brukes ikke til grillpinner). Barlind er særlig farlig for hester. Men alvorlige forgiftninger hos mennesker er meget sjeldne. Opplysningene er hentet fra boka «Vennlige og uvennlige planter i vårt nærmiljø», av Sven-Olov Strandhede.

Beskjæring

Taxus tåler sterk beskjæring. Hekker må klippes jevnlig for å bli tette og få riktig form og høyde. Klippes endeskuddene om sommeren, blir busken tettere med flere smågreiner. Beskjæring kan gjøres før eller etter vekstsesongen.

Formering

Barlind formeres vegetativt med skuddstiklinger (grønnstiklinger).

Lignende planter

Våre nyeste artikler

Savner du en plante?

Kontakt oss