Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Hvitgran

Picea glauca

Synonyme navn på hvitgran er Picea alba og Picea canadensis. Slektsnavnet Picea er det gamle latinske navnet på slekta, som er avledet av pix som betyr bek. Vi finner det igjen i ordet harpiks. Artsnavnet glauva betyr blågrønn (barfarge). Artsnavnene alba og canadensis betyr henholdsvis hvit og fra Canada. Også på svensk heter treet vitgran, mens det engelsk navnet er White Spruce.

Hjemsted/Opphav Hvitgran har sin naturlige utbredelse i de østlige deler av Nord-Amerika.

Høyt nåletre med kjegleformet krone, grønne nåler og hengende, gulbrune kongler. Allergivennlig skogstre. Klimasone: H8.

  • Dverghvitgran, (Picea glauca ‘Alberta Globe’)

  • Kjeglegran (Picea glauca 'Conica')

  • Dverghvitgran (Picea glauca 'Echiniformis')

  • Dverghvitgran (Picea glauca 'Echiniformis')

  • Dverghvitgran (Picea glauca 'Echiniformis'.

  • Picea glauca (Hvitgran)

Plantebeskrivelse

20-25 m høyt, alltidgrønt nåletre med gjennomgående stamme, kjegleformet krone og kransstilte greiner. Ligner rødgran i vekstform, men er noe spinklere. Gulbrune kvister med korte, stikkende, krummet, blågrønne nåler. Nålene har ei særegen lukt i knust tilstand. Tallrike, 6-8 cm lange, lyst brune, sylindriske kongler som faller av treet etter kort tid.

Vekstkrav og klimasone

Hvitgran er en nøysom og vindsterk plante uten spesielle jordkrav, og som tåler både sol og skygge. Trives i noe sur jord (pH 5,5-7).

Treet tilrås plantet til klimasone H7.

Bruksområder

Treet er en verdifull léplante og hekkeplante i værharde strøk. Den plantes av og til  i parker. Planteavstand i gruppe: 4-10 m og til hekk: 0,4-1 m. Selv om forblåste trær ikke alltid er pene å se til, så gir de fortsatt lé. Treet tåler luftforurensning og bymiljø. Den er også prøvd i skogbruket.  Hvitgran med sorter er utsatt for barlus, som gir døde nåler som faller av. Hvitgran trives i kystklima med sterk vind og kjølige somrer, og den er tidligere plantet en del langs kysten i Sør- og Nord-Norge. I dag dyrkes mest sorter av denne.

Allergifare

Picea er en allergivennlig slekt for pollenallergikere i Norge Hudproblemer på grunn av oljeholdige stoffer i baret forekommer sjelden. Opplysningene er hentet fra boka «Vennlige og uvennlige planter i vårt nærmiljø», av Sven-Olov Strandhede.

Beskjæring

Picea trenger sjelden skjæring. Granhekker må imidlertid skjæres årlig, da gran ikke bryter fra gammel ved. Først når hekken har fått den ønskede høyde, klippes hekken i høyden. Sidegreiner må skjæres årlig, tett inntil forrige års snitt, slik at hekken får pyramideform og ikke vaseform.

Formering

Arten formeres med frø. Velg egnet frøkilde (proveniens). Sorter av hvitgran formeres vegetativt med skuddstiklinger(grønnstiklinger).

Sorter av hvitgran som dyrkes

Kjeglegran ‘Conica’ – Picea glauca ‘Conica’

2-4 m høyt, alltidgrønt nåletre med kompakt kjegleform (sukkertopp) og smale, myke, tettsittende, grønne nåler. Fjellhager og i forkant av grupper av alltidgrønne planter. Planteavstand: 2-4 m. Formeres med skuddstiklinger. Klimasone: H6.

Hvitgran ‘Alberta Globe’ – Picea glauca ‘Alberta Globe’

0,5-1 høyt, alltidgrønt nåletre med kompakt, avrundet vekst og korte årsskudd med blålig grønne, tettsittende nåler. Fjellhager, gravlunder og i småhager og i forkant av grupper av alltidgrønne planter. Planteavstand: 1-2 m. Formeres med skuddstiklinger. Klimasone: H6.

Hvitgran ‘Echiniformis’ – Picea glauca ‘Echiniformis’

0,3-0,4 m høyt, alltidgrønt nåletre med en kompakt halvkuleform, korte årsskudd med blålig grønne, tettsittende nåler. Fjellhager, gravlunder og lynghager og i forkant av grupper av alltidgrønne planter. Seintvoksende. Planteavstand: 1-2 m. Formeres med skuddstiklinger. Klimasone: H6.