Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Sembrafuru

Pinus cembra

Et synonymt navn er Pinus cembra f. helvetica (Helvetica = Sveits). Slektsnavnet Pinus er det gamle latinske navnet på treet. Navnet går igjen i ordet pinje, som er det norske navnet på Pinus pinea, kjent fra pinjeskogene ved Middelhavet. Det norske navnet furu finner vi i gammelnorsk som fura, furi og ferræ. Artsnavnet cembra er et italiensk navn. På svensk heter artene cembratall, mens sembrafuru I England blir kalt Swiss Pine, Swiss Stone Pine og Arolla Pine.

Hjemsted/Opphav Sembrafuru har sin naturlige utbredelse i Alpene og Karpatene.

Høyt, alltidgrønt nåletre med kjegleformet krone og etter hvert en naken stamme, knipper med 5 blågrønne nåler og store, hengende kongler. Allergivennlig, nøysom og vindsterk plante. Klimasone: H5.

  • Sembrafuru (Pinus cembra)

  • Sembrafuru (Pinus cembra)

  • Sembrafuru (Pinus cembra)

  • Sembrafuru (Pinus cembra)

  • Sembrafuru (Pinus cembra)

Plantebeskrivelse

10-25 m høyt, alltidgrønt nåletre med kjegleforma krone og etter hvert naken stamme. Brunlige filthårete kvister. 5 blågrønne nåler i tettstilte knipper (5-nåla furu). Nålene som felles etter 3 – 5 år, er 5-9 cm lange, 3-kantede og tilspissete med mørkegrønn overside og hvite spalteåpningsbånd på flatsidene. Eggformete, 5- 8 cm lange, hengende kongler, som er blåfiolette som ung, gulbrune som moden (3. året). Konglene blir ofte kalt «russernøtter». Store spiselige frø. Trærne danner kongler etter 60-80 år.

Vekstkrav og klimasone

Sembrafuru er en nøysom plante som trives best på moldrik og jevnt fuktig jord. Tåler ikke så mye tørke. Dette bevises av deres naturlige utbredelse på sur leirjord og dyp, sur råhumus (dødt plantemateriale som er lite omdannet) med pH mellom 5 og 7. Vokser godt i leirjord. Plantene utvikles best om den får stå fritt og få lys fra alle kanter, men de tåler også mye skygge.

Treet tilrås plantet til klimasone H5.

Bruksområder

Pinus cembra er et prektig tre som plantes som frittstående eller I gruppe i parker og større hager. Planteavstand I grupper: 4-10 m. I en liten hage blir de for stor. Anbefales også I vegplantinger  i en avstand av 8-10 m fra vegbanen, da de tåler relativt lite salt. Vindsterke planter som tåler luftforurensning og bymiljø. Baret har dekorasjonsverdi. Sembrafuru er mottakelig for filtrust, en sopp som kan smitte fra solbær. Noe utsatt for ullus på baret. Treet dyrkes i dag over store deler av Sør-Norge.   

Allergifare

Pinus er en allergivennlig slekt for pollenallergikere i Norge. Enkelte kan få hudproblemer på grunn av oljeholdige stoffer i kvaen. Opplysningene er hentet fra boka «Vennlige og uvennlige planter i vårt nærmiljø», av Sven-Olov Strandhede.

Beskjæring

Pinus tåler beskjæring, men furu skyter ikke nye skudd fra gammel ved.

Formering

Sembrafuru formeres med frø. Det er viktig å velge en egnet frøkilde (proveniens).

Sort som dyrkes

Dvergsembrafuru ‘Nana’ – Pinus cembra ‘Nana’

1-2 m høyt, alltidgrønt dvergnåletre uten stamme med nedliggende, tette greiner og sein vekst. Bar og vekstkrav som sembrafuru. Fjellhager og grupper av lave koniferer. Podes. Klimasone: H5.