Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Rødgran

Picea abies

Synonyme navn på rødgran er vanlig gran, norsk gran og Picea excelsa. Slektsnavnet Picea er det gamle latinske navnet på slekta, som er avledet av pix som betyr bek. Vi finner det igjen i ordet harpiks. Artsnavnet abies er det gamle latinske navnet på europaedelgran (Abies alba). Artsnavnet excelsa betyr høg. Rødgran sikter til treets rødbrune bark. På svensk heter treet gran, mens det engelsk navnet er Norway Spruce.

Hjemsted/Opphav Rødgran har sin naturlige utbredelse i Nord- og Mellom-Europa, samt i Vest-Asia.

Høyt nåletre med kjegleformet krone, grønne nåler og hengende, gulbrune kongler. Allergivennlig skogstre. Klimasone: H8.

  • Rødgran (Picea abies)

  • Rødgran (Picea abies)

Plantebeskrivelse

20-40 m høyt, alltidgrønt nåletre med kjegleformet krone og tett bar som dekker stammen helt ned til bakken om treet står fritt. Kransstilte greiner med ru bark, rødbrune kvister og knopper uten harpiks. Men rødgran er meget formrik. I Norge finnes 40 m høge trær, og det antas at gran når full størrelse etter ca. 70 år. Grønne, svakt stikkende, 4-kanta nåler som sitter på puter og som følger med når nålene rives av. Men baret varierer mye hos de ulike former av gran.

Gran blomstrer om våren før nye skudd kommer. Hann- og hunnblomster sitter på samme tre. Hannblomstene, som sitter ved basis av skuddet, er gule, og det dannes store mengder pollen som flyr med vinden. Hunnblomstene, som sitter i toppen av fjorårsskudd, er røde og sitter sammen i hengende, 6-18 cm lange, gulbrune kongler som modnes i løpet av året. Modne hunnkongler har dekkskjell som ikke er synlige utenpå kongleskjellene, og som ikke faller av.

Vekstkrav og klimasone  

Rødgran er et nøysomt tre som trives på jevnt fuktig jord, men treet har en grunn flatrot, og jorda trenger ikke å være dyp. Trives godt i full sol, men vokser godt også i skygge. Små krav til næring.

Treet tilrås plantet til klimasone H8.

Bruksområder

Picea abies er svært livskraftig og har utkonkurrert andre trearter, så den utgjør hovedmassen av skogen i Norge. Den hører heime i skogholt, naturområder og lignende områder hvor gran er et naturlig tre. Treet brukes også i parker for å danne bakgrunn, rom eller lé. Planten er også vanlig brukt til hekk. Planteavstand i gruppe: 2-5 m og til hekk: 0,4-0,5 m. Rødgran har hittil vært vårt viktigste juletre. Granbar er mye brukt til vinterdekking av andre planter, og baret brukes til kransebinding og i dekorasjoner.

I Norge vokser den vill på Sør- og Østlandet og nordover til Saltdal i Nordland. På Vestlandet finnes skog av gran på Voss og i Romsdal. Innerst i fjordene på Vestlandet finnes bare enkelttrær. Viktigste skogstre i Norge.

Allergifare

Picea er en allergivennlig slekt for pollenallergikere i Norge. Svært få astmatikere og personer med allergisk snue, oppgir å få særlige plager med duften av grankvister og juletrær innendørs. Hudproblemer på grunn av oljeholdige stoffer i baret forekommer sjelden. Opplysningene er hentet fra boka «Vennlige og uvennlige planter i vårt nærmiljø», av Sven-Olov Strandhede.

Beskjæring

Picea trenger sjelden skjæring. Granhekker må imidlertid skjæres årlig, da gran ikke bryter fra gammel ved. Først når hekken har fått den ønskede høyde, klippes hekken i høyden. Sidegreiner må skjæres årlig, tett inntil forrige års snitt, slik at hekken får pyramideform og ikke vaseform.

Formering

Arten formeres med frø. Ulike frøkilder (provenienser) brukes i de forskjellige landsdeler. Sorter av rødgran formeres vegetativt med skuddstiklinger.

Sorter av rødgran som dyrkes og er i handelen

Rødgran ‘Echiniformis’ – Picea abies ‘Echiniformis’ (e=som et pinnesvin)

0,3-0,4 m høyt, alltidgrønt dvergtre med tett vekst og korte, blålig grønne nåler. Fjellhager og i forkant av grupper av alltidgrønne planter. Formeres med skuddstiklinger. Klimasone: H6.

Picea abies ‘Inversa’

Hengerødgran ‘Inversa’ – Picea abies ‘Inversa’

1-10 m høyt, alltidgrønt nåletre med hengende greiner og toppskudd. Grønne, stikkende nåler. Gravlunder og grupper av alltidgrønne planter. Formeres med skuddstiklinger. Klimasone: H6.

Såtegran ‘Nidiformis’ – Picea abies ‘Nidiformis’

0,5-1,5 m høyt, alltidgrønt nåletre med bred vekst, ofte med forsenkning i midten. Korte, grønne nåler på tettsittende greiner. Fjellhager, gravlunder og i forkant av grupper av alltidgrønne planter. Formeres med skuddstiklinger. Klimasone: H7.

 

 Rødgran ‘Ohlendorffii’ – Picea abies ‘Ohlendorffii’

4-6 m høyt, alltidgrønt nåletre med tett, bred, noe uregelmessig kjegleform og grønne, stikkende nåler på gul til rødbrun kvist. Frittstående  eller i gruppe i hager og parker. Formeres med skuddstiklinger. Klimasone: H7.

Krypgran ‘Repens’  – Picea abies ‘Repens’ (r= krypende)

0,3-0,5 m høyt, alltidgrønt nåletre med utoverliggende, krypende greiner, tynne oransjebrune kvister og friskt grønne nåler ut til to sider. Fjellhager, markdekke og i grupper av alltidgrønne planter. Formeres med skuddstiklinger. Klimasone: H6.