Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Gran

Picea abies

Synonyme navn er vanlig gran, rødgran, norsk gran, Picea excelsa og Pinus abies. Slektsnavnet Picea er det gamle latinske navnet på slekta, som er avledet av pix som betyr bek. Vi finner det igjen i ordet harpiks. Artsnavnet abies er det gamle latinske navnet på europaedelgran (Abies alba). Artsnavnet excelsa betyr høg. Rødgran sikter til treets rødbrune bark. På svensk heter treet gran, mens det engelsk navnet er Norway Spruce.

Hjemsted/Opphav Gran har sin naturlige utbredelse i Nord- og Mellom-Europa, samt i Vest-Asia. I Norge vokser den vill på Sør- og Østlandet og nordover til Saltdal i Nordland.

20-40 m høyt, eviggrønt nåletre med kjegleformet krone, kransstilte greiner, og oftest med bar helt ned til bakken. Grønne, svakt stikkende nåler og hengende, store, rombiske rødbrune kongler. Vårt viktigste skogstre. Vanlig brukt til hekk og til juletre. Klimasone: H8.

  • Rødgran (Picea abies)

  • Rødgran (Picea abies)

Plantebeskrivelse

20-40 m høyt, eviggrønt nåletre med kjegleformet krone, kransstilte greiner og tett bar som oftest dekker stammen helt ned til bakken om treet står fritt. Stammebarken på unge trær er lyst rødbrun, mens eldre trær får en ru, furet, mørkere bark. Unge kvister er lærbrune til rødgule, glatte eller svakt håret. Litt spisse knopper uten harpiks. Men gran er meget formrik. I Norge finnes 40 m høye trær, og det antas at gran når full størrelse etter ca. 70 år.

Grønne, svakt stikkende, 4-kanta nåler som sitter på puter og som følger med når nålene rives av. Men baret varierer mye hos de ulike former av gran.

Gran blomstrer om våren før nye skudd kommer. Hann- og hunnblomster sitter på samme tre. Hannblomstene, som sitter ved basis av skuddet, er gule, og det dannes store mengder pollen som flyr med vinden (vindbestøving). Hunnblomstene, som sitter i toppen av fjorårsskudd, er røde og sitter sammen i hengende, rombiske, 10-15 cm lange og 3-4 cm brede, rødbrune kongler som modnes i løpet av året. Modne hunnkongler har dekkskjell som ikke er synlige utenpå kongleskjellene. Konglene faller hele av treet.

Vekstkrav og klimasone  

Gran er et nøysomt tre som trives på jevnt fuktig jord, men treet har en grunn flatrot, og jorda trenger ikke å være dyp. Trives godt i full sol, men vokser godt også i skygge. Små krav til næring.

Treet tilrås plantet til klimasone H8.

Bruksområder

Picea abies er svært livskraftig og har utkonkurrert andre trearter, så den utgjør hovedmassen av skogen i Norge. Den hører heime i skogholt, naturområder og lignende områder hvor gran er et naturlig tre. Treet brukes også i parker for å danne bakgrunn, rom eller lé. Planten er også vanlig brukt til hekk. Planteavstand i gruppe: 2-5 m og til hekk: 0,4-0,5 m. Gran har hittil vært vårt viktigste juletre. Granbar er mye brukt til vinterdekking av andre planter, og baret brukes til kransebinding og i dekorasjoner.

Allergifare

Picea er en allergivennlig slekt for pollenallergikere i Norge. Svært få astmatikere og personer med allergisk snue, oppgir å få særlige plager med duften av grankvister og juletrær innendørs. Hudproblemer på grunn av oljeholdige stoffer i baret forekommer sjelden. Opplysningene er hentet fra boka «Vennlige og uvennlige planter i vårt nærmiljø», av Sven-Olov Strandhede.

Beskjæring

Picea trenger sjelden skjæring. Granhekker må imidlertid beskjæres årlig, da gran ikke bryter fra gammel ved. Først når hekken har fått den ønskede høyde, klippes hekken i høyden. Sidegreiner må skjæres årlig, tett inntil forrige års snitt, slik at hekken får pyramideform og ikke vaseform.

Formering

Arten formeres med frø. Ulike frøkilder (provenienser) brukes i de forskjellige landsdeler. Sorter av gran formeres vegetativt med skuddstiklinger.

Sorter av gran som dyrkes og er i handelen

Gran ‘Echiniformis’ – Picea abies ‘Echiniformis’ (e=som et pinnesvin)

0,3-0,4 m høyt, eviggrønt dvergtre med tett vekst og korte, blålig grønne nåler. Fjellhager og i forkant av grupper av alltidgrønne planter. Formeres med skuddstiklinger. Klimasone: H6.

Picea abies ‘Inversa’

Gran ‘Inversa’ – Picea abies ‘Inversa’

1-10 m høyt, eviggrønt nåletre med hengende greiner og toppskudd. Grønne, stikkende nåler. Gravlunder og grupper av alltidgrønne planter. Formeres med skuddstiklinger. Klimasone: H6.

Såtegran ‘Nidiformis’ – Picea abies ‘Nidiformis’

0,5-1,5 m høyt, eviggrønt nåletre med bred vekst, ofte med forsenkning i midten. Korte, grønne nåler på tettsittende greiner. Fjellhager, gravlunder og i forkant av grupper av alltidgrønne planter. Formeres med skuddstiklinger. Klimasone: H7.

 

 Gran ‘Ohlendorffii’ – Picea abies ‘Ohlendorffii’

4-6 m høyt, eviggrønt nåletre med tett, bred, noe uregelmessig kjegleform og grønne, stikkende nåler på gul til rødbrun kvist. Frittstående  eller i gruppe i hager og parker. Formeres med skuddstiklinger. Klimasone: H7.

Gran ‘Repens’  – Picea abies ‘Repens’ (r= krypende)

0,3-0,5 m høyt, eviggrønt nåletre med utoverliggende, krypende greiner, tynne oransjebrune kvister og friskt grønne nåler ut til to sider. Fjellhager, markdekke og i grupper av alltidgrønne planter. Formeres med skuddstiklinger. Klimasone: H6.

 

 

 

 

Lignende planter

Våre nyeste artikler

Savner du en plante?

Kontakt oss