Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Grønnor (Bjørkeor)

Alnus alnobetula

Synonyme navn er bjørkeor, Alnus viridis og Betula alnobetula. Slektsnavnet Alnus er det gamle latinske navnet på or, som stammer fra tida før Kristus. Artsnavnet viridis betyr grønn. I Sverige heter planten björkal, mens i England er omtales den som Green Alder eller European Green Alder.

Hjemsted/Opphav Grønnor finnes viltvoksende i fjellstrøk i Mellom-Europa og i nordlige områder av Sør-Europa, hvor den vokser i grunne, steinrike skråninger som ligger mellom 1600 og 2300 m o. h. Planten ble gjort kjent av Lombarts i 1953.

1,5-2,5 m høy, løvfellende plante med bred vekst og nedliggende greiner, grønne glinsende blad og «orekongler». Nøysom plante til lé og skjermplanting. Klimasone: H6 i innlandet og H7 ved kysten.

  • Alnus alnobetula (Grønnor)

Plantebeskrivelse

1,5-2,5 m høy, løvfellende tre eller busk med bred vekst og nedliggende greiner. Skudd med grå dunhåra bark.

Skinnende grønne, eggforma, sagtannete, 3-8 cm lange og 2-6 cm brede blad med en lysere grønn underside med en håra midtnerve.

Blomster først i korte, opprette hannrakler og senere i små, tykke hunnrakler i mai-juni. Fruktene er små vingenøtter i «orekongler2 i oktober-desember.

Alnus (or) har symbiose med nitrogenfikserende strålebakterier, som sitter i knoller på røttene. Bakteriene tar nitrogen fra lufta (N2) og omdanner dette til nitrat (NO3), som plantene får tak i. Or er derfor jordforbedrende på grunn av symbiosen med bakterien. Her ligger forklaringen på at or er pionerplanter og at de kan vokse på næringsfattig jord. Av samme grunn er oreblad grønne ved bladfall.

Vekstkrav og klimasone 

Grønnor er en svært nøysom plante uten spesielle jordkrav. Planten vokser bra både i næringsfattig jord, relativt tung leirjord og både i sur, nøytral og svakt basisk jord (pH 5,5-8). Trives både i sol og halvskygge.

Grønnor tilrås plantet til klimasone: H6 i innlandet og H7 ved kysten..

Bruksområder

Grønnor er en pionerplante, som brukes til frie hekker, skjermplantinger og som ammeplanting (midlertidig planting) i léplantinger. Planten er vindsterk, tåler sjørokk og salt svært godt og trives i bymiljø. Blomsterdekoratører bruker ”orekongler” i dekorasjoner.

Allergifare

Alnus er allergifiendtlig slekt for pollenallergikere. Or produserer store mengder pollen før blomstring (mars), og orepollen er den nest viktigste allergifremkallende pollentypen I Norge, etter bjørk. Opplysningene er hentet fra boka «Vennlige og uvennlige planter i vårt nærmiljø», av Sven-Olov Strandhede.

Beskjæring

Alnus tåler beskjæring. Dersom beskjæring er nødvendig, f.eks. om planten brukes som klipt hekk, er riktig tidspunkt for beskjæring sein vinter.

Formering

Grønnor formeres mest med frø.

Lignende planter

Våre nyeste artikler

Savner du en plante?

Kontakt oss