Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Alaskakornell (Amerikakornell)

Swida sericea

Synonyme navn er amerikakornell, Cornus stolonifera og Cornus sericea. Slektsnavnet Swida er det tsjekkiske navnet på kornell. Slektsnavnet Cornus er det gamle latinske navnet på vårkornell (Cornus mas). Navnet kommer av lat. cornu, som betyr horn, og viser til plantens harde ved. Derfor ble den også tidligere kalt hornved. Artsnavnet sericea betyr silkehåret, mens stolonifera betyr med utløpere (stoloner), som viser til at plantene setter rotskudd. På svensk heter planten videkornell, mens i England brukes navn som Red Osier Dogwood og Red Stem Dogwood.

Hjemsted/Opphav Alaskakornell har sin naturlige utbredelse i østlige deler av Nord-Amerika. Hos oss dyrkes ikke arten, men utvalgte sorter.

Middels høy, opprett busk med fargete, rotslående greiner, hvite blomster og hvite frukter. Allergivennlig, nøysom plante som trives på de fleste jordtyper. Klimasone: H7 i innlandet og H8 ved kysten.

  • Alaskakornell (Swida sericea)

  • Alaskakornell (Swida sericea)

  • Alaskakornell (Swida sericea)

  • Alaskakornell (Swida sericea)

  • Alaskakornell (Swida sericea)

  • Alaskakornell (Swida sericea)

Plantebeskrivelse

2-3 m høy, løvfellende, opprett busk med fargede greiner, som ofte er nedliggende og rotslående. Snaue greiner med motsatte knopper og naken endeknopp. Svært hard ved. Vekstkraftig busk. Ovale, helrandete, 5-10 cm lange blad med lang spiss. Røde høstfarger. Små, hvite, blomster i 3-5 cm brede, flate halvskjermer i mai – juni. Senere hvite bær med blålig skjær i aug.-okt.

Vekstkrav og klimasone

Alaskakornell vokser i nesten all slags jord og tåler mye skygge, men trives best på solrik plass i en næringsrik, jevnt fuktig jord med en pH mellom 5,5 og 7. Leirholdig moldjord er jord til busken. Den liker ikke tørr jord.

Busken tilrås plantet til klimasone H7 i innlandet og H8 ved kysten.

Bruksområder

Busken er særlig verdifull på grunn av sine fargede greiner og raske etablering. Den benyttes mye til fri hekk, bunndekke, skråninger og som et frittstående fargeinnslag. Siden busken er svært vindsterk og tåler kystklima godt, er den en viktig skjermplante mot vind og innsyn, også i utsatte strøk. Den gir en god sammenvoksing i gruppe ved en planteavstand på 1,2 – 2 m. Til hekk: 2-3 planter pr. m. Amerikakornell er en god erstatning for sibirkornell, særlig i kyststrøk. Sunn og frisk busk. Her i landet plantes den i Sør- og Midt-Norge, og i store deler av Nord-Norge.

Alaskakornell står på Artsdatabaens liste over uønskede fremmedarter i vår natur. Planten vurdertes til svært høg økologisk risiko, med usikkerhet til høg risiko (på grunn av usikkerhet i invasjonspotensialet).

Arten blir forbudt å innføre, omsette og plante/så fra 1.1.2021 etter forskrift om fremmede organismer (http://www.miljodirektoratet.no/no/Regelverk/Forskrifter/Forskrift-om-fremmede-organismer/). Det er imidlertid allerede så mye av arten i landet at dette trolig ikke vil redusere ekspansjonshastigheten og negative økologiske effekter så mye at tiltaket skulle gi noen nedsatt risiko innen en 50 års-ramme.

Allergifare

Swida (Cornus) er en allergivennlig slekt for pollenallergikere. Opplysninger om helseproblemer ved dyrking av kornell er ikke kjent. Opplysningene er hentet fra boka «Vennlige og uvennlige planter i vårt nærmiljø», av Sven-Olov Strandhede.

Beskjæring

Alaskakornell bør beskjæres årlig. Siden unge skudd får den beste fargen, bør busken forynges annethvert år ved tilbakebeskjæring av 1 – 2 år gamle greiner. Den skjæres tilbake til 1 – 2 knopper over forrige skjæring. Med 6 – 8 års mellomrom bør busken skjæres sterkt tilbake. Siden busken blomstrer på årsskudd, bør den skjæres om våren før veksten tar til.

Formering

Kornell formeres vegetativt med skudd  eller kviststikinger, eller ved avlegging. Det vil si at rotskudd med røtter, deles fra morplanten.

Utvalgte sorter

Alaskakornell ‘Farba’ – Swida sericea ’Farba’ – Sorten er utvalgt fra et frøparti fra Fairbanks i Alaska. Den er en norsk E-plante (eliteplante). Blir kalt rødkornell.

1,5-2 m høy, opprett busk med stive, mørkt røde greiner. Stor vekstkraft. Etablerer seg raskt. Røde høstfarger. Den er sterk mot sjukdommer og den har et frodig utseende. Den klarer seg bra på de fleste jordarter og trives godt i kyststrøk så vel som i innlandsklima. Klimasone: H7 i innlandet og H8 ved kysten.

Gullkornell  (Alaskakornell) ‘Flaviramea’ – Swida sericea ’Flaviramea’   Tysk sort som er markedsført fra Späth Plantekole i Tyskland siden 1899.

2 m høy busk med opprette og nedliggende, rotslående, grønngule greiner. Navnet ‘Flaviramea’ betyr med gule greiner. Greinene blir svovelgule om vinteren. Gule høstfarger. Klimasone: H6.