Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Kanadagullris

Solidago canadensis

Synonyme navn er hagegullrishybrider, Solidago x cultorum og Solidago hybrida. Slektsnavnet Solidago kommer av latin solidum ago, jeg gjør fast, hel. Sikter til at planten sies å ha helbredende virkning. I Sverige kalles planten höstgullris og i England brukes navnet golden rod.

Hjemsted/Opphav De fleste Solidago-artene hører heime i Nord-Amerika.

Bladfellende, opprett, tettgreina staude med stive stengler, lansettformete blad og tallrike, små, gule blomsterkorger. Høstblomstrende rabatt- og snittblomst. Klimasone H7.

  • Kanadagullris (Solidago Canadensis-gruppen)

  • Kanadagullris (Solidago Canadensis-gruppen)

  • Kanadagullris (Solidago Canadensis-gruppen)

Plantebeskrivelse

30-100 cm høye (etter sort), opprettvoksende, tettgreina stauder med stive stengler. Krypende, underjordiske jordstengler. Avlange til lansettforma, helranda blad. Gule blomster i tallrike små korger med ulike, lange taklagte korgdekkblad. Blomstring: August-september.

Vekstkrav og klimasone

Kanadagullris trives i nesten i all slags, drenert jord med en pH mellom 5,5 og 7. Solrik plass.  En årlig gjødsling øker blomstermengden. Planten kan stå på samme vokseplass i mange år uten omplanting. Er det ønske om å dele planten, bør dette gjøres om våren.

Stauden tilrås plantet til klimasone H7.

Bruksområder

Kanadagullris er en god rabattplante, som egner seg godt i større staudebed med flere planter i gruppe. Planteavstand: 40 cm. Populær plante hos bier og humler. Stauden er også en god snittblomst.

Etter Artsdatabankens «Fremmedartliste for norsk natur», skal stauden ikke brukes lenger. Deres begrunnelse for dett er: «Kanadagullris vurderes til svært høy økologisk risiko, en kombinasjon mellom et stort invasjonspotensiale og store negative økologiske effekter. Arten forekommer i meget store mengder, spesielt på Østlandet. Danner omfattende bestander og inntar ulike åpne naturtyper, som brakklagt eng og annen gressmark med mange truete arter, og utkonkurrere der hjemlige arter.»

 Allergi- og giftfare

Pollen fra hagegullris kan ramme burotallergikere, siden gullris og burot blomstrer samtidig. Gullris bør ikke plantes i tilknytning til steder der burotallergikere oppholder seg jevnlig. Men gullris anses ikke som giftig. Opplysningene er hentet fra boka «Vennlige og uvennlige planter i vårt nærmiljø», av Sven-Olov Strandhede.

Formering

Kanadagullris formeres med deling og stiklinger.

Noen gode sorter av kanadagullris-hybrider

Sort Høyde, cm Blomster Blomstring , måned Klimasone
Cloth of Gold’ 30 Gule. August-september H7
Leraft 70 Store gule. August. H7
Goldkind’ 70 Gule. August-september H7

Lignende planter

Våre nyeste artikler

Savner du en plante?

Kontakt oss