Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Fagerfredløs

Lysimachia punctata

Slektsnavnet Lysimachia kan ifølge Linnè komme av gr. lyein, løse og makte, strid. Med andre ord «som demper sinne». Ifølge Plinius (70) skal den ha fått navnet sitt etter Alexanders feltherre Lysimakos i Thrakia. Artsnavnet punctata betyr med prikker, noe som viser til begerbladene som er prikkete. I Sverige kalles planten praktlysing, mens i England blir den kalt Garden Loosestrife.

Hjemsted/Opphav Fagerfredløs er viltvoksende i Europa og Lilleasia. Den finnes forvillet i Skandinavia.

Høy, opprett bladfellende staude med avlange, kransstilte blad og sterkt gule blomster i kranser. Fordringsløs og allergivennlig rabatt- og villflorplante. Klimasone H8.

  • Lysimachia punctata

Plantebeskrivelse

80–100 cm, bladfellende staude med en rotstokk med stengelutløpere og en stivt opprett og greinet stengel. Avlange, kransstilte blad. Hele planten er håret. Sterkt gule blomster som sitter i kranser i bladhjørnene i juli – august. Rund kapselfrukt.

Vekstkrav og klimasone

Fagerfredløs vokser stort sett på all slags jord, men den trives best i en jevnt fuktig, moldrik, næringsrik jord, med pH 5-7, i full sol og halvskygge. Svært tilpasningsdyktig til vokseplassen. Trenger ikke å plantes om.

Stauden tilrås plantet til klimasone H8.

Bruksområder

God staude til rabatter og villflor. Normalt for kraftig til et vanlig staudebed, da den brer seg med utløpere. Egner seg derimot godt til å stå alene på store flater, hvor den tåler og konkurrerer godt med ugras. Planteavstand: 35 cm. Nedskjæring etter blomstring gir nytt flor i september. God på plasser med lite lys. Stauden dyrkes over det meste av landet vårt.

Fagerfredløs står på «Artsdatabankens» liste over fremmede arter (Svartelista) som ikke bør plantes i Norge. Begrunnelsen er som følger:

«Fagerfredløs vurderes til svært høy økologisk risiko, som en kombinasjon av stort invasjonspotensial og middels stor økologisk effekt. Arten blir hovedsakelig spredt ut med hageutkast fordi den fort blir for ekspansiv i hagen. Denne ekspansjonen fortsetter i veiskråninger, grøfter, kratt- og skogkanter der den blir kastet».

Allergifare

Lysimachia er en allergivennlig slekt for allergikere. Opplysninger om helseproblemer i forbindelse med dyrking er ikke kjent. Opplysningene er hentet fra boka «Vennlige og uvennlige planter i vårt nærmiljø», av Sven-Olov Strandhede.

Formering

Planten formeres ved deling og med rot-, topp- eller basistiklinger.