Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Praktmårikåpe

Alchemilla mollis

Et synonymt navn er stormarikåpe. Slektsnavnet Alchemilla, er et navn fra 1400-tallet som kommer fra arabisk alkemelych, som betyr alkymi. Alkymistene trodde de kunne fremstille ”de vises stein” av vanndråpene som samler seg i bladskålene. Ifølge folkemedisinen skal bladene lege sår. Artsnavnet mollis betyr myk, svak. Kanskje har det sammenheng med de hårbelagte bladene. I Sverige kalles planten jättedaggkåpa, mens noen engelske navn er Lady’s Mantle, Dewcup og Lion’s Foot.

Hjemsted/Opphav Praktmarikåpe hører naturlig heime i østlige områder av Karpatene, Vest-Asia og Kaukasus. Flere arter er viltvoksende i Norge, bl.a. fjellmarikåpe (A. alpina) og vanlig marikåpe (A. vulgaris).

Bladstaude med blågrønne, håndlappete blad og duftende, grønngule blomster, som egner seg godt til bunndekke og villflor. Trives i nesten all slags jord i sol og skygge. Klimasone H6.

  • Praktmarikåpe (Alchemilla mollis)

  • Praktmarikåpe (Alchemilla mollis)

  • Praktmarikåpe (Alchemilla mollis)

  • Praktmarikåpe (Alchemilla mollis)

  • Praktmarikåpe (Alchemilla mollis)

  • Praktmarikåpe (Alchemilla mollis)

  • Praktmarikåpe (Alchemilla mollis)

  • Praktmarikåpe (Alchemilla mollis)

  • Praktmarikåpe (Alchemilla mollis)

Plantebeskrivelse

30-40 cm høy staude som danner bladtepper. Store, håra, håndlappete, tannete, matt blågrønne blad. Bladene ved bakken har lange stilker, men stengelbladene mangler bladstilk. Små, duftende, grønngule blomster i luftige blomsterstander fra juni til august, som sitter samlet i skjermlignende knipper. Praktmarikåper vokser i tuer.

Vekstkrav og klimasone

Praktmarikåpe vokser bra I nesten all slags jord i sol og skygge, bare jorda ikke er for tørr og mager. Planten trives i både sur og nøytral jord (pH 5-7). Litt gjødsel om våren gir en frodigere plante.

Stauden tilrås plantet til klimasone H6.

Bruksområder

Alchemilla mollis er først og fremst en bladplante som egner seg godt i rabatter og til villflor, hvor den bl.a. er ypperlig til bunndekke mellom busker og under trær. God I sammenplantinger med både fargerike og mer nøytrale planter. Den dekker bakken raskt og effektivt, allerede første høst. Og den danner så tette tepper som de fleste ugras ikke trenger gjennom. Planteavstand: 30 cm. Marikåpe er en langlivet plante som passer seg selv. Noe selvsåing like i nærheten av planten. Dekorativ snittblomst i vase, særlig i blandede buketter.

Artsdatabanken, sier praktmarikåpe er uønsket å plante, og har plassert den på «Fremmedartlista» fra 2018. Begrunnelsen er:

«Praktmarikåpe vurderes som en svært høg økologisk risiko fordi den har et stort invasjonspotensial i kombinasjon med at vi forventer at den vil få middels store økologiske effekter ved at den etablere seg og fortrenger andre arter, særlig i kulturmarkseng med sårbare/truete arter, men også i kystlynghei, boreal hei og beitemarker. Dette er en endring fra høg risiko i forrige vurderingsrunde. Årsak til endring er at påvirkning på truete arter er tillagt mer vekt denne gangen.

Risikovurderingen gjelder arten generelt, dvs. inkludert det som måtte foreligge av forvillede kultivarer (sorter).»

Allergifare

Alchemilla er en allergivennlig slekt for pollenallergikere. Opplysninger om helseproblemer ved dyrking er ikke kjent. Opplysningene er hentet fra boka «Vennlige og uvennlige planter i vårt nærmiljø», av Sven-Olov Strandhede.

Formering

Marikåpe formerer seg apomiktisk med frø som dannes uten befruktning eller ved deling av eldre planter. Den sår seg lett på vokseplassen.

Lignende planter

Våre nyeste artikler

Savner du en plante?

Kontakt oss