Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Koreaskjegg (Skogskjegg)

Aruncus aethusifolius (Aruncus dioicus)

Artsdatabanken regner nå koreaskjegg inn under skogskjegg (Aruncus dioicus). Slektsnavnet Aruncus betyr geiteskjegg. Artsnavnet aethusifolius, kommer av blad som ligner bladene til vill persille (Aethusa). I Sverige kalles planten koreansk plymspirea, og i England brukes navnet dwarf goat’s beard.

Hjemsted/Opphav Koreaskjegg kommer som navnet sier fra Korea.

Bladfellende, halvtueformet staude med tre- til femkoplete blad og små, kremhvite blomster i knipper i greinete topper. Solitær- og rabattstaude. Klimasone H7-8.

  • Koreaskjegg (Aruncus aethusifolius)

  • Koreaskjegg (Aruncus aethusifolius)

Plantebeskrivelse

20-30 cm høy, bladfellende staude hvor bladverket danner en halvkuleformet tue. Bladene er dobbelt tre til femkoplede, med flikete småblader. Det grønne bladverket får en fin, rødoransje høstfarge. Stenglene, som stikker opp over bladverket, ender i en greinet topp med knipper med små, kremhvite blomster i juni-juli.

Koreaskjegg er særbu, det vil si at hann- og hunnblomster vokser på forskjellige planter. Hannplanter har blomster som ser ut som store fjærdusker, mens hunnplantene er mer kompakte.

Vekstkrav og klimasone

Koreaskjegg vokser bra i nesten all slags jord, men trives best i moldrik, svakt sur (pH 5,5-7) jord, i sol og skygge. Stauden bør få stå uforstyrret på samme sted i mange år.

Stauden tilrås plantet til klimasone H7-8.

Bruksområder

Koreaskjegg en god solitærstaude (frittstående) og den egner seg godt i rabatter og i fjellhager. Planteavstand: 50 cm.

Allergifare

Rapporter om helseproblemer i forbindelse med dyrking av Aruncus er ikke kjent. Opplysningene er hentet fra boka «Vennlige og uvennlige planter i vårt nærmiljø», av Sven-Olov Strandhede.

Formering

Koreaskjegg formeres ved deling om våren eller med frø som sås utendørs, for å slippe behandling av frøet for at det skal spire (stratifisering).

Lignende planter

Våre nyeste artikler

Savner du en plante?

Kontakt oss