Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Skogburkne

Athyrium filix-femina

Slektsnavnet Athyrium er av gresk athyros, uten dør, åpen, og som sikter til sporegjemmene. Filix, gammel lat. for bregne og femina, kvinne, det vil si «hunnbregne». I Sverige heter planten majbräcken og i England er et vanlig navn lady fern.

Hjemsted/Opphav Skogburkne har sin opprinnelse på den nordlige halvkule. Også i Norge.

Flerårig bregne med jordstengel, og dobbelt finnete blad. Ingen blomster. Plante for en fuktig og skyggefull plass. God plante for rabatter og kratt. Klimasone: H6-7.

  • Skogburkne (Athyrium filix-femina ) Foto: Rolv Hjelmstad,

Plantebeskrivelse

30-100 cm høy, flerårig bregne med loddrett jordstengel. Elegante, lysegrønne, 2-3 ganger finnete blad med langstrakte, spisse, finner og skjell nederst på bladstilken.   Siden planten er en bregne, danner den ikke frø. I stedet for frø danner den sporer, som den sprer seg med. På sensommeren dannes tett i tett med sporehoper på undersiden av bladene.

Vekstkrav og klimasone

Skogburkne er lett å dyrke og den vokser godt i humusrik og fuktig jord, pH mellom 5 og 7, i skygge og halvskygge. Den vokser også godt i sol, bare den ikke utsettes for tørke. Jorda må ikke få tørke ut. Planten bør få stå lenge på samme plass uten omplanting. I enkelte tilfelle bør vokseplassen vindbeskyttes.

Bregnen tilrås plantet til klimasone: H6-7.

Bruksområder

Skogburkne egner seg godt til planting i fuktige og skyggefulle rabatter og kratt.

Allergi- og giftfare

Rapporter om helseproblemer forårsaket av skogburkne ved dyrking, er ikke kjent.

Formering

Skogburkne formeres med sporer.

Våre nyeste artikler

Savner du en plante?

Kontakt oss