Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Alm ‘Pendula’ (Hengealm)

Ulmus glabra ‘Pendula’

Synonyme navn er skogalm ‘Pendula’, paraplyalm, Ulmus montana horizontalis og Ulmus montana var. pendula. Slektsnavnet Ulmus er et gammelt latinsk navn for alm som muligens er av keltisk opprinnelse. Artsnavnet glabra betyr snau, og viser til stammebarken, og artsnavnet montana betyr som vokser i fjellet. Sortsnavnet ‘Pendula’ betyr hengende (greinene). I Sverige heter arten alm og et par engelske navn er weeping elm og weeping wych elm.

Hjemsted/Opphav Kultivaren Ulmus glabra ‘Pendula’ har opphav i en frøplante fra Perth i Skottland, en gang før 1816.

3-5 m høyt, løvfellende tre med bred, flat parasollignende krone og sterkt hengende greiner som når ned til bakken og skjeve, ru blad. Nøysomt, allergivennlig tre for hager og parker. Klimasone: H5.

  • Hengealm (Ulmus glabra 'Pendula')

  • Hengealm (Ulmus glabra 'Pendula')

  • Hengealm (Ulmus glabra 'Pendula')

Beskrivelse av arten Ulmus glabra

25-30 m høyt løvfellende tre med rett stamme og en bred, åpen krone med kraftige greiner som bøyer seg utover. Treet har en dyp, omfangsrik rot, skruestilte knopper og en spisst eggformet endeknopp. Eldre trær får skorpebark med dype, lange furer. Unge greiner og knopper har rustbrune hår. Levealder: 300-500 år.

Mørkegrønne, eggformete, 5-16 cm lange, sagtannete blad med ru overflate, skjev grunn og en brå overgang til spissen. Bladene sitter i to rader på greina. Gule høstfarger.

Små, fiolette blomster på bar kvist (før lauvsprett) i opprette knipper i april / mai. Vingefrukter (ca. 2,5 cm) med en nøtt i midten. Vindbestøving.

Sortsbeskrivelse

Ulmus glabra ‘Pendula’ er et 3-5 m høyt tre med bred, flat eller parasollignende krone og hengende greiner. Høyden avhenger av podestedets høyde. Etter hvert som greinene vokser ned til bakken og stadig nye greiner skygger ut de indre greinene, blir det dannet et åpent, mørkt rom under krona. Dette rommet kan vi forstørre ved å skjære bort greiner innenfra, og til slutt kan treet nyttes som lysthus. Botanisk ellers som arten.

Vekstkrav og klimasone

Hengealm er et nøysomt tre som trives best på dyp, godt drenert, kalkholdig, næringsrik jord med god fuktighet. Men treet greier seg også bra på tørrere jord og leirjord. Treet liker solrik vokseplass, men tåler en god del skygge.

Ulmus glabra ‘Pendula’ tilrås plantet til klimasone H5.

Bruksområder

Hengealm plantes som et frittstående tre i hager og parker, ved sørgelunder og på kirkegårder. Eldre trær med greiner helt ned til bakken kan brukes som «lysthus».. Planteavstand: 5-8 m.

Allergifare

Ulmus er allergivennlig slekt for pollenallergikere. Den blomstrer like før bjørk, med stor pollenproduksjon. Men allergi mot almepollen er sjelden konstatert. Opplysningene er hentet fra boka «Vennlige og uvennlige planter i vårt nærmiljø», av Sven-Olov Strandhede.

Sykdommer

Almebestanden er mange steder i Europa redusert betydelig av almesyke. Her i landet er mye alm på Østlandet dødd på grunn av sykdommen. Sykdommen viser seg med tidlig visning og død av greinspisser, særlig i treets øvre deler. Senere dør hele greinpartier, og til slutt dør hele treet. Sykdommen skyldes en sopp (Ophiostoma ulmi), som sprer seg med sporer som overføres av en barkebilleart. Ingen kjemiske midler virker mot soppen.  Infisert materiale skal brennes.

Beskjæring

Hengealm tåler sterk beskjæring hele året. Eldre tørre greiner må fjernes år om annet, og greiner som når ned til bakken på skjæres tilbake. I grøntanlegg blir disse greinene skåret bort for ikke å komme i konflikt med grasklippere eller nabovegetasjon.

Formering

Ulmus glabra ‘Pendula’ formeres med poding i stammehøyde. Den podes på en grunnstamme av arten.

 

Lignende planter

Våre nyeste artikler

Savner du en plante?

Kontakt oss