Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Hengealm ‘Pendula’

Ulmus glabra ‘Pendula’

Synonyme navn er skogalm ‘Pendula’, paraplyalm og Ulmus montana ‘Pendula’. Slektsnavnet Ulmus er et gammelt latinsk navn for alm som muligens er av keltisk opprinnelse. Artsnavnet glabra betyr snau, og viser til stammebarken, og artsnavnet montana betyr som vokser i fjellet. Sortsnavnet ‘Pendula’ betyr hengende (greinene). På svensk heter arten alm og mens noen engelske navn er weeping elm og weeping wych elm.

Hjemsted/Opphav Under kultivarnavnet hengealm ‘Pendula’ er det markedsført to kloner med hengende greiner, nemlig Ulmus glabra ‘Pendula’ som har parasollform, og Ulmus glabra ‘Camperdownii’ som er mer hengende og får etter hvert halvkuleform. Sistnevnte stammer fra godset Camperdown i Scotland, hvor den ble funnet i parken i 1850.

Lavt, løvfellende tre med bred, flat parasollignende krone og sterkt hengende greiner og bulkete, ru blad. Nøysomt, allergivennlig tre. Klimasone: H5.

  • Hengealm (Ulmus glabra 'Pendula')

  • Hengealm (Ulmus glabra 'Pendula')

  • Hengealm (Ulmus glabra 'Pendula')

Plantebeskrivelse

3-10 m høyt tre med bred, flat eller parasollignende krone og hengende greiner. Høyden avhenger av podestedets høyde. Etter hvert som greinene vokser ned til bakken og stadig nye greiner skygger ut de indre greinene, blir det dannet et åpent, mørkt rom under krona. Dette rommet kan vi forstørre ved å skjære bort greiner innenfra, og til slutt kan treet nyttes som lysthus.

Dunhårete, rødbrune kvister og brede, rynkete, ru blad med skjev grunn. Gule høstfarger. Små, fiolette blomster i knipper på naken kvist i april-mai. Fruktene er om lag 2 cm lange vingenøtter i mai-juni.

Vekstkrav og klimasone

Hengealm er et nøysomt tre som trives best på dyp, godt drenert, kalkholdig, næringsrik jord med god fuktighet. Men treet greier seg også bra på tørrere jord. Treet liker solrik vokseplass, men tåler en god del skygge.

Hengealm tilrås plantet til klimasone H5.

Bruksområder

Hengealm kan plantes som et frittstående tre i hager og parker, ved sørgelunder og på kirkegårder. Eldre trær med greiner helt ned til bakken kan brukes som «lysthus».. Planteavstand: 5-8 m.

Allergifare

Ulmus er allergivennlig slekt for pollenallergikere. Den blomstrer like før bjørk, med stor pollenproduksjon. Men allergi mot almepollen er sjelden konstatert. Opplysningene er hentet fra boka «Vennlige og uvennlige planter i vårt nærmiljø», av Sven-Olov Strandhede.

Sykdommer

Almebestanden er mange steder i Europa redusert betydelig av almesyke. Her i landet er mye alm på Østlandet dødd på grunn av sykdommen. Sykdommen viser seg med tidlig visning og død av greinspisser, særlig i treets øvre deler. Senere dør hele greinpartier, og til slutt dør hele treet. Sykdommen skyldes en sopp (Ophiostoma ulmi), som sprer seg med sporer som overføres av en barkebilleart. Ingen kjemiske midler virker mot soppen. Plantesykdomsloven har importforbud av alm til Norge og bestemmelser om karantene når sykdommen oppdages. Infisert materiale skal brennes.

Beskjæring

Hengealm tåler sterk beskjæring hele året. Eldre tørre greiner må fjernes etter hvert, og greiner som når ned til bakken må skjæres tilbake.

Formering

Hengealm ‘Pendula’ formeres med poding i stammehøyde. Den podes på en grunnstamme av arten.