Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Agnbøk

Carpinus betulus

Et synonymt navn er europaagnbøk. Slektsnavnet Carpinus er et gammelt latinsk navn på agnbøk. Artsnavnet betulus betyr som ligner bjørk, og viser trolig til hannraklene. På svensk kalles planten avenbok, mens engelske navn er European hornbeam og common hornbeam.

Hjemsted/Opphav Agnbøk finnes viltvoksende i Europa og Lilleasia til Iran. Den finnes forvillet her i landet, men nordgrensen for viltvoksende bestand er i Sør-Sverige og Danmark.

15-20 m høyt, løvfellende tre med bred, kjegleforma krone og ovale, eggforma, rynka blad. Nøysomt parktre, som også er en god plante til klipte hekker. Klimasone: H4.

  • Europaagnbøk (Carpinus betulus)

  • Europaagnbøk (Carpinus betulus)

  • Europaagnbøk (Carpinus betulus)

  • Europaagnbøk (Carpinus betulus)

  • Carpinus betulus FORUM® E (fk Tøyen) Agnbøk FORUM® E (fk Tøyen) Foto: Eliteplanter.no

Plantebeskrivelse

15-20 m høyt, løvfellende tre med bred kjegleforma krone. Stammebarken er glatt og grå, med karakteristiske dreide barkåser langs stammen. Eldre trær får langsgående forhøyninger i barken. Unge kvister runde med grå, dunaktige hår.

Bladene er 6-12 cm lange, eggformet til avlangt eggformet, uregelmessig sagtannet i kanten, med 12-18 par nerver som er tydelig markert, særlig på undersiden. På bladoversiden ligger nervene nedfelt i bladplata. Bladfargen er friskt grønn i vekstsesongen og gul om høsten.

Blomstene sitter i hann- og hunnrakler i mai. Frukter med 3-lappete høyblad som sitter i klynger i august-oktober.

Vekstkrav og klimasone

Agnbøk er nøysom med hensyn til jordbunnsforhold og den er kalktolerant. Den tåler nokså mye skygge, men tåler lite salt i jorda.

Carpinus betulus tilrås plantet til klimasone H4.

Bruksområder

Agnbøk har stor prydverdi under blomstringen om våren, når fruktene modner utover ettersommeren og om høsten når bladene får en fin gul farge. Arten egner seg godt som frittstående trær i parker og langs gater, særlig når den plasseres slik at krona får utvikle seg fritt. Treet brukes også til leplanting, men her i landet er den særlig brukt til klipte hekker. Rotsystemet hos agnbøk søker tidlig nedover, noe som er fordelaktig for naboplantene. Planteavstand for tre: 3-10 m og til hekk: 0,3-0,4 m.

Hos oss plantes den i lavereliggende strøk i Sør-Norge til og med Nord-Trøndelag.

Allergifare

Til tross for at agnbøk er nært beslektet med hassel og bjørk, forårsaker den sjelden høysnue. Som hekk er planten harmløs. Men overfølsomhet mot agnbøkpollen kan forekomme hos bjørkeallergikere i nærheten av blomstrende agnbøktrær. Opplysningene er hentet fra boka «Vennlige og uvennlige planter i vårt nærmiljø», av Sven-Olov Strandhede.

Beskjæring

Agnbøk tåler beskjæring og hekker må beskjæres regelmessig. Etter at plantene har fått vokse fritt i 2-3 år, bør hekken klippes hvert år, helst i løpet av vinteren eller et par ganger i vekstsesongen. Vårskjæring bør unngås da plantene blør mye om våren.

Formering

Agnbøk formeres med frø. Det anbefales å bruke den svenske frøkilden Stenshuvud E, som er en svensk E-plante (eliteplante) med klimasone H5.

Utvalgte sorter i handelen

Søyleagnbøk ‘Fastigiata’ – Carpinus betulus ’Fastigiata’

10-15 m høyt tre med søyleformet krone. Sorten er en klon. God som frittstående og i formale anlegg. Må skjæres jevnlig for å få smal vekstform, men ikke om våren. Formeres med poding.  Klimasone: H4.

Søyleagnbøk omtales på egen siden i Planteportalen.no under linken:

Agnbøk ‘Fastigiata’ (Søyleagnbøk)

 Hengeagnbøk ‘Pendula’Carpinus betulus ’Pendula’  

2-4 m høyt tre med hengende greiner. Podes i stammehøyde. Solrik plass. Klimasone: H4.

 

Lignende planter

Våre nyeste artikler

Savner du en plante?

Kontakt oss