Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Parkor

Alnus x spaéthii

Slektsnavnet Alnus er det gamle latinske navnet på or, som stammer fra tida før Kristus. Artsnavnet spaéthii stammer fra den tyske planteskolen som markedsførte hybriden.

Hjemsted/Opphav Alnus x spaéthii er en hybrid mellom japanor (Álnus japónica) og kaukasiske (Álnus subcordáta). De første frøplantene av hybriden ble funnet i et arboretum i Berlin i 1894, og trær er markedsført siden 1908.

15-20 m høyt, løvfellende tre med gjennomgående stamme, smal krone, mørkegrønne glinsende blad og «orekongler». Parktre for steder med god jordfuktighet. Klimasone: H3-4.

  • Alnus x spaethii (Parkor) Foto fra Sandefjord i 2006 ved Ole Billing Hansen

Plantebeskrivelse

15-20 m høyt, løvfellende, rasktvoksende tre med en gjennomgående stamme og hvor unge trær har en slank, kjegleforma krone, mens eldre trær får en mer åpen og avrunda krone. Barken er gråbrun. Svakt håra årsskudd med enkelte korkporer. Vinterknopper på 1-2 mm lange skaft.

Mørkegrønne, litt glinsende, læraktige, 6-18 cm lange og 4-7 cm brede, lansett- til eggforma, hengende blad med en ujevn,grovtannet kant og en markert spiss. Under løvsprett får bladene et brunpurpur skjær. Treet får ingen høstfarge.

Om høsten dannes 2-3 cm lange hannrakler og om våren utvikles 10-15 cm lange, brungule, hengende, dekorative hunnrakler. Etter blomstring og pollinering dannes eggforma «orekongler», som kan bli mer enn 2 cm lange og 1,5 cm brede. De modner fra grønt til brunsvart i løpet av vekstsesongen og inneholder små vingenøtter som blir spredd i tørt vær vinter og vår. Treet har vindspredning av frø.

Vekstkrav og klimasone 

Parkor rives best på dyp næringfattig, kalkholdig jord med god fuktighet, og den tåler periodiske oversvømmelser. Men treet vokser også godt på så vel sand- og grusjord, som stiv leirjord. Den er tolerant for pH i jorda.

Alnus (or) har symbiose med nitrogenfikserende strålebakterier, som sitter i knoller på røttene. Bakteriene tar nitrogen fra lufta (N2) og omdanner dette til nitrat (NO3), som plantene får tak i. Or er derfor jordforbedrende på grunn av symbiosen med bakterien. Her ligger forklaringen på at or er pionerplanter. Av samme grunn er oreblad grønne ved bladfall.

Svartor tilrås plantet til klimasone: H3-4.

 Bruksområder

Parkor er et godt park- og allétre i hager, parker og trerekker, Treet den tåler bra med vind og trives trives i bymiljø og tåler mye forurensning og salt. Blomsterdekoratører bruker ”orekongler” i dekorasjoner.

Allergifare

Alnus er allergifiendtlig slekt for pollenallergikere. Or produserer store mengder pollen før blomstring (mars), og orepollen er den nest viktigste allergifremkallende pollentypen I Norge, etter bjørk. Opplysningene er hentet fra boka «Vennlige og uvennlige planter i vårt nærmiljø», av Sven-Olov Strandhede.

Beskjæring

Alnus tåler beskjæring. Dersom beskjæring er nødvendig, f.eks. om planten brukes som klipt hekk, er riktig tidspunkt for beskjæring sein vinter.

Formering

Parkor formeres mest med poding.

Lignende planter

Våre nyeste artikler

Savner du en plante?

Kontakt oss