Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Bjørnekam

Blechnum spicant

Synonyme navn er Blechnum boreale, Osmunda spicant og Struthiopteris spicant. Slektsnavnet Blechnum er av gresk ble bleccknon, bregne. Spicant av spica, aks. I Sverige heter planten stor ormrot og i England er et vanlig navn hard fern.

Hjemsted/Opphav Bjørnekam har sin opprinnelse på den nordlige halvkule. Viltvoksende også i Norge.

30-50 cm høy, flerårig, alltidgrønn, tuedannende bregne med korte jordstengler og som har sporeblad med sporehus og finnete, vintergrønne, læraktige sterile blad. Sporeplante som ikke danner blomster. Plante for en fuktig og skyggefull plass. Klimasone: H6.

  • Blechnum spicant (Bjørnekam) Foto: Rolv Hjelmstad

Plantebeskrivelse

30-50 cm høy, flerårig, eviggrønn, tuedannende bregne med en kort jordstengel og to typer blad – sterile og sporebærende. Bladene er finnete, med sporehopene samlet i to parallelle rekker på hver side av midtnerven i finnene og dekt med et hinneaktig slør. De sterile bladene som står i ytterkanten av tuen, er eviggrønne, mørkegrønne, blanke, læraktige, kortskaftede, 30 cm lange og 3-4 cm brede, horisontale eller nedliggende. De få fruktbare, sporebærende bladene, som står i midten av tuen, er smalere, langskaftede og 50 cm lange. De ligner fiskebein, og visner ned når sporene har spredt seg.

Vekstkrav og klimasone

Bjørnekam er lett å dyrke i skygge eller halvskygge på jevnt fuktig, kalkfattig og næringsrik jord. Planten må skjermes mot sol og vind, og den trenger beskyttelse mot uttørkende sol vinter og vår.

Bregnen tilrås plantet til klimasone: H6.

Bruksområder

Bjørnekam egner seg godt til planting på fuktige og skyggefulle steder under busker og trær, i humusrik jord.

Allergi- og giftfare

Rapporter om helseproblemer forårsaket av bjørnekam ved dyrking, er ikke kjent.

Formering

Bjørnekam formeres med deling eller med sporer.

Våre nyeste artikler

Savner du en plante?

Kontakt oss