Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Falkbregne

Polystichum aculeatum

Synonyme navn er falkskjoldebregne, Aspidium aculeatum, Aspidium lobatum. Polypodium aculeatum, Polystichum lobatum og Polysticum aculeatum ssp. lobatum. Slektsnavnet Polystichum er av gresk polys, mange og stichos, rad. Sikter til sporegjemmene. Artsnavnet aculeatum, piggete. Sikter til bladformen. I Sverige heter planten uddbräken og i England er et vanlig navn prickly shield fern.

Hjemsted/Opphav Falkbregne finnes i fjelltrakter over hele verden, bortsett fra i Nord-Amerika.

40-60 cm høy, flerårig, eviggrønn bregne med en tykk jordstengel og dobbelt delte blad, som danner en stor, flat trakt ved basis. Sporeplante som ikke danner blomster. God plante ved vann og i skyggefulle rabatter. Klimasone: H6.

  • Polystichum aculeatum (Falkeskjoldbregne) Foto: Rolv Hjelmstad

Plantebeskrivelse

40-80 cm høy, flerårig bregne med en tykk, grov jordstengel og blad som danner en stor, flat trakt ved basis. Eviggrønne, dobbelt delte, blanke, litt læraktige og noe overhengende blad. Nervene på undersida av bladene, bladskaftene og jordstengelen er helt dekt med rødbrune skjell.

Vekstkrav og klimasone

Falkbregne trives best i moldrik, fuktig jord i skygge eller halvskygge, på en lun, vindskjermet plass. Siden planten er eviggrønn, bør den dekkes mot tidlig vårsol så lenge det er tele i jorda. Planten kan stå lenge på samme plass uten omplanting.

Bregnen tilrås plantet til klimasone: H6.

Bruksområder

Falkbregne egner seg ved vann og i skyggefulle rabatter med andre stauder.

Allergi- og giftfare

Rapporter om helseproblemer forårsaket av falkbregne ved dyrking, er ikke kjent.

Formering

Falkbregne formeres med sporer som samles inn på sensommeren.

Våre nyeste artikler

Savner du en plante?

Kontakt oss