Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Hjortetunge

Asplenium scolopendrium

Synonyme navn er Phyllitis scolopendrium, Phyllitis vulgare, Scolopendrium officinale, Scolopendrium officinarum og Scolopendrium vulgare. Slektsnavnet Asplenium er av gresk asplenon, a, mot og splen, milt. Artsnavnet scolopendrium er et gammelt gresk plantenavn, som kommer av scolopendra (tusenbein). I Sverige heter planten hjorttunga og i England er et vanlig navn Hart’s-tongue fern.

Hjemsted/Opphav Hjortetunge vokser vilt over store deler av Europa, i Kaukasus, Nord-Afrika, Vest-Asia, Japan og østlige Nord-Amerika.

20-40 cm høy, flerårig bregne med traktforma, eviggrønne bladrosetter. Opptil 50 cm lange, hele, blanke, lysegrønne blad med en bølget bladkant. Sporeplante uten blomster. Plante for en skyggefull, lun plass. Klimasone: H5.

  • Asplenium scolopendrium ( Hjortetunge) Foto: Rolv Hjelmstad

Plantebeskrivelse

20-40 cm høy, flerårig bregne, som danner ganske tette, traktformede, eviggrønne rosetter ved basis. Opptil 50 cm lange og 5 cm brede, lysegrønne, eviggrønne, hele, tungeforma, læraktige blad med hjerteforma grunn og glinsende grønne overside. Bladkanten er ofte bølget og bladskaftet er kort med små, lysebrune skjell. Siden planten er en bregne, danner den ikke frø. I stedet for frø danner den sporer, som den sprer seg med. Plantens lange og smale sporehoper sitter langsetter sidenervene på bladundersida.

Vekstkrav og klimasone

Hjortetunge trives best i humusrik, kalkholdig, jevnt fuktig jord i skygge på en mest mulig lun plass, i skygge og halvskygge. Men planten klarer seg også på noe surere jord. Jorda må ikke få tørke ut. Planten bør få stå lenge på samme plass uten omplanting. Bregnen er ømfintlig for barfrost, og i områder med lite snø, bør den dekkes om vinteren med bar eller annet tørt materiale.

Bregnen tilrås plantet til klimasone: H5.

Bruksområder

Hjortetunge egner seg godt i hagen på fuktige, skyggefulle, lune steder. Planten blir også benyttet som innendørs potteplante. Vill i Norge på kysten fra Agder til Sogn og Fjordane.

Allergi- og giftfare

Rapporter om helseproblemer forårsaket av hjortebregne ved dyrking, er ikke kjent.

Formering

Hjortebregne formeres med deling eller med stiklinger fra nederste del av bladskaftet. Kan også formeres med sporer.

Våre nyeste artikler

Savner du en plante?

Kontakt oss