Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Ormetelg

Dryopteris filix-mas

Synonyme navn er ormegras, Aspidium filix-mas, Lastrea filix-mas, Nephrodium filix-mas, Polypodium filix-mas og Polystichum filix-mas. Slektsnavnet Dryopteris er av gresk drys, eik og pteris, bregne. Filix, gammel lat. for bregne og mas, hann. Altså «hannbregne». I Sverige heter planten träjon og i England er et vanlig navn mal fern.

Hjemsted/Opphav Ormetelg er en kosmopolitt, men den finnes ikke i Australia. Viltvoksende i Norge.

50-120 cm høy, flerårig, tuedannende bregne med kraftige, skjelldekte jordstengler, og dobbeltfinnete, brede, myke, lansettformete blad. Sporeplante som ikke danner blomster. Trives i humusrik, fuktig jord. Klimasone: H7.

  • Dryopteris filix-mas (Ormetelg) Foto: Rolv Hjelmstad

Plantebeskrivelse

50-120 cm høy, flerårig, tuedannende bregne med loddrette, kraftige, skjellete jordstengler. Dobbeltfinnete, lysegrønne, bredt lansettformede, myke blad med grove, brunskjellete, korte skaft. Siden planten er en bregne, danner den ikke frø. I stedet for frø danner den sporer, som den sprer seg med.

Vekstkrav og klimasone

Ormetelg er vår vanligste bregne som er lett å dyrke. Planten trives best i humusrik, sterk andblandet og steinrik jord i lett skygge. Den vokser også godt i sol, bare den ikke utsettes for tørke. Planten bør få stå lenge på samme plass uten omplanting.

Bregnen tilrås plantet til klimasone: H7.

Bruksområder

Ormetelg egner seg i skyggefulle rabatter og kratt.

Allergi- og giftfare

Rapporter om helseproblemer forårsaket av ormetelg ved dyrking, er ikke kjent.

Formering

Ormetelg formeres med deling tidlig om våren eller med sporer.

Våre nyeste artikler

Savner du en plante?

Kontakt oss