Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Skogburkne

Athyrium filix-femina

Synonyme navn er Aspidium filix-femina, Asplenium filix-femina og Polypodium filix-femina. Slektsnavnet Athyrium er av gresk athyros, uten dør, åpen, sikter til sporegjemmene. Filix, gammel lat. for bregne og femina, kvinne, det vil sin «hunnbregne». I Sverige heter planten majbräcken og i England er et vanlig navn lady fern.

Hjemsted/Opphav Skogburkne har sin opprinnelse på den nordlige halvkule. Også i Norge.

30-100 cm høy, flerårig bregne med en loddrett jordstengel, og spisse, lysegrønne, dobbelt finnete blad. Sporeplante som ikke danner blomster. Plante for en fuktig og skyggefull plass. God plante for rabatter og kratt. Klimasone: H6-7.

  • Athyrium filix-femina (Skogburkne) Foto: Rolv Hjelmstad

Plantebeskrivelse

30-100 cm høy, flerårig bregne med en loddrett jordstengel. Elegante, lysegrønne, 2-3 ganger finnete blad med langstrakte, spisse, finner og skjell nederst på bladstilken.  Siden planten er en bregne, danner den ikke frø. I stedet for frø danner den sporer, som den sprer seg med. På sensommeren dannes tett i tett med sporehoper på undersiden av bladene.

Vekstkrav og klimasone

Skogburkne er lett å dyrke og den vokser godt i humusrik og fuktig jord i skygge og halvskygge. Den vokser også godt i sol, bare den ikke utsettes for tørke. Jorda må ikke få tørke ut. Planten bør få stå lenge på samme plass uten omplanting.

Bregnen tilrås plantet til klimasone: H6-7.

Bruksområder

Skogburkne egner seg godt til planting i fuktige og skyggefulle rabatter og kratt.

Allergi- og giftfare

Rapporter om helseproblemer forårsaket av skogburkne ved dyrking, er ikke kjent.

Formering

Skogburkne formeres med sporer.

Lignende planter

Våre nyeste artikler

Savner du en plante?

Kontakt oss