Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Svartburkne

Asplenium trichomanes

Noen synonyme navn er bergsvartburkne, breisvartburkne og kalksvartburkne. Slektsnavnet Asplenium er av gresk asplenon, a, mot og splen, milt. Noen av artene er blitt brukt mot tungsinn, melankoli. Artsnavnet trichomanes er av gresk thrix, hår, børste og manos, myk. I Sverige heter planten svartbräcken og i England er et vanlig navn maidenhair spleenwort.

Hjemsted/Opphav Svartburkne er en kosmopolitt, det vil si den finnes over hele verden.

10-20 cm høy, flerårig, eviggrønn bregne med jordstengler, og finnete blad med svarte bladstilker og midtnerver. Sporeplante som ikke danner blomster. Plante for en skyggefull plass. Passer godt ved berg og murer. Klimasone: H5.

  • Asplenium trichomanes (Svartburkne) Foto: Rolv Hjelmstad

Plantebeskrivelse

10-20 cm høy, flerårig bregne med jordstengler. Eviggrønne, mørkegrønne og enkeltfinnete blad med litt avlange, avrundede, svakt tannete småblad. Bladstilker og midtnerver er glinsende svarte eller brune. Siden planten er en sporeplante, danner den ikke frø. I stedet for frø danner den sporer, som den sprer seg med. Plantens lange og smale sporehoper sitter langsetter sidenervene på bladundersiden.

Vekstkrav og klimasone

Svartburkne er lett å dyrke og den vokser godt i nesten all slags fuktig jord i skygge og halvskygge. Den vokser også godt i sol, bare den ikke utsettes for tørke. Jorda må ikke få tørke ut. Planten bør få stå lenge på samme plass uten omplanting.

Bregnen tilrås plantet til klimasone: H5.

Bruksområder

Svartburkne egner seg godt til planting i fjell- og bergsprekker eller på murer. Vokser vilt i Norge, til Lavangen i Troms. Fredet i Sverige.

Allergi- og giftfare

Rapporter om helseproblemer forårsaket av svartburkne ved dyrking, er ikke kjent.

Formering

Svartburkne formeres med deling vår og sommer. Også med sporer.

Våre nyeste artikler

Savner du en plante?

Kontakt oss