Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Hageplomme ‘Czar’

Prunus domestica 'Czar'

Slektsnavnet Prunus er et gammelt latinsk navn på slekta. Artsnavnet domestica (lat.) betyr som tilhører huset, heimen, det vi si som dyrkes.

Hjemsted/Opphav «Sorten er laga av firmaet Th. Rivers i England, og mortreet bar frukt første gong i 1871. Truleg er det ein kryssing mellom sortane Prince Engelbert og Early Prolific. Namnet er til ære for tsar Aleksander II som var på vitjing i England i 1874, og sorten blei spreidd under dette namnet. Namnet på Czar har vore skrive på fleire måtar, mellom anna: The Czar, Zar, Tsar, men det finst ingen eigentleg synonym. Sorten kom til den kjende danske planteskolen Mathiesen ved hundreårskifte, og derfrå kom den til NLH i 1913». (Info fra NIBIO.no)

Middels høyt frukttre med uregelmessig vekstform. Vakker, hvit blomstring og middels store, runde purpurblå plommer med en god smak. Allergivennlig, nøysomt tre for en solåpen plass. Viktig tre for bier og pollinerende insekter. Klimasone: H4-5.

  • Prunus domestica 'Czar' (Hageplomme 'Czar')

Plantebeskrivelse av sorten ‘Czar’

Opprett tre med trange greinvinkler, noe som ikke er ønskelig med frukttrær. Treet blir ikke stort, og etter hvert får treet en uregelmessig form med en utbredt og sprikende krone. Greinene blir ikke gamle, og etter ei tid vil en del bukettgreiner dø ut slik at det vil bli nakne greinparti. Derfor er det viktig å tvinge fram nye greiner med beskjæring.

Sorten ‘Czar’ regnes som lett å stelle, og den kommer tidlig i bæring og den bærer rikt. Middels stor, oval til rund, purpurblå plomme med en god smak. Frukta er dekt av et lag med dogg. Fruktkjøttet er gult, fint, saftig og mykt, og det løsner godt fra steinen. Steinen er liten og oval i forma.

Blomstring: Tidlig blomstring. Godt pollen.

Modningstid: Sist i august.

Brukstid:     Siste halvdel av august.

 Pollensorter til ‘Czar’

Siden sorten ikke er selvfertil, trengs en pollensort. Gode pollensorter for ‘Czar’ er blant annet sortene ‘Opal’, ‘Mallard’ og ‘Victoria’.

Vekstkrav og klimasone

Plomme er et nøysomt tre som trives best i godt drenert, næringsrik, kalkholdig, sandblandet jord på solrik plass. Treet vokser godt i kystområder, og trives i bymiljø. Plomme fremmer dyre- og fuglelivet. Viktig tre for bier, med tanke på pollen og nektar.

Plomme ‘Czar’ tilrås plantet til klimasone H4.5.

Bruksområder

‘Czar’ var viktigste tidligsort i Norge på 1950-tallet, blant annet i bygder i Buskerud og Oppland. Men nå plantes få ‘Czar’ med tanke på handeldyrking. Men den plantes rundt omkring i småhager, særlig på steder i landet vårt med kalde vintrer og lite nedbør om sommeren. Frukta brukes på mange måter, den er god å spise i naturlig tilstand, den er ei bordfrukt og den egner seg godt til sylting og annen konservering.

Allergifare

Prunus er en allergivennlig slekt for pollenallergikere utendørs. Snittblomster kan imidlertid hos enkelte allergikere gi overfølsomhetsproblemer for duft.

Beskjæring 

Plommetrær trenger årlig beskjæring om avlinga skal bli god. All beskjæring gjøres seinvinters eller om våren før veksten tar til.

Trærne må bygges opp med noen hovedgreiner som blir skjelettet i treet. Start med å skjære bort de laveste greinene slik at gressklipperen kommer under treet. Så fjernes skadde, syke og døde greiner ved at disse skjæres eller sages helt inntil greinputen slik at det ikke blir stående igjen greintappen. Deretter må en del nydannete skudd skjæres bort årlig og hovedgreiner må skjæres inn etter behov. Ta bort alle greiner som vokser innover i treet, og om greiner krysser hverandre fjernes den svakeste greina. La det bli igjen 4-5 hovedgreiner, og la en av disse være en topp i treet. Når hovedgreinene skjæres tilbake, så bør disse kuttes over knopper som vender utover og ikke oppover. Dermed vil treet etter hver bli lavere og få en slags paraplyform. Men treet må tilpasses den plassen som er til rådighet. En beskjæring vil gi et mer luftig tre, noe som i neste omgang vil redusere angrep av sopper, som trives best i et fuktig tett klima.

Systematisk uttynning av karten er nødvendig for at kvaliteten skal bli tilfredsstillende, men her er det sortsforskjeller. Uten tynning av fruktene blir frukta mindre og mer ujevn i formen, og smaken blir dårligere.

Formering

Plomme blir ofte podet på middels svaktvoksende grunnstammer. I og med at ikke alle plommekultivarene er selvfertile, må vi ha tanke på at det er rett pollensort i nærheten, i egen hage eller hos naboene. Pollinerende insekter følger ikke nabogrensene.

Sykdommer

Hos sorten ‘Czar’ er både treet, bladverket og selve fruktene sterkt utsatt for soppsykdommer. Fruktene som henger i klaser, kan bli sterkt angrepet av monilia, slik at i våte somrer kan avlinga bli ødelagt.

 


Warning: Undefined array key 0 in /srv/web2/planteportalen/planteportalen.no/wp-content/themes/planteportalen-live/single.php on line 341

Warning: Attempt to read property "slug" on null in /srv/web2/planteportalen/planteportalen.no/wp-content/themes/planteportalen-live/single.php on line 341

Våre nyeste artikler

Savner du en plante?

Kontakt oss