Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Hageplomme, med sorter

Prunus domestica

Synonyme navn er Prunus domestica domestica, Prunus domestica ssp. domestica og Prunus x domestica. Slektsnavnet Prunus er et gammelt latinsk navn på slekta. Artsnavnet domestica (lat.) betyr som tilhører huset, heimen, det vi si som dyrkes. I Sverige heter treet plommon, mens i England brukes mest navnet European Plum.

Hjemsted/Opphav Plomme (Hageplomme) regnes til hybriden Prunus x domestica, som vi tror har foreldreartene Prunus spinosa (slåpetorn) og Prunus cerasifera ssp. divaricata (underart av myrobalanplomme). Men opprinnelsen er usikker. Vi dyrker i dag en rekke kultivarer (sorter) av plomme.

Middels høye frukttrær med kroneform etter sort. Grønnhvite blomster og gule, røde eller blålige, spiselige steinfrukter. Allergivennlig, nøysomt tre for en solåpen plass. Viktig tre for bier og pollinerende insekter. Klimasone: H2-5, etter sort.

  • Prunus domestica (Hageplomme) Foto fra Opplysningskontoret for frukt og bær

Plantebeskrivelse

Opptil 12 m høyt, løvfellende tre, som sjelden blir mer enn 5-6 m i våre hager. Treet har få eller ingen greintorner (vedtorner) og barken er matt, brun. Greinene har skruestilte, kjegleformete knopper med taklagte knoppskjell. Unge skudd er finhåret, men kvisten blir raskt snau og grønn til brunfiolett. Opptil 10 cm lange, elliptiske til omvendt eggformete, fint sagtannete blad, som er avrundet i spissen. Bladene med opptil 2 cm langt bladskaft, er først dunhåret, senere snaue med litt hår langs bladnervene på undersiden av bladene. Plommetreet blomstrer i mai, før eller samtidig med løvsprett. De grønnlig hvite, 2 cm brede blomstene sitter 1-4 sammen på opptil 2 cm lange skaft. De opptil 8 cm lange fruktene (varierer med sort), er gule, røde eller blålige. Fruktkjøttet er grønt eller gult, og skallet er glatt. Frukthøsting skjer i august-september.

Vekstkrav og klimasone

Hageplomme er et nøysomt tre som trives best i godt drenert, næringsrik, kalkholdig, sandblandet jord på solrik plass. Treet vokser godt i kystområder, og trives i bymiljø. Plomme fremmer dyre- og fuglelivet. Viktig tre for bier, med tanke på pollen og nektar.

Plomme tilrås plantet til klimasone H2-5, alt etter sort (se under sorter nedenfor).

Bruksområder

Treet brukes som frittstående tre, mest i hager. Planteavstand: 5 –15 m. Plomme er en populær husholdningsfrukt, og den spises både i naturlig tilstand og konservert som syltetøy o.l.

Allergifare

Prunus er en allergivennlig slekt for pollenallergikere utendørs. Snittblomster kan hos enkelte allergikere gi overfølsomhetsproblemer for duft.

Beskjæring

Plommetrær må beskjæres årlig om treet skal gi oss den avlinga vi forventer av treet. Treet kan beskjæres både etter at frukten er høstet, og tidlig vår. Gjennom riktig beskjæring vil treet gi rikelig med frukt, og treet kan fornye seg og sette nye skudd.

Aller først fjernes syke og skadde greiner. Beskjæringen skal «åpne» treet slik at lys og luft kommer inn. Dette vil også gi bedre fruktmodning, samt at soppangrep reduseres. Videre skal beskjæringen forme treet etter omgivelsene, det vil si gi treet den rette størrelsen på den plassen det er plantet.

Formering

Hageplomme blir ofte podet på middels svaktvoksende grunnstammer. I og med at ikke alle plommekultivarene er selvfertile, må vi ha tanke på at det er rett pollensort i nærheten, i egen hage eller hos naboene. Pollinerende insekter følger ikke nabogrensene.

 

Noen utvalgte sorter av hageplommer i handelen.

Prunus domestica ‘Czar’

Hageplomme Czar’  (Prunus domestica ’Czar’)

Middels til stort tre med rund krone og trange greinvinkler. Sorten må tynnes.

Middels stor, oval til rund, purpurblå plomme med en god smak. God bæreevne.

Blomstring: Middels tidlig til seint.

Brukstid:     Siste halvdel av august.

Pollensorter: ‘Opal’, ‘Mallard’ og ‘Victoria’.

Sykdommer:          Utsatt for sykdommer.

Klimasone: H4-5.

Prunus domestica ‘Edda’

Hageplomme ’Edda’  (Prunus domestica ’Edda’)  Norsk sort.

Middels til lite tre med opprett vekst og trange greinvinkler. Men flere hovedgreiner blir raskt snaue og uten plass for blomsterknopper. Dermed minker avlinga. Vanskelig å dyrke. Først og fremst sort for steder med en mild vinter.

Middels til stor, oval, mørk blå plomme med en svært god smak. Ujevn bæring.

Blomstring: Middels tidlig.

Brukstid:     Siste halvdel av august.

Pollensorter: ‘Opal’, ‘Herman’ og ‘Victoria’.

Sykdommer:          Friskt bladverk. Kan få gummiflod (soppsykdom) i greinvinkler.

Klimasone: H3.

Prunus domestica ‘Excalibur’    Foto: https://ourgreenworld.dk

Hageplomme ’Excalibur’  (Prunus domestica ’Excalibur’)  Engelsk sort.

Stort tre med rund og vid krone.  Middels kravfull.

Svært stor, rund til oval, rødfiolett plomme med en svært god, søt og aromatisk smak. Middels, noe uregelmessig bæreevne.

Blomstring: Middels tidlig. Godt pollen.

Brukstid:     Siste halvdel av september.

Pollensorter: ‘Jubileum’ og ‘Victoria’.

Sykdommer:          Friskt tre.

Klimasone: H3.

Prunus domestica ’ Experimentalfeltets Sviske’ E  

Hageplomme ’Experimentalfeltets Sviske’ E (Prunus domestica ’ Experimentalfeltets Sviske’ E)  Svensk E-plante.

Lite til middels stort tre med opprett vekst.  Svaktvoksende. God til syltetøy.

Middels stor, avlang, blå plomme med søt, god, aromatisk smak. Bra til middels avling.

Blomstring: Tidlig. Godt pollen. Selvfertil (pollensort trengs ikke).

Brukstid:     Midt i september.

Sykdommer:          Lite utsatt for sykdom.

Klimasone: H3.

Prunus domestica ‘Herman’ E

Hageplomme ’Herman’ E  (Prunus domestica ’Herman’ E)  Svensk E-plante.

Middels stort tre med en vid krone.

Svært stor, oval, blå-fiolett, dogget plomme med en god smak. God bæreevne.

Blomstring: Middels tidlig. Selvfertil.

Brukstid:     Første halvdel av august.

Pollensorter: ‘Edda’ og ‘Opal’.

Sykdommer:          Friskt tre.

Klimasone: H4-5.

Prunus domestica ‘Jubileum’ E

Hageplomme ’Jubileum’ E  (Prunus domestica ’Jubileum’ E)  Svensk E-plante.

Middels til stort tre, opprett som ung, senere en rund, vid krone. Krever lang, varm sommer.

Svært stor, oval, blåfiolett, dogget plomme med en god smak. God bæreevne.

Blomstring: Tidlig til middels tidlig. Godt pollen. Delvis selvfertil.

Brukstid:     Siste halvdel av september.

Pollensorter: ‘Opal’ og ‘Victoria’.

Sykdommer:          Friskt tre. Frukta er utsatt for monilia.

Klimasone: H4.

Prunus cerasus ‘Malland’     Foto: fjeld Hagebruk

Hageplomme ’Malland’  (Prunus domestica ’Malland’)  Engelsk sort.

Lite til middels tort tre med høy, smal krone og trange greinvinkler. Bare på steder med milde vintre. Må tynnes ved fruktsetting.

Middels til stor, oval, fiolett plomme med grågrønn grunnfarge. Svært god smak.

God, men ujevn bæring.

Blomstring: Tidlig.

Brukstid:     Midt i september.

Pollensorter: ‘Exallibur, ‘Herman’, ‘Opal’ og ‘Victoria’.

Sykdommer:          Friskt tre.

Klimasone: H3.

Prunus domestica ‘Meritare’

Hageplomme ’Meritare’  (Prunus domestica ’Meritare’)  Ny svensk sort.

Middels stort tre med tett krone. Forgreiner seg lett. Bare på steder med milde vintre. Må tynnes ved fruktsetting.

Stor, oval, avlang, rød plomme med svært god, søt smak. Knapt middels avling.

Blomstring: Middels til sein.

Brukstid:     Midt i august.

Pollensorter: Ukjent, men trolig ‘Opal’, ‘Reine Claude d’Oullins’, ‘Reeves’ og ‘Victoria’.

Sykdommer:          Friskt tre. Frukta er litt utsatt for råtning.

Klimasone: H3.

Prunus domestica ‘Mirabelle Precoce’

Hageplomme ’Mirabelle Precoce’  (Prunus domestica ’ Mirabelle Precoce’)

Lite til middels stort tre med rund krone. Middels kravfull.

Svært liten, rund, lys gul plomme med svært god, søt smak. God til middels bæreevne.

Blomstring: Middels til sein.

Brukstid:     Midt i august.

Pollensorter: ‘Opal’ og ‘Oullins’.

Sykdommer:          Friskt tre. Frukta får monilia.

Klimasone: H3.

Prunus domestica ‘Mount Royal’

Hageplomme ’Mount Royal’  (Prunus domestica ’ Mount Royal’)

Lite til middels stort tre med rund krone. Kravfull sort.

Middels stor, rund, blå plomme med god smak. God og jevn bæreevne.

Blomstring: Middels tidlig. Fertilitet ukjent.

Brukstid:     Sist i september til først i oktober.

Pollensorter: Ukjent, men trolig ‘Opal’, ‘Malland og ‘Victoria’.

Sykdommer:          Sterk mot sykdommer.

Klimasone: H5.

Plomme ‘Opal’ E       Foto: Eliteplanter.no

Hageplomme ’Opal’ E  (Prunus domestica ’ Opal’ E)  Norsk og svensk E-plante. EP

Middels stort tre med rund krone. Svært viktig sort både i småhager og i handelsdyrkinga. Må tynnes i de fleste år.

Middels stor, rund, rød-blå plomme med svært god smak. God og jevn bæreevne.

Blomstring: Middels tidlig. Selvfertil.

Brukstid:     Sist i august.

Pollensorter: Selvfertil, men pollineres av ‘Edda’ og ‘Reine Claude d’Oullins’.

Sykdommer:          Friskt tre.

Klimasone: H4.

Prunus domestica ‘Reine Claude d’Oulline’ E

Hageplomme ’Reine Claude d’Oullins’ E (Prunus domestica ’Reine Claude d’Oullins’ E) Svensk E-plaante. NIBIO

Stort tre med opprett vekst og rund krone. Viktig sort i Norge.

Stor, oval, litt flattrykt, gul plomme med god smak. God, men ujevn bæreevne.

Blomstring: Middels tidlig – sein. Selvfertil. God pollensort til andre sorter.

Brukstid:     Første halvdel av september.

Pollensorter: Selvfertil, melon pollineres av ‘Edda’ og ‘Opal’.

Sykdommer:          Friskt tre.

Klimasone: H4.

Hageplomme ’Rivers Early Prolific’  (Prunus domestica ‘Rivers Early Prolific’)

Rivers Early Prolific

Middels stort tre med utbredt vekst.

Liten, rund, blå plomme med god smak. God bæreevne.

Blomstring: Middels tidlig. Selvfertil.

Brukstid:     Siste halvdel av september.

Pollensorter: Selvfertil, men pollineres av ‘Opal’ og ‘Victoria’.

Sykdommer:          Noe utsatt for plommepung og midd.

Klimasone: H4.

Plomme ‘Victoria’ E       Foto: Eliteplanter.no

Hageplomme ’Victoria’ E (Prunus domestica ‘Victoria’ E)  Norsk og svensk E-plante.

Lite til middels stort tre med utbredt. Krever lang og god sommer. Hovedsort i Norge. Treet må tynne årlig om fruktstørrelsen skal bli bra.

Stor, oval, rød og gul plomme med god smak. Svært god bæreevne.

Blomstring: Middels tidlig. Selvfertil.

Brukstid:     Siste halvdel av september.

Pollensorter: Selvfertil, men pollineres av ‘Opal’ og ‘Reine Claude d’Oullins’.

Sykdommer:          Friskt tre.

Klimasone: H4.


Warning: Undefined array key 0 in /srv/web2/planteportalen/planteportalen.no/wp-content/themes/planteportalen-live/single.php on line 341

Warning: Attempt to read property "slug" on null in /srv/web2/planteportalen/planteportalen.no/wp-content/themes/planteportalen-live/single.php on line 341

Våre nyeste artikler

Savner du en plante?

Kontakt oss