Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Japanrododendron (Japanasalea)

Rhododendron molle japonicum

Synonyme navn er japanasalea, Rhododendron molle ssp. japonicum og Azalea japonica. Tidligere ble løvfellende rododendron kalt Azalea. I dag blir både løvfellende og alltidgrønne rododendron kalt Rhododendron. Slektsnavnet Rhododendron er gresk, og er satt sammen av ordene rhodon som betyr rød, rose og dendron, som betyr tre. Artsnavnet molle betyr myk, behagelig (å ta på), mens japonicum betyr fra Japan.

Hjemsted/Opphav Arten japanrododendron dyrkes ikke, men en rekke krysninger (hybrider) er i handelen. Viktige og velkjente kultivargrupper som Knap Hill-hybrider, som ble utviklet av Anthony Waterer (1822-96) ved Knap Hill planteskole, Surrey i England og Exbury-hybrider, som ble utviklet ved Exbury-godset i England, av bankmannen og politikeren Lionel Nathan de Rotschild (1862-1942).

1-2 m høy, bladfellende busk med stivt opprett, tettgreina, bred vekst, lysegrønne, litt hårete blad og hvite, gule eller røde, traktformete blomster (etter sort). Allergivennlig busk som liker sur jord (pH 4,5-5,5). Klimasone: H5.

  • Rhododendron molle japonicum (Japanrododendron) Foto: storage.googleapis.com

Plantebeskrivelse

1-2 m høy, bladfellende, tettgreina busk med en bred, stivt opprette hovedgreiner. Unge skudd er snaue eller har få stive hår.

Bladene er 5-10 cm lange, eggformete eller omvendt eggformete eller omvendt lansettformete med en lysegrønn overside med spredte hår og en underside med hår langs nervene. Bladene får høstfarger i oransje og rødt.

Tallrike, brede traktformete, hvite, gule, oransje til laks- eller teglsteinsrøde blomster (etter sort) med en stor, oransje ganeflekk som er sammensatt av små punkter. Blomstene har ingen eller svak duft alt etter sort. Blomsterstanden består av 3-13 blomster, som blomstrer omtrent samtidig med løvsprett, i juni.. Hos blomsten har begeret små, butte lapper med grå hår langs randen, krona er en 5-6 cm bred traktform og røret er kortere enn kronlappene. Blomsten har 5 pollenblad med hårete pollentråder. Frukta er en 2-2,5 cm lang, litt håret kapsel.

Vekstkrav og klimasone

Rhododendron trives best i en humusrik, jevnt fuktig, men godt drenert jord på en plass med delvis skygge, i lé for vind. Busken er en typisk surjordsplante som trives best i jord med en pH mellom 4,5 og 5,5. En sandholdig jord, blandet med løvjord og gjerne noe leire, er en god rododendronjord. Jord fra skogbunnen under trær er gjerne sur. Ren veksttorv bør ikke brukes til rododendron da den inneholder for mye kalk. Ved å blande inn ren naturtorv i jorda før planting blir jorda godt egnet til rododendron. Selv om rododendron som viltvoksende tradisjonelt vokser i halvskygge under annen vegetasjon, så tåler den å stå i sol på de fleste steder i landet vårt.

Klorfattig fullgjødsel egner seg godt til rododendron. 50-70 g klorfattig fullgjødsel per kvadratmeter hver vår, er vanligvis tilstrekkelig til vekst og blomstring. Gjødselslag med kalk bør unngås. Rododendrongjødsel, som er i handelen, gir ikke bedre vekst enn den nevnte fullgjødsel.

Rhododendron molle japonicum tilrås plantet til klimasone H5.

Bruksområder

Rododendron plantes både i hager, parker, skråninger og fjellhager, både som frittstående og i grupper. Planteavstand: 1-1,5 m. På steder med barfrost kan det bli nødvendig å dekke til planten om vinteren for å hindre uttørking som forårsaker sviskader på bladverket. Dekkmaterialet kan være bar, strie, etc. For ytterligere å sikre overvintringa kan jorda dekkes med organisk materiale for å hindre dyp tele. Rododendron tåler godt omplanting og flytting, men omplanting bør unngås mens blomstringa pågår.

Allergi- og giftfare

Rhododendron er en allergivennlig slekt for pollenallergikere. Men hele planten inneholder giftstoffer som kan skade hunder, katter og hester. Hvis barn smaker på rododendron kan de få vondt i magen, bli kvalm, kaste opp eller få diaré. Fjern eventuelle planterester fra munnen, og gi barnet noe å drikke. Opplysningene er hentet fra boka «Vennlige og uvennlige planter i vårt nærmiljø», av Sven-Olov Strandhede.

Beskjæring

Rododendron trenger normalt ingen beskjæring. Nedskjæring av hele planten gir fornyelse og lav god forgreining. Men det går noen år før buskene igjen blir frodig og setter blomster som før. Etter blomstring bør frøstandene fjernes ved at de brytes av. Dermed unngår planten å bruke næring og energi på å utvikle frø, og veksten og blomstringa blir bedre. En beskjæring bør skje like etter blomstring.

Formering

Sorten formeres vegetativt med skuddstiklinger (grønnstiklinger), avlegging eller poding.

Sorter

I handelen finnes svært mange kultivarer (navnesorter) av japanrododendron. Ofte blir de kalt «Mollis-hybrider».

Lignende planter

Våre nyeste artikler

Savner du en plante?

Kontakt oss