Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Engkvein

Agrostis capillaris

Et synonymt navn er Agrostis tenuis. Slektsnavnet Agrostis er et gresk navn på et beitegras hos Homer, 800 f.Kr. Artsnavnet capillaris betyr tynt som hår, mens det tidligere artsnavnet tenuis betyr tynn og fin. På svensk heter planten rödven, mens engelske navn er browntop bent og common bent.

Hjemsted/Opphav Engkvein har sin naturlige utbredelse i Europa, Nord-Afrika og i vestlige og sentrale deler av Asia. Den er også spredt til Australia.

Flerårig, finbladet, tuedannende gras med korte, spisse blad. Blomster i rødbrune topper. Nøysomt gras som trives på nesten all slags næringsfattig jord med god fuktighet. Velegnet gras for prydplener, fairwayområder på golfbaner og ekstensive grasareal som vegskråninger, grasbakker og naturområder. Klimasone:H4-7, alt etter sort.

  • Engkvein (Agrostis capillaris)

Utbredelse i Norge

I Norge er engkvein viltvoksende over hele landet i eng og langs veikanter, mest i nøytral eller sur jord.

Plantebeskrivelse

30-50 cm høyt, flerårig, finbladet, tuedannende gras, med korte, tynne, flate, litt rue, spisse blad som smalner jevnt mot spissen. Blada er sammenrullet i slira og har ei kort (ca.1 mm) og tverr slirehinne. Enblomstrete småaks i en eggformet, rødbrun topp i juli. Smale, spisse ytteragner, og tynne inneragner som er uten snerp. Planten har ikke overjordiske utløpere, men den kan ha korte, underjordiske utløpere.

Vekstkrav og klimasone

Engkvein er et nøysomt gras som vokser på all slags næringsfattig jord, men graset trives dårligst på humusfri leire og sand.  Planten trives aller best i jordarter med god fuktighet. Den har små krav til pH (5,5-7). Middels rask etablering. Skyggetoleransen er middels god.

Engkvein tilrås plantet til klimasone H4-7, alt etter sort.

Bruk

Siden engkvein er lite slitasjesterk og den har små næringskrav, bør den ikke brukes på fotballbaner. Men den er velegnet for prydplener, fairwayområder på golfbaner og ekstensive grasareal som vegskråninger, grasbakker og naturområder.

I prydplener og fairwayområder på golfbaner brukes den i blanding med rødsvingel og engrapp. I veiskråninger og grasbakker bør den såes sammen med rødsvingel, sauesvingel og stivsvingel.

Arten tåler klipping på 5 til 8 mm. Filt (thatch) kan bli et problem dersom arten ikke vertikalskjæres og sanddresses. Engkvein gir middels rask etablering. Skuddtettheten er middels, dvs. 3-5 skudd / cm2. Siden engkvein er mottakelig for en rekke overvintrings- og bladflekksjukdommer, bør den ikke såes alene (monokultur).

Allergifare

Graset danner pollen, og graspollen er en såkalt «versting» for pollenallergikere.

Frøsåing

Frøet spirer normalt i løpet av 10 – 14 dager, men etableringsprosenten er ofte lav, kun 10-15 %, på grunn av svært små frø (12-15 mill. frø pr. kg frø). Anbefalt såmengde i reinbestand er 0,3 til 0,5 kg pr. 100m2. Tusenfrøvekta er om lag 0,09 gram.

 

Lignende planter

Våre nyeste artikler

Savner du en plante?

Kontakt oss