Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.
gressplanten Engrapp

Engrapp

Poa pratensis

Synonyme navn: Poa pratensis ssp. pratensis, Poa brintnellii, Poa turfosa og Poa alpigena var. domestica. Slektsnavnet Poa er et gresk navn på et fõrgras hos Homer 800 f.Kr. Artsnavnet pratensis betyr som vokser i eng. På svensk heter planten ängsgröe, og engelske navn er smooth meadow-grass og Kentucky bluegrass.

Hjemsted/Opphav Engrapp er vanlig i hele landet på all slags kulturmark med dyp, næringsrik og godt kalkholdig jord.

Flerårig, 40 cm høyt, tuedannende gras med underjordiske utløpere som «armerer» jorda. Mørkegrønne, lange blad med kjøl. Trives best i jevnt fuktig, leirholdig, næringsrik, kalkholdig jord, på en lys vokseplass. Brukes mest på fotballbaner, golfbaner og andre arealer med sterk slitasje. Klimasone: H6-8, etter sort.

  • gressplanten Engrapp

    Engrapp (Poa pratensis)

Plantebeskrivelse

Flerårig, opptil 40 cm høyt, tuedannende plengras som setter mange underjordiske utløpere (rhizomer) og som danner bladrike tuer. Strå med få blad, hvor det øverste stråbladet er en par cm langt. Jevnbrede, mørkegrønne og lange blad med kjøl. Bladene er sammenbrettet i bladslira. Blad med svært kort slirehinna. Flerblomstrete småaks med taklagte, hvassryggete agner uten snerp som sitter i en smal eller åpen, langgreina topp, i juni. Ytteragnene er kortere enn småakset.

Vekstkrav og klimasone

Engrapp er svært næringskrevende og den trives best i godt kalkholdig, jevnt fuktig, leirholdig jord med pH mellom 6 og 7, på en lys vokseplass. Den mistrives i skygge. Graset er lite utsatt for angrep av overvintringssopper.

Engrapp tilrås plantet til klimasone H6-8, alt etter sort.

Bruk

Engrapp brukes til fotballbaner, golfbaner og andre arealer som er utsatt for sterk slitasje. I porøse jordarter danner engrapp med sine underjordiske utløpere et tett, godt armert og slitesterkt grasdekke og den har stor evne til å tette igjen sår i grasdekket. Den brukes også i produksjon av ferdigplen.

Graset foretrekker klippehøyder mellom 35 og 45 mm noe som er greit på fotballbaner. På golfbaner kommer kravene til lavere klippehøyde stadig sterkere både på Tee og Fairway. Det finnes i dag sorter som kan tåle klippehøyde ned mot 12 – 15 mm. Konkurranseevnen overfor tunrapp svekkes ved kortere klipping og der det skvettvannes. Engrapp danner filt (thatch) og må vertikalskjæres og sanddresses med jamne mellomrom.

Allergifare

Graset danner pollen, og graspollen er en såkalt «versting» for pollenallergikere.

Frøsåing

Engrapp formeres hovedsakelig med frø som spirer seint, 2 til 3 uker etter såing. Den videre etablering er også langsom. Etableringsprosenten er ofte bare 20 til 30 %. Sikrest etablering oppnås ved såing om våren eller på ettersommeren. En må regne med minst 4 måneder fra såing til grasdekket kan tas i bruk. Anbefalt såmengde i reinbestand er 0,8 til 1,2 kg pr. 100 m2. Tusenfrøvekta er 0,2 til 0,3 gram.

 

 

 

Lignende planter

Våre nyeste artikler

Savner du en plante?

Kontakt oss