Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Hundekvein

Agrostis canina

Synonyme navn er Agrostis fascicularis, Agrostis canina ssp. fascicularis, Agrostis canina var. fascicularis, Agrostis canina ssp. canina og Agrostis canina var. canina. Slektsnavnet Agrostis er et gresk navn på et beitegras hos Homer, 800 f.Kr. Artsnavnet canina betyr hund. I Sverige heter planten brunven og engelske navn er dog bentgrass, velvet bent og velvet bentgrass.

Hjemsted/Opphav Hundekvein har sin naturlige utbredelse i Europa og i tempererte deler av Asia, og den finnes spredt i Nord-Amerika, særlig i nordøstre områder. Den strekker seg fra havnivå til alpinsonen.

Flerårig gras som danner glisne tuer, med trådforma blad og utløpere både over og under jorda. Blomster i mørkfiolette topper. Svært herdig gras som ikke egner seg til bruksplener og fotballbaner, men som gir et fint og tett grasdekke til golfgreener. Klimasone:H8.

Utbredelse i Norge

I Norge er hundekvein vanlig på myr, i fuktige enger og langs vannkanter i Sør-Norge, og mer sjelden i nord, hvor den finnes opp til 1250 meter over havet, ifølge Lids flora.

Plantebeskrivelse

30 -50 cm høyt, flerårig gras som danner glisne tuer. Planten har både underjordiske og overjordiske utløpere (stoloner) og strå med 2-3 leddknuter. De trådforma bladene er har flate stråblad. Mørkfiolett topp med små, enblomstrete småaks. Smale, spisse ytteragner og inneragnene har en lang snerpe fra basis. Forblad mangler.

Vekstkrav og klimasone

Hundekvein trives og konkurrerer best på fuktig jord med lavt næringsinnhold og pH 5-6. Den trenger lite nitrogen, noe som reduserer behovet for gjødsling og dermed faren for avrenning. Rotsystemet går dypt slik at plantene tåler tørke. Arten har god toleranse for skygge, men er veldig sjukdomsutsatt.

Hundekvein tilrås plantet til klimasone H7-8.

Bruk

Hundekvein har dårlig slitestyrke og må ikke brukes til fotballbaner eller bruksplener. På golfgreener gir den et finbladet og tett grasdekke. Den har god buskingsevne og fargen er intens og lysegrønn. Det beste plantedekket oppnås ved hyppig vertikalskjæring og sanddressing. Agrostis canina foretrekker klippehøyder på 3-5 mm.

Dessverre produserer den filt som kan være vanskelig å tynne ut med dressing fordi gressmatta er så tett. Resultatet kan lett bli myke greener og i verste fall massive angrep av sopp, blant annet rosa snømugg og rød grastrådkølle. Hundekvein vokser ikke mye sidelengs og har derfor svak reparasjonsevne. Den tåler isdekke svært godt.

Allergifare

Graspollen er en såkalt «versting» for pollenallergikere.

Frøsåing

Frø av hundekvein spirer i løpet av 14 dager. Etableringen er relativt langsom. Anbefalt såmengde i reinbestand er 0,2 til 0,4 kg pr. 100 m2. Tusenfrøvekta er omlag 0,07 gram.

Lignende planter

Våre nyeste artikler

Savner du en plante?

Kontakt oss