Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Stivsvingel

Festuca trachyphylla

Synonyme navn på planten er Festuca brevipila, Festuca ovina var. duriuscula, Festuca duriscula auct. Non og Festuca stricta ssp. trachyphylla. Artsnavnet trachyphylla betyr med ru blad. Duriscula betyr nokså hard (skuddene), mens ovina betyr som tilhører sauene (beitegras). I Sverige heter planten hårdsvingel og det engelske navnet er hard fescue.

Hjemsted/Opphav Stivsvingel kommer opprinnelig fra Eurasia, og er i dag spredt i Nord-Amerika, blant annet i flere stater i USA. I Norge finnes stivsvingel naturlig rundt Oslofjorden og langs kysten nord til Vesterålen.

30 cm høyt, flerårig, tuedannende gras med stive, lysegrå skudd og grågrønne blad. Velegnet gras for ekstensive grasbakker og veiskråninger. Trives best på næringsfattig, sandholdig jord. Tåler mye skygge. Klimasone:H6.

  • Stivsvingel (Festuca trachyphylla)

Plantebeskrivelse

30 cm høy, flerårig, tuedannende grasart med stive, lysgrå skudd og stive, grågrønne blad. Småaksene sitter i en mørkegrønn eller litt fiolett, ca. 5 cm lang topp. Inneragnen er 5 mm lang med en 1-2 mm lang snerpe.

Vekstkrav og klimasone

Stivsvingel trives best på mager og lett jord, og den tåler mye skygge. Graset er tørkesterkt, men dessverre angripes det lett av soppsjukdommer.

Stivsvingel tilrås plantet til klimasone H6.

Bruk

Stivsvingel har stort sett samme bruksegenskaper som sauesvingel, og den anbefales kun til ekstensiv grasbakke og i vegskråninger. Stivsvingel kan klippes, men klippehøyden bør være over 30 mm.

Allergifare

Graset danner pollen, og graspollen er en såkalt «versting» for pollenallergikere.

Formering

Stivsvingel formes med frø som spirer i løpet av 2 uker. Den etablerer seg langsomt, og bør ikke såes i reinbestand. Tusenfrøvekta er om lag 0,9 gram.

 

Lignende planter

Våre nyeste artikler

Savner du en plante?

Kontakt oss