Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Hengeselje ‘Kilmarnock’

Salix caprea ‘Kilmarnock’

Et synonymt navn er Salix caprea ‘Pendula’. Slektsnavnet Salix er det gamle latinske navnet på slekta, som betyr raskt opprettvoksende. Artsnavnet caprea et et gammelt romersk navn, som betyr geit. Seljebark og seljeløv ble før brukt til dyrefõr. Sortsnavnet ‘Kilmarnock er oppkalt etter småbyen Kilmarnock, populært kalt Killie, på vestkysten av Skottland. Sortsnavnet pendula, betyr hengende, og viser til de hengende greinene. På svensk heter treet sälg, mens i England blir den omtalt som en sort av Goat Willow.

Hjemsted/Opphav Salix caprea ‘Kilmarnock’, som er en hannlig klon, ble oppdaget og utvalgt i England før 1835. En klon er en plante som har oppstått ved ukjønnet formering.

Løvfellende hengetre med sterkt hengende greiner og gule, dekorative «gåsunger» om våren. Nøysomt tre. Klimasone: H6.

  • Hengeselje (Salix caprea 'Kilmarnock')

  • Hengeselje (Salix caprea 'Kilmarnock')

  • Hengeselje 'Kilmarnock' (Salix caprea 'Kilmarnock')

Plantebeskrivelse

1,5-2 m høyt løvfellende tre med sterkt hengende greiner fra podestedet. Stammehøyden avgjør i stor grad hvor høyt treet skal bli. Runde, oliven til rødbrune, sterkt hengende kvister med glatt, glinsende bark. Skruestilte, lysegrønne knopper om høsten og brune vinterknopper med ett utadbøyd knoppskjell.  Brede, sagtannete, 5-10 cm lange, rynkete blad med matt overside og grågrønn, filthåret underside. Store øreblad, to små blad nederst på bladstilken. Gule, dekorative hannrakler (gåsunger / kattlabber) på bar kvist i mars-april.

Vekstkrav og klimasone

Hengeselje er en nøysom plante uten spesielle krav til jord og lysforhold, men den trives best i drenert jord.

Treet tilrås plantet til klimasone H6.

Bruksområder 

Hengeselje brukes ofte som en frittstående plante blant stauder, på gravlunder eller mellom lave nåletrær. Treet er også populært i små villahager. Den plantes også en del i store krukker. Sorten har størst prydverdi under blomstringen tidlig om våren, hvor «gåsunger» dannes før bladene springer ut.

Allergi og giftfare

Salix medfører liten risiko for pollenallergi utendørs, kun 10-20 % av allergikere reagerer på Salix (pil). Men allergikere bør unngå rom med blomstrende kvister (gåsunger) innendørs. Ingen giftfare. Opplysningene er hentet fra boka «Vennlige og uvennlige planter i vårt nærmiljø», av Sven-Olov Strandhede.

Beskjæring

Hengeselje tåler godt beskjæring, men eneste beskjæring som trengs, er å klippe av de hengende greinene etter hvert som de når ned til bakken. Beskjæring kan med fordel gjøres om våren før veksten tar til.

Formering

Hengeselje formeres med poding i stammehøyde, og hvor arten selje oftest er grunnstamme.