Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Italiaor

Alnus cordata

Et synonymt navn er Alnus cordifolia. Slektsnavnet Alnus er det gamle latinske navnet på or, som stammer fra tida før Kristus. Artsnavnet cordata betyr hjerteformet (bladene). I Englaand heter planten Italian Alder.

Hjemsted/Opphav Italiaor finnes viltvoksende i høytliggende områder på Korsika, i Sør-Italia og i Albania. Treet er dokumentert som et parktre helt siden 1820.

10-15 m høyt, løvfellende tre med gjennomgående stamme, tettsittende greiner, kjegleforma krone, mørkegrønne glinsende blad og «orekongler». Parktre som plantes mest i kyststrøk. Klimasone: H4.

  • Alnus cordata (Italiaor)

Plantebeskrivelse

10-15 m høyt, løvfellende tre med en gjennomgående stamme, tettsittende greiner med en slank krone i ungdommen og senere en bredere krone. Rødbrune, litt kantete, klebrige unge skudd med korkporer.

Brede eggforma, skinnende mørkegrønne, litt læraktige, 4-10 cm lange blad med en tydelig spiss og en lysere underside. Bladet har en hjerteformet, helrandet bladgrunn og kanter ellers som er spisst sagtannet. I nervehjørnene på undersida av bladet sitter dusker med gulbrune hår. Treet får ingen høstfarge.

Hannraklene sitter 3 eller 5 sammen og er 2,5 cm lange om vinteren og 7–10 cm under blomstringen. Hunraklene, 2-5 cm lange er opprette og sitter 1–2 sammen på kraftige stilker.

Alnus (or) har symbiose med nitrogenfikserende strålebakterier, som sitter i knoller på røttene. Bakteriene tar nitrogen fra lufta (N2) og omdanner dette til nitrat (NO3), som plantene får tak i. Or er derfor jordforbedrende på grunn av symbiosen med bakterien. Her ligger forklaringen på at or er pionerplanter. Av samme grunn er oreblad grønne ved bladfall.

Vekstkrav og klimasone  

Italiaor stiller ingen strenge krav til jorda og treet vokser bra både i næringsfattig jord, relativt tung leirjord og både i sur, nøytral og svakt basisk jord (pH 5,5-8). Med tanke på vinterskader må ikke treet plantes i fuktige forsenkninger i terrenget. Trives både i sol og halvskygge.

Italiaor tilrås plantet til klimasone: H4.

Bruksområder

Italiaor er et godt parktre i hager, parker og i trerekker, Treet den tåler godt vind og trives i bymiljø og tåler mye forurensning og salt. Blomsterdekoratører bruker ”orekongler” i dekorasjoner.

Allergifare

Alnus er allergifiendtlig slekt for pollenallergikere. Or produserer store mengder pollen før blomstring (mars), og orepollen er den nest viktigste allergifremkallende pollentypen I Norge, etter bjørk. Opplysningene er hentet fra boka «Vennlige og uvennlige planter i vårt nærmiljø», av Sven-Olov Strandhede.

Beskjæring

Alnus tåler beskjæring. Dersom beskjæring er nødvendig, f.eks. om planten brukes som klipt hekk, er riktig tidspunkt for beskjæring sein vinter.

Formering

Italiaor formeres mest med frø.

Lignende planter

Våre nyeste artikler

Savner du en plante?

Kontakt oss