Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Hybridbarlind ‘Farmen’

Taxus x media ‘Farmen’

Slektsnavnet Taxus er det gamle latinske navnet på planten. Navnet kan komme av det gresk taxon eller toxon, som betyr bue (veden brukes til buer), eller ordet toxin som betyr gift (planten er giftig). Mellomnavnet x media viser til at planten er en mellomting, det vil si en krysning mellom to arter. Det norske navnet barlind kan vise til basten som ligger innenfor barken hos barlind, som er seig og langfibret, og som brukes til fletting og veving på samme måte som lindebast. I Sverige heter planten hybrididegran, mens den i England kalles ‘Farmen’ yew.

Hjemsted/Opphav Hybridbarlind (Taxus x media) omfatter en samling av krysninger (hybrider) mellom europabarlind (Taxus baccata) og japanbarlind (Taxus cuspidata). De første hybridene oppstod i begynnelsen av 1900-tallet i Hunnewll-arboretet i Massachusetts i USA og i Hicks planteskole på Long Island i New York. De beste av hybridene selges i dag som egne navnesorter, og sorten ‘Farmen’ er en dansk hybrid. Hybridene regnes i dag som mer herdige enn europabarlind.

Lavt, alltidgrønt nåletre med bred, regelmessig vekst, buete greiner og mørkegrønne nåler med lysere underside. Vindsterk og god kystplante som tåler skygge godt. Klimasone: H5 i innlandet og H6 ved kysten.

  • Taxus x media 'Farmen

Plantebeskrivelse

1-2 m høyt, alltidgrønt nåletre med kraftig, bred, regelmessig vekst og buete greiner. Barken er rødbrun. Mørkegrønne nåler med lysere underside. Planten setter ingen kongler.

Vekstkrav og klimasone

Taxus trives best i moldrik, godt drenert, svakt sur til kalkrik jord, både i sol, halvskygge og skygge. Men i dyp skygge blir den mer glissen.

Sorten tilrås plantet til klimasone H5 i innlandet og H6 ved kysten.

Bruksområder

Hybridbarlind passer godt sammen med andre alltidgrønne i grupper. Dessuten benyttes sorten noe til klippte, lave hekker og som høyere bunndekke. Planteavstand i gruppe: 2-3 m og til hekk: 0,3 – 0,5 m. Planten tåler mye vind og en god del salt i lufta. God kystplante.

Allergi- og giftfare

Taxus forårsaker ingen allergier. Men barnåler og frø er giftige (giften taxin), og kan ved inntak av større mengder (ca. 50-75 g), forårsake alvorlige forgiftninger hos mennesker og dyr. Selv fersk ved kan gi forgiftning (brukes ikke til grillpinner). Barlind er dødelig for hester i små mengder. Men alvorlige forgiftninger hos mennesker er meget sjeldne. Opplysningene er hentet fra boka «Vennlige og uvennlige planter i vårt nærmiljø», av Sven-Olov Strandhede.

Beskjæring

Taxus tåler sterk beskjæring. Hekker må klippes jevnlig for å bli tette og få riktig form og høyde. Klippes endeskuddene om sommeren, blir busken tettere med flere smågreiner. Beskjæring kan gjøres før eller etter vekstsesongen.

Formering

Barlind formeres vegetativt med skuddstiklinger (grønnstiklinger).