Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Lawsonsypress ‘Alumii’

Chamaecyparis lawsoniana ‘Alumii’

Slektsnavnet Chamaecyparis er fra gresk chamae – falsk eller chamai på bakken, dverg, og kuparissos – middelhavssypress. Artsnavnet lawsoniana er etter den skotske forfatteren og planteskolemannen Charles Lawson (1794-1873). Sypress ligner ekte sypress (Cupressus), som ikke er herdig nok for dyrking i Norge. På svensk heter treet Ädelcypress, mens engelske/amerikanske navn er Scarab Cypress og Alumii Falsecypress.

Hjemsted/Opphav Sorten ble introdusert av planteskolen R. Smith & Co i Worcester, i England, ca. 1870.

Middels høyt nåletre med smal kjegleform, overhengende toppskudd, grønnblått bar og runde, ertestore kongler. Allergivennlig og nøysomt tre for plasser med noe skygge. Klimasone: H4 i innlandet og H5 ved kysten.

  • Chamaecyparis lawsoniana 'Alumii'

Plantebeskrivelse

10-15 m høyt, alltidgrønt nåletre med smalt, kjegleformet krone, overhengende toppskudd og tettsittende, flate sidegreiner. Rødbrun stammebark med avgrensete barkflak. Baret er først blått, siden etter hvert mer gråblått. Skjellforma, motsatte nåler med duftkjertler (persilleduft) og en underside med utydelige hvite merker. Hos bladene berører ikke flatebladene hverandre, de er atskilte, og flatebladene er kortere enn kantbladene. Runde, ertestore kongler, som er blådogget før modning, og de modnes 1. året. Midt på hvert kongleskjell sitter en liten tilbakebøyd brodd. Hver grein kan ofte ha 6–10 blådoggete kongler, som sitter på greina fra midtsommers til neste vår.

Vekstkrav og klimasone

Lawsonsypress trives best i sandholdig, moldrik, jevnt fuktig, men godt drenert jord med lite kalk (pH 5-6), i sol og skygge. Trives ikke i våt jord. Valg av riktig vokseplass er viktig for overvintringen. Om mulig bør den skjermes mot sol og vind vinters tid for å unngå sviskader (frostskader) på baret.. En vokseplass mot nord / nordvest med noe le for ensrettet vind, er avgjørende om sypress klarer overvintringen uskadd i marginale strøk.

Lawsonsypress ‘Alumii’ tilrås plantet til klimasone H4 i innlandet og H5 ved kysten.

Bruksområder

Lawsonsypress ‘Alumii’ egner seg både som frittstående og i grupper med andre alltidgrønne planter. Det er delte meninger om bruken av sypress på norske naturtomter, enkelte ser på den som et fremmedelement. Sypress brukes også til klipte, smale hekker. Planteavstand i gruppe: 2-5 m og til hekk: 0,4-0,5 m. Sypress er mye brukt til kransebinding og til snittgrønt i dekorasjoner. Den tåler mye luftforurensning og trives i bymiljø. Den blir plantet i kyst- og fjordstrøk i Sør-Norge. Her greier den seg godt.

Allergi- og giftfare

Chamaecyparis er en allergivennlig slekt for pollenallergikere i Norge. Men den er årsak til pollenallergier i Sør-Europa. Sypress er litt giftig, men bladene har en sur smak. Opplysninger om helseskader av sypress er ikke kjent. Opplysningene er hentet fra boka «Vennlige og uvennlige planter i vårt nærmiljø», av Sven-Olov Strandhede.

Beskjæring

Chamaecyparis trenger i praksis ingen eller sjelden skjæring ute i våre grøntanlegg. Hekker bør klippes om våren før veksten tar til, samtidig med at skadde greiner etter vinteren fjernes. Snøskader kan unngås om plantene bindes sammen om høsten eller om vi i perioder med mye tung, fuktig snø, rister av snøen på hovedgreiner.

Formering

Lawsonsypress formeres med skuddstiklinger (grønnstiklinger).