Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Bondepion ‘Rosea Plena’

Paeonia officinalis 'Rosea Plena'

Synonyme navn er klosterpion og Paeonia x festiva ‘Rosea Plena’. Slektsnavnet Paeonia kommer av gr. pionia, etter plantenes mystiske oppdager Paion eller Peon, gudenes lege. Artsnavnet officinalis betyr brukt som medisin og navnet festiva betyr vakker. I Sverige kalles også planten bondepion, mens det mest vanlige engelske navnet er Peony.

Hjemsted/Opphav Bondepion er vår eldste hagepion, som kommer fra Sør- og Sentral-Europa. I dag er det hybrider (krysninger) som finnes i handelen. Sorten ‘Rosea Plena’ er blitt dyrket i amerikanske hager siden 1700-tallet.

60-70 cm høy, opprett, bladfellende staude med knollaktig jordstengel, oppdelte, mattgrønne blad og store, fylte, velduftende, rosa blomster i mai-juni. Solitær- og rabattstaude. Klimasone H7-8.

  • Paeonia officinalis 'Rosea Plena' (Bondepion 'Rosea Plena')

  • Paeonia officinalis 'Rosea Plena' (Bondepion 'Rosea Plena')

  • Paeonia officinalis 'Rosea Plena' (Bondepion 'Rosea Plena')

Beskrivelse av bondepion (Paeonia officinalis)

60-70 cm høye, opprette, bladfellende stauder med en fortykket, knollaktig jordstengel med dyptgående røtter og en bredere vekst enn silkepion (P. lactiflora). Kraftige, ugreinete stengler.

Skruestilte, mattgrønne blad med en håret underside og som er dobbelt 3-delte med flikete småblad. Bladstilken har en renne på oversiden.

Store, enkle eller fylte røde, rosa eller hvite, opptil 13 cm brede, velduftende blomster.  Blomstene sitter enkeltvis på kraftige, ugreinete stengler. Hos oss er det sorter med fylte blomster som dyrkes mest. Blomstring i mai-juni. Blomstene er så tunge at planten kan trenge støtte tidlig i sesongen. Frukta er en belgkapsel.

Sortsbeskrivelse

Sorten ‘Rosea Plena’ er en 60-70 cm høy, opprett staude med store, duftende, fylte, rosa blomster i mai-juni. Mattgrønne, sterkt oppdelte blad.

Vekstkrav og klimasone

Pioner trives best i en dyp, næringsrik, jevnt fuktig, men veldrenert, gjerne leirholdig jord i sol eller lett skygge. Liker ikke sur jord.

Både deling og planting av pioner bør gjøres om høsten. Plant grunt, slik at jordklumpen ikke kommer mer enn 5 cm under jordoverflata. Plantene trenger som regel flere år på å etablere seg og nå full utvikling. Ofte går det 3-5 år før de blomstrer. Pioner bør få stå i fred i mange, mange år og bør ikke deles eller plantes om før de stagnerer i blomstring eller vekst. Tilførsel av litt kugjødselkompost som blandes godt inn i jorda, kan være gunstig for pioner.

Klosterpion tilrås plantet til klimasone H7-8.

Bruksområder

Paeonia er gode både som rabattstauder og som frittstående på steder som ikke skal bearbeides. Pionrabatter gir den fordelene at jorda ikke trenger bearbeiding og at plantene får ro. Planteavstand: 80 cm. Bondepion brukes også til snitt, men holdbarheten er dårlig. Holdbarheten økes om de skjæres så snart hovedknoppen viser sine fargete kronblad og det får være igjen noen blad på stengelen. Ta kun få blomster fra hver plante med tanke på neste års blomstring.

Allergifare

Paeonia er en allergivennlig slekt for allergikere. Opplysninger om helseproblemer i forbindelse med dyrking er ikke kjent. Men flere av sortene har sterk duft, så personer med duftoverfølsomhet bør ikke bruke pion som snittblomster inne. Opplysningene er hentet fra boka «Vennlige og uvennlige planter i vårt nærmiljø», av Sven-Olov Strandhede.

Formering

Planten formeres ved deling av rotstokken eller med rotstiklinger (basisstiklinger).

Lignende planter

Våre nyeste artikler

Savner du en plante?

Kontakt oss