Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Breibladlilje ‘Albopicta’

Hosta x fortunei ‘Albopicta’

Slektsnavnet Hosta stammer fra den østerrikske lege og botaniker Nikolaus Thomas Host (1761-1834). Artsnavnet fortunei stammer fra skotten Robert Fortune (1843-62), som samlet planter i bl.a. Kina og Japan. Sortsnavnet ‘Aurea’ betyr gul (bladene).I Sverige kalles planten blomsterfunkia og i England brukes navn som Plantain Lily, Ty, Funkie og Herrtzlilie.

Hjemsted/Opphav Arten breihosta er viltvoksende i Japan. Hos oss dyrkes både arten og flere navnesorter.

50 cm høy, bladrik staude med tett, tueforma vekst, kjøttfulle røtter, tofarga blad med en gul midte og klargrønne kanter og lys lilla, traktforma blomster, i juli-august. Klimasone H7.

Beskrivelse av arten Hosta x fortunei

50 cm høy, bladfellende staude med tett, tueforma vekst og kjøttfulle røtter i knipper. De brede, grunnstilte, hjerteformete, grågrønne blad har bueformete, markerte nerver. Lange bladstilker med vingekanter. Spadeformete støtteblad. Bladformen varierer imidlertid litt med sortene. Gul høstfarge.

Lilla, traktformete, hengende blomster ganske tette klaser i toppen av stenglene i juli-august.  Frukta er en hengende, kapsel. Men planten setter sjelden frø.

Sortsbeskrivelse

Sorten ‘Albopicta’ er en 50 cm høy staude med en tett, tueformet vekst og tofarga blad med en gul midte, som blir hvitgul etter hvert og klargrønne kanter. Lys lilla blomster i juli-august.

Vekstkrav og klimasone

Hosta er lite kravfulle stauder, som trives best i dyp, humus- og næringsrik jord som holder godt på fuktigheta i halvskygge eller skygge. Tåler tung jord. Plantens bladproduksjon er så stor at lite lys slipper ned til bakken rundt planten, og dermed hindres også ugras i å etablere seg.

Breihosta tilrås plantet til klimasone H7.

Bruksområder

Hosta er verdifulle bladplanter i rabatter, fjellhager, inntil busker og langs nordveggen (vokser i skygge), ved vatn og som bunndekke. Bregner og andre skyggestauder er gode naboer til Hosta. Planteavstand: 50 cm. Blada brukes også til snitt. Trenger sjelden omplanting.

Allergi- og giftfare

Hosta er en allergivennlig slekt for allergikere. Opplysninger om helseproblemer i forbindelse med dyrking er ikke kjent. Opplysningene er hentet fra boka «Vennlige og uvennlige planter i vårt nærmiljø», av Sven-Olov Strandhede.

Formering

Planten formeres ved deling vår eller høst. Planten kan også meristemformeres.