Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Skabiosa

Lomelosia caucasica

Et synonymt navn er Scabiosa caucasica. Slektsnavnet Scabiosa kommer av latin scabies, skabb. Planten ble tidligere anvendt som legemiddel mot skabb. Artsnavnet caucasica betyr kaukasisk. I Sverige heter planten höstvädd og i England blir den kalt pichusian flower.

Hjemsted/Opphav Kaukasus-skabiosa er viltvoksende i Kaukasusområdet. Mange kultivarer finnes.

Bladfellende staude med kraftige lange, greinete stengler, lansettforma blad i rosett ved basis, og blå eller hvite blomster i korglignende blomsterstander. Rabatt- og snittplante. Klimasone H4.

  • Lomelosia caucasica (Skabiosa)

Plantebeskrivelse

50-80 cm høy, bladfellende staude med lange, greinete stengler. Lansettforma, noe lodne, grågrønne blad som danner rosetter ved basis og parflikete stengelblad. Blå eller hvite blomster, etter sort, som sitter samlet i store, korglignende blomsterstander på de høye stenglene, fra juli til frosten kommer. Blomstene har ytterbeger, fire frie pollenbærere, krone med fem fliker og store kantkroner.

Vekstkrav og klimasone

Kaukasus-skabiosa trives godt drenert, sandholdig, kalkholdig jord i full sol. Planten klarer seg også bra i tyngre jordarter bare den er godt drenert. Den tåler lite vinterfuktighet. Det anbefales å dele planten hvert fjerde år. Den må deles med forsiktighet. Både planting og deling bør skje om våren.

Stauden tilrås plantet til klimasone H4.

Bruksområder

Kaukasus-skabiosa er en god rabattplante. Planteavstand: 40 cm. Stauden er også en verdifull snittblomst med god holdbarhet.

Allergi- og giftfare

Opplysninger om helseproblemer i sammenheng med dyrking er ikke kjent. Opplysningene er hentet fra boka «Vennlige og uvennlige planter i vårt nærmiljø», av Sven-Olov Strandhede.

Formering

Kaukasus-skabiosa formeres med deling om våren, basisstiklinger eller med frø.

Noen gode sorter av kaukasus.skabiosa

Sort Høyde, cm Blomster Blomstring mnd. Klimasone
Clive Greaves’ 70 Blå. Juli-frosten. H4
Kompliment 60 Mørkeblå. Juli-frosten. H4
Miss Willmott’ 70 Hvit. Juli-frosten. H4
Perfecta Alba’ 70 Hvvit. Juli-frosten. H4
Perfecta’ 70 Blå. Juli-frosten. H4

Lignende planter

Våre nyeste artikler

Savner du en plante?

Kontakt oss