Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Kaukasus-skabiosa

Lomelosia caucasica

Et synonymt navn er Scabiosa caucasica. Slektsnavnet Scabiosa kommer av latin scabies, skabb. Planten ble tidligere anvendt som legemiddel mot skabb. Artsnavnet caucasica betyr kaukasisk. I Sverige heter planten höstvädd og i England blir den kalt pichusian flower.

Hjemsted/Opphav Kaukasus-skabiosa er viltvoksende i Kaukasusområdet. Mange kultivarer finnes.

Bladfellende staude med kraftige lange, greinete stengler, lansettforma blad i rosett ved basis, og blå eller hvite blomster i korglignende blomsterstander. Rabatt- og snittplante. Klimasone H4.

Plantebeskrivelse

50-80 cm høy, bladfellende staude med lange, greinete stengler. Lansettforma, noe lodne, grågrønne blad som danner rosetter ved basis og parflikete stengelblad. Blå eller hvite blomster, etter sort, som sitter samlet i store, korglignende blomsterstander på de høye stenglene, fra juli til frosten kommer. Blomstene har ytterbeger, fire frie pollenbærere, krone med fem fliker og store kantkroner.

Vekstkrav og klimasone

Kaukasus-skabiosa trives godt drenert, sandholdig, kalkholdig jord i full sol. Planten klarer seg også bra i tyngre jordarter bare den er godt drenert. Den tåler lite vinterfuktighet. Det anbefales å dele planten hvert fjerde år. Den må deles med forsiktighet. Både planting og deling bør skje om våren.

Stauden tilrås plantet til klimasone H4.

Bruksområder

Kaukasus-skabiosa er en god rabattplante. Planteavstand: 40 cm. Stauden er også en verdifull snittblomst med god holdbarhet.

Allergi- og giftfare

Opplysninger om helseproblemer i sammenheng med dyrking er ikke kjent. Opplysningene er hentet fra boka «Vennlige og uvennlige planter i vårt nærmiljø», av Sven-Olov Strandhede.

Formering

Kaukasus-skabiosa formeres med deling om våren, basisstiklinger eller med frø.

Noen gode sorter av kaukasus.skabiosa

Sort Høyde, cm Blomster Blomstring mnd. Klimasone
Clive Greaves’ 70 Blå. Juli-frosten. H4
Kompliment 60 Mørkeblå. Juli-frosten. H4
Miss Willmott’ 70 Hvit. Juli-frosten. H4
Perfecta Alba’ 70 Hvvit. Juli-frosten. H4
Perfecta’ 70 Blå. Juli-frosten. H4